2. transformační Trénink – patřičná omluva

Vedení Dokonalé DMDU/ Transformační tréninky

Je velmi přínosné vědět, jak vypadá opravdová omluva, umět ji dát – a nejlépe napravit, co jste pokazil(a)! Při chybě, u níž nesvedete nápravu, je namístě vynahrazení! Proto jsme téma patřičné omluvy atd. vybrali jako druhý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme jen podklad. Chcete být více oblíben(á)? Jste teď a tady a takto (3t!:)) na té nejlepší adrese!:)

Připravte se – prostudujte podklady (na téma omluva i náprava)

  1. Poslechnout si i tu část zvukového záznamu, kde je rozmluva o omlouvání se a napravování (nelekněte se patřičně přísné přísahy ze začátku) – http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla1/prisaha-peti-prvku-rozhovor-proDEREKa-katka-mistr.mp3. Též viz video https://www.facebook.com/reel/290549247035166.
  2. Pravidla pro správnou omluvu
  3. Omluva ve vztahu: co neříkat, aby zněla upřímně
Patřičná omluva - pro příklad s květinou.
Patřičná omluva – pro příklad s květinou.

Používejte veškerá zdejší – i odkazovaná – poučení i při sebemenších chybičkách a na vedení blízkých k témuž

– obojí je ve Vašem vlastním zájmu.

NAUČTE SE ODPOUŠTĚT

Hněv světského člověka je jako čára vyrytá do kamene, hněv moudrého je jako když uhodíte holí do vody. Rozumíte, co tím myslím? Ne? Když vyryjete čáru do kamene, zůstane velmi dlouho, možná navždy. Ale když uhodíte do vody, na vteřinu se voda rozdělí a potom se znovu spojí. Lidé, kteří potlačují svůj hněv, tak utlačují své srdce, takže pak nemohou cítit potěšení. Navíc hněv, který se neuvolní (a nevyřeší pokud možno), tak člověka poškozuje tím více (i dlouhodoběji) a pak má hlavně tendenci až „vybuchovat“!

Lidé projevují zhruba jen desetinu svých (po)citů – a to platí Bohužel tím spíše o těch pozitivních – vítajících, pochvalných, děkujících, atd. Když už chválí, tak raději neosobně (přeci by se neponížili nějakým „lichocením“!), a tak to vlastně není upřímné… Povrchní lichocení jistě ponižuje (a příjemce tím spíše, že takové iluzi naletěl), avšak upřímná chvála, projev potěšení, sdílení nadšení – to jsou jedny z nejvíce Mocných Energií pro Rozvoj! Hněv lidé vyjadřují také nesprávně – byť naopak osobně. Jak tomu rozumět? Málo ze záležitostí, jež vyvolá hněv je přímo vlastností, natož celým příslušným člověkem, že? Je rozdíl říci „(U)Dělal jsi hloupost…“ a říci „Jsi hlupák!“, že? Velmi vám doporučuji knihu, která už svý názvem nebojácně sděluje, že právě hněvem je třeba se zabývat, už proto aby jeho (na)hromadění nepřekáželo pozitivnějším (po)citům… Jmenuje se „Kniha hněvu“ (autor je „Rubin T.I.“). Hněv by měl být jen na povrchu, ne v srdci. Potom není těžké odpustit. Není těžké odpouštět – ačkoli nedoporučuji zapomínat… Abychom to dokázali, je nejlepší uvažovat takto: Je to pryč. Ta situace je už pryč. Proč bych si měl dělat starosti? Proč bych se měl zlobit? Proč bych se měl trápit? Je to pryč!

Máme problémy s rodiči, protože když jsme byli malí, rodiče k nám byli přísní. Říkali nám: „Běž brzy spát.“, „Nejez tolik sladkostí.“, „Nejez tolik zmrzliny.“, „Jdi studovat.“… „Uč se!“ A vy jste se kvůli tomu zlobili. Ale teď už jste dospělí. Tak proč se ještě na rodiče zlobíte? Je to minulostí! Už to skončilo. Teď, i kdybyste chtěli jít spát dřív, nemůžete. Mohli byste jíst zmrzliny, kolik chcete, ale nemůžete, protože máte cukrovku. Všechno už je pryč a vy teď víte, že to, co po vás rodiče chtěli, pro vás bylo dobré. Jsme jim za to vděční.

V Indii se říká: Když tě kousne pes, nemůžeš mu to oplatit. Můžeme udělat jen jedno – být příště opatrní. Cvičte se v umění odpouštět. Používejte svou moudrost, hlavně však vivéku (Rozlišování). Vězte, že prvním krokem k odpuštění je odpoutání se (vayryágya) od minulosti! To však neznamená, že byste se z ní neměli poučit – naopak (viz výše), pak je to možné bez bolesti a tedy důsledněji (Úplně – purnamidam). Zapomeňte, respektive Smažte to…

Jen velký člověk je schopen Smazat a tak Opravdu (důsledně) Odpustit. Malý to nedokáže.

Velmistr Radan Chrobok, duchovním jménem satguru Tatrawadarsi („duchovní Mistr“, „Pán Osvobození“), zakladatel a vedoucí DMDU

Délka a cena tohoto Tréninku

Ze zkušeností i mimo DMDU víme, že nejkratší potřebná doba na nové Nastavení je 28 dní (lunární měsíc). V případě tréninku i s malým „t“ jsou potřeba přinejmenším 2 hodiny denně (nejlépe 1 ráno a 1 večer), přičemž za každou vynechanou hodinu byste měli trénovat alespoň 2 hodiny (ne nutně naráz) další den.

U tohoto tréninku stačí nepřímé (online) vedení s konzultacemi k jednotlivým tématům – Nastavením. Proto Vám naúčtujeme následující položky pro platbu předem (nevyužité položky zpětně neproplácíme)…:

2 hodiny vstupního výkladu a analýzy Vašeho stavu pro perfektně přizpůsobený Trénink (!), každá po 1 000 Kč = 2 000 Kč

3 hodinové konzultace (tento Trénink obnáší 3 témata – Nastavení), každá po 1 000 Kč = 3 000 Kč.

Baťovská sleva = -1 Kč

Celkem 4 999 Kč

Jsme si jistí, že tato naše nabídka je velmi vzácná (ne-li jedinečná) a nejspíš nejlevnější.

Sdílejte!:)