3) cvičení i techniky pro vnímavost, osobní a duchovní rozvoj

Velmistr Radan Chrobok/ 22 července, 2022/ Naše Učení/ 0 comments

Začněte sebepřijetím – viz https://tajemstvispokojenosti.cz/jak-se-nerozvijet.

Co pomáháme rozvíjet je láska, radost, vděčnost, přátelství, šťastnost, mír, svoboda.

Naše další postupy v tomto webu – dost doporučujeme

Jako další cvičení můžete použít, co uvádí píseň „Proč nemít žádná přání“ – http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla2/souvisejici-pisne/pisne-piralaidipa/prani-pisen-3.doc.

Odpovídající odkazy

http://duchovni.mysteria.cz/moc_havranice = postupy pro citlivost až všeobecnou vnímavost Oko - srdce (ilustrační obrázek ke cvičení Oko srdce)., včetně naopak jejího snížení (ochrana proti přetížení). Cvičení respektive technika „oko srdce“ se týká i emoční paměti.

Riziko (cena) citlivosti je bolest.
Riziko (cena) citlivosti je bolest.

http://duchovni.mysteria.cz/osobni_rozvoj_techniky.htm = postupy pro osobní rozvoj (základní).

http://duchovni.mysteria.cz/duchovni_principy_rozvoj.htm = postupy a principy duchovního rozvoje (pokročilé až expertní). S tím souvisí http://duchovni.mysteria.cz/duchovni_naroky.doc = nároky na duchovní rozvoj (základní), http://duchovni.mysteria.cz/rozdil_clovek_zvire.doc = důležitý rozdíl mezi člověkem a zvířetem (základní) a http://duchovni.mysteria.cz/falesne_predstavy_mistr.htm = falešné představy o duchovních Mistrech (důležité pro přečtení, pochopení a přijetí – napravení případných vlastních falešných představ!).

Jako bonus přidávám odkaz na zajímavý článek o čase (jeho nedostatku)…: http://duchovni.mysteria.cz/cas_til.htm (základní). A ještě (na žádost Žáků) astrální vnímání: http://duchovni.mysteria.cz/astralni_videni_projekce.htm (velmi pokročilé až expertní) a diskusní lekce na téma spánek a astrální projekce: http://duchovni.mysteria.cz/spanek_astralni_projekce (základní až pokročilá).

Obvyklá osnova Učení – doporučený postup i pro samostudium

Zaprvé zbavte se falešných představ (viz zvláště http://duchovni.mysteria.cz/falesne_predstavy_mistr.htm), předsudků a podobně. Takže naše Učení vlastně začíná odnaučováním se… Příslušný příběh je hned ten první v http://www.odborne-preklady.cz/reference/100-zenovych-pribehu/:

Nam-in, japonský mistr z období Meiji (1868-1912), přijal u sebe univerzitního profesora, který se chtěl něco dozvědět o zenu.

Nam-in ho pozval na šálek čaje. Naplnil ho až po okraj, ale přiléval stále dál.

Profesor se díval jak čaj přetéká – až to nevydržel a zvolal: “Vždyť už je plný. Víc se do něj nevejde!”

“Jako tento šálek,” řekl Nam-in, jsi i ty plný svých názorů a spekulací. Abych ti mohl vysvětlit smysl zenového učení, nemusíš nejdříve vyprázdnit svůj šálek?”

Zadruhé se zefektivněte vč. získání více času (viz zvláště superspánek) – níže následují náležité schopnosti (všechny vyučujeme!:). Nemusíte zvládnout všechno vypsané níže (šťastných 14), stačí to dost až důrazně doporučené (zvýrazněné tučně, přičemž pokud je tučně jen odkaz bez neodkazovacího textu, tak to nepočítejte).

 1. Motivace a pozitivní přístup (ne falešný – viz video „Dominik H. Lev: Žij, jako by zítřka nebylo! | Stand-up Factory„)Pro motivování Vás zcela zaručujeme, že naše Učení může vylepšit každou oblast (i jednotlivou záležitost) Vašeho života a zvláště prožívání jako takové (pohodu)!:) Naše „reklamační politika“ je vrácení všech vynaložených peněz na příslušný projekt bez otázek v případě prokazatelného pozitivního použití našeho Učení neúspěšně. Podotýkáme, že k „úspěšné“ reklamaci ještě nedošlo (od založení DMDU – 2. 6. 1998).
 2. Znalost Zákonů Všehomíra – alespoň základních, též viz pravidla – pravidla chrámu se týkají i nežáků!
 3. Sebekontrola avšak i asertivita (dobrá dravost). 
 4. Supersoustředění až superlearning – ten zlepšuje i paměť…
 5. Představivost a vyložená vizualizace.
 6. Vědomá relaxace vč. uvolňovacích postupů (též viz níže uvedený bod 8.).
 7. Bylinkářství až ucelené lidové léčitelství, které opravdu funguje.
 8. Protahovací postupy a masáže.
 9. Meditace až samádhi i trans – vč. transovního tancování.
 10. Superpaměť – nezapomeňte na možnost mazání a hlavně komprimování.
 11. Superspánek – samostatnou byť podobnou schopností je hibernace.
 12. Mimosmyslové vnímání (ESP – extra sensoric perception) včetně otevření třetího oka.
 13. Astrální cestování (OOBE – out of body experience).
 14. Přístup ke Vědění Všehomíra – Princip (Propojení s Bohem / Všehomírem) Akaši (Kosmické knihovna veškerého vědění).

Naprosto nedoporučujeme zneužití čehokoli a nedoporučujeme ani usilování o další – zvláště nadpřirozené – schopnosti. Viz příklad, co se může stát: Je vyvolávání duchů nebezpečné? Strašidelné příběhy varují před podceněním spiritistické desky.

Zatřetí dosáhněte Osvícení až úplného Osvobození (to je rozhodně rozdíl!:)).

Pak už si budete moci opravdu uceleně užívat – včetně Učení Zájemců, získáte-li umění učit a ideálně i Mistrovský titul!:)

A když už tu byl uveden koán, tak vložím výklad o Zenu a koánech:

Co znamená ZEN?

Můžeme se setkat s různými definicemi ZENU. Často je přirovnáván k budhismu, s drobnými (někdy většími) rozdíly. Většinou však není chápán jako náboženství, nýbrž jako filosofie, životní styl. Typické jsou vždy meditace (každý by měl na způsob meditace přijít sám, ZEN meditaci vnímá spíše jako prosté bytí + sezení s rovnou páteří, překříženýma nohama a myšlením i nemyšlením), nalezení míru, odpovědí, pravdy, moudrosti... pomocí vhledu do sebe sama i vesmíru, souladu, vlastních prožitků, zkušeností, nikoli nutně knih či jiných odborných textů. Původní výraz znamenal: soustředěné spočívání.

Typické jsou pro ZEN koány (příklady viz níže na stránce se seznamem našich příspěvků), což jsou příběhy k zamyšlení, nesmyslné hádanky mistrů, které žáci mají vyřešit (mohou pomoci na cestě k osvícení). K jejich pochopení a vyřešení je potřeba osvobodit mysl.

Na tuto stránku by patřila ještě SPOUSTA sdělení, avšak jeví se mi nevhodné to dávat vyloženě veřejně, takže v případě zájmu – což důrazně doporučuji – mne kontaktujte zde či si smluvte setkání!

Možnosti pro sdílení

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*