Často kladené otázky (FAQ – top 10)

Vedení DMDU/ 8 listopadu, 2022/ Naše Učení/ 0 comments

Prosíme Vás, než se na něco zeptáte – zvláště na našem duchovním Setkání, tak alespoň zběžně zkontrolujte, zda už to nevyřešily zdejší otázky, respektive odpovědi. Vyhrazujeme si právo (zvláště na našem duchovním Setkání) – namísto zdržování se s odpovídáním (navíc většinou více lidem) dávat odkaz sem. Následující otázky jsme vybrali a přeformulovali tak, abychom mohli dát obsáhlejší odpovědi (proto je leckdy jedna otázka vlastně více otázkami a odpovědi jsou v oddělených odstavcích). Prosíme sledujte i komentáře a sami též zde kvalitně komentujte. Při komentování tohoto příspěvku prosíme přednostně používejte čísla souvisejících otázek.

Buddha na otázkyo přínosech meditace prohlásil, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA - hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.
Buddha na otázkyo přínosech meditace prohlásil, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA – hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.

Jakou mám jistotu, že jste slušná společnost a ne podvodníci – natož například sekta? (Toto je podle nás hlavní otázka.)

Naprostou!:) My jsme dokonce ANTIsekta – a to první a zatím jediná na světěstáhněte si naši e-knížečku, která k tomu dává dokonalé důkazy!:) 30 stran A4, většinou Arial 10). Náš vedoucí, Velmistr Radan Chrobok nejen neodděluje z duchovního učení jen to, co by se hodilo na ovládání „oveček“, avšak i přímo podporuje (posílá) přítomnost „svých“ Žáků u jiných Mistrů – od jednotlivých akcí až po (zkušební) Učení. Nemluvě například o knihách kupovaných či alespoň doporučovaných (viz otázky číslo 5 a 9). Máme mimo jiné nezávisle napsaný (!) seminář o sektách – viz vše v http://duchovni.mysteria.cz/sekty (vyzkoušejte si klidně i na nás http://duchovni.mysteria.cz/sekty/prilohy/test.doc). Také nám nejde o „tahání peněz“ z lidí, čehož důkazem jsou naše nízké ceny – nastavené na náklady a rozumný rozvoj (opět jde příkladem.Velmistr Radan Chrobok, který žije skromně jako mnich – bydlí na ubytovně a živí se prospěšnou oprací jakožto bezpečnostní pracovník).

Máme přísná pravidla pro Učitele a natož pro Mistry! Přičemž naopak na začátku (od Žáků) požadujeme pouze zcela základní 3 pravidla poskytující bezpečnost a úspěšnost hlavně jim. Viz vše v http://duchovni.mysteria.cz/pravidla (je to na 3 stupně – Žáci, Vyšší Žáci a Učitelé a pak Mistři a Velmistři) – pravidla chrámu se týkají i nežáků. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Naši Žáci spolu s našimi Učiteli skládají převelice přísnou přísahu (též viz zvukový záznam jedné z dřívějších verzí – jaké rozdíly najdete?). Již naši Vyšší Žáci mají všech *Šest klenotů* Dokonalé duchovnosti!:) Viz též video s odpovědí otázky „Jak poznat pravého Mistra„. Takže také tím je postaráno o alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality).

Mistra poznáte třeba i podle přijímaného ptlesku.
Mistra poznáte třeba i podle přijímaného ptlesku.

Kdo je ve vašem vedení a kdo všechno smí vaši společnost známou jako Dokonalá DMDU reprezentovat?

Jak je snad dostkrát uvedeno (či patrné z kontextu), naším hlavním vedoucím – i reprezentantem – je velevážený Velmistr Radan Chrobok. Reprezentovat nás smí všech pět členů vedení (vědomě udržováno tak malé vedení – snáze se dohodne) a poradci kohokoli z nich (pozor, poradce ostatních členů vedení zde z důvodu stručnosti neuvádíme, takže pokud se Vám tak někdo nabídne, zkontrolujte si to u odpovídající odpovědné osoby, přičemž poradci pověřovat nikoho nesmí).

 1. Velmistr Radan Chrobok (zmíněn výše) – FB: https://facebook.com/Velmistr.Radan.Chrobok (Sri Satguru Tatrawadarsi – Ctěný „pravý Mistr – duchovní Velmistr“ „Pán osvobození“). Velmistr Radan Chrobok je členem jedné z nejdelších a rozhodně nejlepší linie Mistrů – je v ní nejvíce oceněných Mistrů (Včetně Velmistra, resp. tehdy „teprve“ Mistra Radana Chroboka)…: http://duchovni.mysteria.cz/linie_mistru_dmdu.htm.
  • Spolupracovník Karel Zíma – mistr devatera řemesel, zmíněn v odpovědi na otázku číslo 5.
 2. Velmistr Oldřich (Augustin) Král – kardinál Církve Jednoty, Velmistr vlastního řádu – https://www.rytirsky-husitsky-rad.cz.
 3. Mistr Adam Perský – bývalý dlouholetý vězeň – nejlepší příklad vylepšení vlastní osobnosti´ a života, viz odpověď na otázku číslo 5.
 4. Mistr Aleš Drahokoupil – manažer ve firmě Optimal Energy, expert na solární panely atd. – viz odpověď na otázku číslo 6.
 5. Lektorka a terapeutka Júlia Svobodná.

Dříve měli oprávněné osoby náležité navštívenky, avšak v dnešní digitální době to již považujeme za překonané. Co si o tom myslíte Vy?

Pro účetní účely také máme mezinárodní firmu – BRITSKÉ IČO: COMPANY No. 13412513 (Ekumenický laický rytířský Husitský řád posvěcených bratří a sester / Oldřich Král LTD.), případně používáme oprávněné osoby, které mají alespoň živnostenské IČO.

Jaké zkoušky skládají vaši Učitelé až Velmistři, co vše potvrzuje jejich odbornosti i osobnostní kvality?

Postupujeme podle pravidel pocházejících z dávnověku (min. cca 2000 let př. n. l.), z dnešní Indie a okolí – viz pojem Bharatkandha (anglicky). Tato pravidla, respektive jen jejich 2. stupeň používá Jóga (a méně přísně Tantra) – již předpokládá fungování prvního stupně u Žáků a třetího stupně u Mistrů. Naši Žáci spolu s našimi Učiteli skládají převelice přísnou přísahu (též viz zvukový záznam jedné z dřívějších verzí – jaké rozdíly najdete?). Již naši Vyšší Žáci mají všech *Šest klenotů* Dokonalé duchovnosti!:) Takže také tím je postaráno o alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality). Viz ukázka předběžné zkoušky na Učitele v a za naši skvělou společnost – Dokonalou DMDU.

 1. Super stručně shrnuto, na stupeň Učitel je možné se dostat složením i „jen“ teoretické zkoušky (odpovídajících odborných otázek), avšak my požadujeme i praktické předvedení umění Učit a alespoň dobré (poslední vysvědčení s průměrem nejhůře 3) osobní Nastavení (osobnostní kvality).
 2. Úroveň Mistra (opravňující k založení vlastní Školy) obsahuje to co je u Učitele, samozřejmě s praktickým předvedením Uměním Učit i vyloženě Probouzet a Zasvěcovat. (Očekávejte požadavek předvést přinejmenším pár pokročilých schopností. Může jít i o život!) „GU je symbolem Temnoty, Ru pdstavuje jasný Svit, kdo svým Světlem proboouzí, ten smí Mistrem být.“ (To byla citace z pradávného duchovního textu „Guruguta“ – „Píseň o Mistrovi“ – odkaz je anglicky a česky jsou výňatky v písni „Ocenění pro mého Mistra„, jenž je i 3. úrovní našich pravidel.) Viz též video s odpovědí otázky „Jak poznat pravého Mistra„. Takže také tím je postaráno o alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality).
 3. Úroveň Velmistra vyžaduje totéž co Mistrovská, jen ještě náročnějšího… Konkrétně musíte mít minimálně: Tři Mistrovské tituly či odpovídající odbornosti (stačí nám dokončené VŠ vzdělání alespoň prvního stupně či výjimečně VOŠ), tři vyškolené Mistry „pod“ sebou a získání za spolupracovníka či naopak přemožení (!) jiného Velmistra (pozor, také tady může jít o život!). Jedině u této úrovně může dojít k auto-jmenování, jinak musíte jmenování ještě získat (mít potvrzeno nejméně jednou nadřazenou osobou).

Též viz náš náš seminář pro učitele (časoprostorové a peněžní prvky zmíněné v příslušném dokumentu jsou již pochopitelně neaktuální)

Máte-li oprávněnou odvahu, obratem se k nám přidejte!

Jaké přesně nabízíte služby a zboží a za jaké ceny?

Pokud jste dosud nepochopili, jaké služby a zboží nabízíme, tak naše investice do tohoto webu byla nejspíše nadarmo :(. Stručně shrnuto nabízíme vše od jednorázové rady po ucelené Učení v oborech od praktické psychologie, přes Jógu, Tantru, Zen i bojová umění až po Dokonalou duchovnost (užívající uvedené obory).

Ceny služeb začínají na symbolické tisícikoruně za hodinu (za služby od Učitele a výše), přičemž při prokázání přečtení podrobností o nás platí poloviční sleva na první objednávku – a to na 1 službu (do délky 1 hod. včetně) či zboží. Také poskytujeme první poučení případně předvedení zcela zdarma, navíc naprosto nezávazně (i anonymně a až 1 hodinu). Objednávat je možné minimálně po 2 hodinách, avšak je možné se domluvit i na jen jedné ukázkové hodině, která bude bezplatná (viz výše). BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Mistrovské masáže a další intenzivní činnosti mají ceny od 2 000 Kč / hod. Mistr provádí Thajskou masáž.

Zboží z důvodu drsné datové ztráty (!) okolo pomýleně panikářského data 21. 12. 2012 nyní nabízíme jen zcela základní co se týká naší vlastní výroby – většinou v digitální podobě. Ceny jsou od symbolických 2,- Kč za A4 popsanou převážně písmem Arial 10, ovšem občas odpovídající obrázek (okraje okolo 1,5 cm) . Jestli jste něco našeho přečetl(a) mimo tento web a mimo pravidla (včetně souvisejících písní) či prokazatelné PR, tak to byste měl(a) zaplatit. Hmotné zboží – většinou knihy, CDčka atd. – již „jen“ doporučujeme (viz otázka číslo 9).

Je Vám jakožto dobročinné společnosti možné dávat dary oficiální cestou – odečitatelné z daní?

Z daňových důvodů dary přijímáme plus prosíme přednostně přes smlouvy o dílo a podobně (přes živnostenské IČO váženého pána Oldřicha Krále – viz otázka číslo 2). Dost doporučujeme mít takovou finanční situaci, aby bylo možné dávat alespoň symbolických 10% z čistého příjmu na DOBROčinnost – nejlépe nám!:)

Velmistr Radan Chrobok dává DMDU přinejmenším 20% (náklady na provoz včetně marketingu) a navíc dělá bezplatné dobré skutky – každý měsíc alespoň jeden v ceně cca 2000,- Kč, což je v průměru 10% Jeho čistého příjmu z práce mimo DMDU a Jeho osobní příjem z DMDU je jen symbolický 1000,- Kč měsíčně (jinak jsou veškeré výdělky DMDU patřičně používány pro provoz a rozvoj!:)).

Co byste poradili proti současné energeticko-finanční krizi?

URČITĚ ŠETŘETE (i kvůli ekologii) – s naší pomocí se to zajisté bude výborně dařit: Například díky nám můžete mít řešení od výměny světel za úplně úsporné LCD (návratnost nejdéle do půl roku, většinou však již tříměsíční!:)) po solární panely na střechu (návratnost nejdéle pětiletá, většinou však již za tři roky).

Dost doporučujeme mít takovou finanční situaci, aby bylo možné dávat alespoň symbolických 10% z čistého příjmu na DOBROčinnost – nejlépe nám!:)

Zákon přitažlivosti funguje i negativně (zjistěte jak si poškozujete svůj finanční život).
Zákon přitažlivosti funguje i negativně (zjistěte jak si poškozujete svůj finanční život).

Přiznáváme se, že nejspíše nechápeme důvod oné krize. Elektřiny vyrábíme více než dost (a vyvážíme – snad stále?!), vyměnit závislost na Rusku za závislost na Západu jsme neměli – kdybychom jen získali více dodavatelů, tak by nám nejspíše bylo lépe (nemuseli jsem a nejspíše neměli ani posílat zbraně na Ukrajinu – úplně stačí, jak velkou podporu mají uprchlíci u nás). Nás nanejvýše nahněvala paní Pekarová-Adamová svým příšerným, pitomým a provokativním prohlášením, aby (i chudí) lidé šetřili (jako kdyby tím Češi nebyly známí) a to vyvrcholilo větou doporučující dodatečné svetry!:(

Textový obázek: Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl. - Oscar Wilde
Textový obázek: Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl. – Oscar Wilde

Jak řešíte otázky menšin (nejste rasisté?), LGBT a uprchlíků?

Menšiny mají v současnosti v našem státě snad ještě větší práva než většiny – z čehož jsme zarmouceni až pochopitelně pohněváni. Avšak určitě nikdo ze členů vedení není rasista či xenofob atd. Nemyslíme si však, že „zkusit se má všechno“.

I proto jsme proti hnutí LGBT+ atd. My víme, že lidské bytosti mají jen dvě pohlaví (a mají tvořit páry) – a kdo to nechápe či dokonce s tím má problém (a homosexualitu chápeme jako problém – je proti Pánembohem plus přírodou nastavenému rozmnožování), tak potřebuje psychologickou až psychiatrickou pomoc (i osoby narozené s oběma pohlavími mají jedno přednostní).

Uprchlíci také mají podporu větší než někteří naši občané (viz v zásadě náležitě neřešený problém bezdomovectví v našem státě). Co se nás týká, tak i přesto jsme ochotni jim ještě pomáhat. Avšak jak jsme již naznačili, dáváme přednost našim občanům.

Například jeden ze členů vedení DMDU (Učitel Karel Zíma) bezplatně pracuje jednou týdně ve výdejně potravinové pomoci pro Pražany a jeden člen vedení DMDU (Mistr Adam Perský) vstoupil jako aktivní záloha do armády ČR.

Více o odporu vůči LGBT+ hnutí viz anglicky psaný příspěvek https://DMDU.kvalitne.cz/nukes-statements-not-just-opinions. Příslušný příspěvek začíná odporem k sebevraždám, potratům a pokračuje podobně „výbušně“ ba nejspíš „nukleárně“ (proto se tak jmenuje – a anglicky je proto, že jej Velmistr vytvořil nejprve pro občany USA, kde je v současnosti spor s příznivci oproti odpůrcům potratů).

Jaké je vaše většinové politické přesvědčení – a jste nějak politicky činní?

My máme většinou volení velmi obtížné. Například jsem uvěřili straně ANO a pak společně se spoustou lidí litovali. Naposledy volila většina z nás SPD, přes protesty vůči panu Okamurovi. Souhlasíme přinejmenším s posunem demokracie k přímé demokracii.

V připravované volbě prezidenta plně podporujeme váženého pana Lumíra Láskuhttps://srdcenahrad.webnode.cz. Podpoříme příslušnou stranu, nebo založíme související svou (již jednáme na to téma).

Jaké zdroje doporučujete a co naopak naprosto nedoporučujete?

Důrazně doporučujemeDost doporučujemedoporučujemeNedoporučujemeNaprosto nedoporučujeme
„Mít“ Mistra, natož našeho Velmistra!:)Připravit se (přečíst přinejmenším tuto stránku) před duchovním setkáním – zvláště s někým z nás.Zjistit a využívat vlastní vlohy (talenty)! Postupovat příliš podle „zkusit se má všechno“.Jakoukoli nezdravou závislost! Viz naše trochu šílené odpoutávací cvičení.
Postupovat podle naší osnovyZačít od sebe! Po základním náležitém Nastavení osobnosti zlepšit vnímání, souSTŘED-dění a paměťMáte-li Partnerku / Partnera, přivést ji / ho na Cestu sladěnou s Vaší! Jinak hrozí odloučení (až opuštění) kvůli narůstající rozdílnosti v duchovním Dosažení.
Knihu „Klíč k tajemství Dokonalosti“Mít takovou finanční situaci, aby bylo možné dávat alespoň symbolických 10% z čistého příjmu na DOBROčinnost – nejlépe nám!:)
I jiné Cesty konzultovat s námi. My jsme pro spolupráci všech duchovních osob a společností!:) Takže nebudeme bez důvodu nikoho kritizovat natož odrazovat od osoby / společnosti. Pokud má kdokoli duchovní problém s konzultací s Kolegou, tak je jeho skutečná duchovnost dost na pováženou, že ano?
Při komentování tohoto bodu prosíme přednostně používejte jeho číslo a čísla položek podle výše vypsané tabulky (ve tvaru „vodorovné pořadí – svislé pořadí“).

Co doporučujete pro zdraví, kondici a až well-being celkově?

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TĚMA ZDRAVÍ TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PLUS WELL-BEING – zapsala (a doplnila) sri yogala Ariya a odpovídal satguru Tatrawadarsi

https://DMDU.kvalitne.cz

Otázka: Jak můžeme uzdravit svoje tělo?
Odpověď: Musíme se léčit. Neměli bychom zanedbat žádný druh léčby. Bylinná (ne podvodná homeopatická) léčba je dobrá, ale někdy musíme využít tradiční medicínu. Záleží na tom, o jaký druh nemoci jde a podle toho bychom měli zvolit léčení. Energetické (Pránické) léčení někdy funguje, jindy ne. Když člověk krvácí, musíte jet do nemocnice.

Šrí Dévpurídží uměl uzdravovat, ale my jsme jiní. Je mnoho různých způsobů uzdravování. Měli bychom využívat stejných látek, z jakých sestává i naše tělo, k tomu, abychom ho „opravili“ – to je naturopatie.

Otázka: Co se stane, když duchovnímu dá krev materialista (zaslepený)?
Odpověď: Taková krev s sebou nese nižší Nastavení (nemám rád používání termínu „vibrace“ v takovýchto souvislostech, protože duchovno nemá částice, které by mohly mít vibrace). Podle mého mínění, zachrání-li to váš život, udělejte to. Abyste to napravili, tak byste měli meditovat – a i cvičit jógové pozice každý den, velmi pomalu a vědomě.

Cvičte i pránájámu, relaxaci. Cvičte systematicky a pomalu. Jóga je požehnání.

Otázka: Když jsem zkusil všechno, ale nic nezabírá, ani operace, znamená to, že nastal čas odejít?
Odpověď: Když nic nepomáhá, pak se musíme modlit k Bohu, aby nám dal zdravé nové tělo a být vděční Pánu za dny, které jsme mohli strávit na této planetě. Znamená to, že osud a přirozenost chtějí něco jiného. Příroda udělá to, co chce. Nejlepší řešení je modlitba.

Otázka: Věříš experimentům prováděným na zvířatech při vývoji nových léčiv?
Odpověď: Záleží na okolnostech. Když si lékař myslí, že není jiné cesty, máte svobodnou volbu pro své rozhodnutí. Když já řeknu ano, pak karma jde na mne. Když řeknu ne, pak jde karma na vás.

Otázka: Sledujíce násilnosti na Středním Východě, jak bychom se s tím měli vyrovnávat, když jsme osobně s těmi lidmi svázáni?
Odpověď: Je to karmická odpověď lidské společnosti – protože lidé v minulosti konali mnohé proti přírodě a proti jiným lidem. Ovšem, modlitba a meditace pomůže a pomáhá. Kdyby zde bylo více meditace a modliteb, pak by tento svět a lidstvo byly osvobozeny od všeho soužení. Jsou milióny lidí v různých částech světa, kteří se za to modlí, a proto se ještě udržuje určitá rovnováha.

Víme, že nemůžeme vždy všechno dělat přímo, třeba to není možné, nebo snad kdybychom to zkusili, museli bychom se s něčím střetnout. Nejlepší nepřímá cesta je modlitba a meditace.

Otázka: Jak si udržet fyzické, mentální, sociální a duchovní prvky v rovnováze?
Odpověď: To patří mezi hlavní předměty vyučované v naší duchovní univerzity 🙂 (http://DMDU.kvalitne.cz).

Fyzické zdraví udržujeme prostřednictvím náležité stravy (a životospráva celkově); mentální zdraví zdravým způsobem myšlení – odpouštění, láska, pozitivní myšlení (a další duševní nástroje (nejen z psychologie) jako např. duševní hygiena); sociální zdraví máme díky tomu, že nebereme drogy, nestýkáme se se špatnou společností (a přitom jsme zapojení až pomáháme v rámci možností osobních a společenských…); duchovním zdravím záříme tak, že jsme tolerantní a respektujeme jiná náboženství a kultury a že se modlíme – respektive dokonce přímo komunikujeme s Bohem:) – a meditujeme… Tím se udržuje rovnováha celé bytosti (a ta pak vyzařuje i do okolí..:)).

Otázka: Jak máme cvičit toleranci ke všem náboženstvím a kulturám? Jak máme vyjít s tvrzeními typu: „Moje cesta je jediná správná cesta.“?
Odpověď: Děti v mateřské školce se ptají: „Koho máš rád nejvíc?“ a odpovídají: „Svoji matku a otce.“ Děti říkají: „Moje matka je nejlepší ze všech.“ Každý si myslí, že jeho nebo její matka je ta nejlepší matka. Nikdy si žádné dítě nemyslí, že jeho matka je ta nejhorší! Každý Bůh je ten nejlepší Bůh. Měli bychom mít demokracii v náboženství. Ať mají lidé svobodu víry. „Moje cesta je jediná správná cesta“ je způsob, jakým myslí teroristé. To je ten problém. Každý Bůh je ten pravý. Každý Bůh je nádherný.

V Austrálii jsme poslušni australských zákonů. V Evropě se řídíme evropskými zákony. Jsme-li v Austrálii a neřídíme se australskými zákony, budeme posláni domů. V křesťanském kostele bychom měli ctít křesťanskou tradici. V mešitě bychom měli ctít islámskou tradici. A zrovna tak v synagoze. Musíme mít odpuštění, toleranci, úctu a být schopni věci přijmout. Jste-li alergičtí na banány, nemůžete kvůli tomu zničit všechny banánovníky! Je jeden Bůh, jeden Univerzální Bůh, který je v srdcích všech. Můžete vidět odraz Měsíce v mnoha různých šálcích vody, ale stále je tu jen jeden Měsíc. Jeden Bůh ve všem a vše v Jediném. Svatí jsou ti, kdo mají velké srdce plné lásky.

Otázka: Co je duchovnost (svatost)?
Odpověď: Duchovnost znamená čistotu. Modlit se, držet půst, meditovat, stravovat se vegetariánsky – to není duchovnost, to jsou cesty k duchovnosti. Slovo duchovnost znamená čistota. Křišťálová jasnost. Neposkvrněnost. Čisté vědomí.

Pomocí meditace, modlitby, dodržování ahimsy, soucitu, odpouštění, pomáhání a laskavosti je potřeba usilovat i to, aby se mysl a vědomí pročistily natolik, že se osobní kvality přemění na božské!

Ahoj Radane

Ahoj Culí. Co pro Tebe mohu udělat?

Možná by mi stačil názor na hormonální antikoncepci.

Můj vztah k lékařům vznikal už v dětství, kdy jsem měla strach z každého nového člověka. Z každé nové situace. Ustrašené děcko, které se bálo cokoliv udělat samo, aby to neudělo špatně. A kolikrát mu ani nebylo jasné, jak je to vlastně správně…

Tehdy mě učili říci lékaři, co mi vlastně je a vždy jsem byla hodně ráda, když jsem mohla zmizet z ordinace. Všímala jsem si jak postupují, poslechnou si, co jim říkám, pak na mě očkem kouknou a už mám předpis v ruce. A letí se do lékárny.

Chceš-li OMYLNÝ NÁZOR, tak se zeptej někoho na ulici. MISTR sděluje jen Pravdy ( a i osobně dávám přednost názorům alespoň odborným).

Já chci jen pravdu, chci si ověřit, že mé rozhodnutí je to nejlepší…

Rozhodla jsem se přestat brát antikoncepci po šesti dlouhých letech.

Tak proč se ptáš na pouhý omezený názor? ;(

Podle ZKUSENOSTÍ, co mám i DÍKY ŽÁKYNÍM, jsou tři úrovně antikoncepce:

 1. Pokusný králík = doktoři Ti dají první, co jim padne pod ruku a pokud si kvůli vedlejším účinkům nebudeš stěžovat (či když to Tvé tělo bude zatím zvládat), tak to tak nechají.

Když jsem začala mít bolesti prsou, které mě vylekaly, tak jsem navštívila gynekologii, kde mi doktor vysvětlil, že je vše v pořádku a že se to časem spraví: hormony. Po pár letech jsem se rozhodla pro antikoncepci a stala se pokusným králíkem.

Jo to jsem podstoupila a je to důvod mých opakujících se depresí

Nebo alespoň mám takový pocit, že to způsobují prášky. Možná i bez nich by mi nebylo nejveseleji, ale přijde mi, že ty stavy dokážou prohloubit…

 1. Základní zájem = po stížnostech či při dobrém doktorovi Tě i vyšetří a bude se namáhat najít Ti verzi více pro Tebe. Záruka zatím stále žádná, že? Doporučuji zjistit, co má rád ten doktor a dát mu to za plnohodnotnější péči… Za práci se platí a jejich plat jim zřejmě připadá moc malý (?!), a tak se moc nenamáhají.
 2. PLNOHODNOTNÁ PÉČE = důkladně Tě vyšetří, aktivně se ptají zda je vše OK, dají Ti antikoncepci NA MÍRU a průbězně sledovanou a i upravovanou. Výsledkem může být i ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ těla – jako HORMONÁLNÍ KÚRA. Obvykle se o této úrovni žena dozví, až když jí odoperují vaječníky či dělohu či podobně a kdy POTŘEBUJE HORMONÁLNÍ KÚRU, aby vůbec fungovala. Též viz „přechod“.

Neznám kolem sebe moc žen, které by se dostaly k Plnohodnotné péči a snad ani k Základnímu zájmu. Tak se budeme snažit, aby se to změnilo. Děkuji Ti, Radane, za objasnění těchto tří úrovní.

Obecněji viz příspěvek na téma well-being.

Proč a jak vaše společnost známá jako Dokonalá DMDU vlastně vznikla – co je vaším cílem? (Odpovědí jak a proč začala DMDU jsme se rozhodli skončit, protože víme, že na konci je pozornost zase zvýšená…)

Jakmile Velmistr Radan Chrobok složil své Mistrovské zkoušky (jejichž součástí bylo i odmaturovat alespoň chvalitebně, přičemž On odevzdal vysvědčení s průměrem 1,8 – a to 2. 6. 1998), tak se svolením „Své“ Mistryně založil svou Školu (DMDU = „Domov mysli – duchovní univerzita“ – ze sanskrtského originálu „Manaloki ashram“).

Velmistr Radan Chrobok byl zklamaný ze školství – až pohněvaný (pochopitelně pro nás všechny – souhlasíme s Ním nejen v tomto bodě) – a chtěl dát příležitost zájemcům o obory (i „neodborné“ oblasti) k užitečnějšímu učení až ucelenému Učení s velkým U.

Co chybí za učení ve škole - zvláště psychická ochrana.
Co chybí za učení ve škole – zvláště psychická ochrana.
7 věcí na naučení - nejlepší příspěvky do života (anglicky).
7 věcí na naučení – nejlepší příspěvky do života (anglicky).
Možnosti pro sdílení

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*