1. finanční gramotnost + peníze proti stresu

Vedení Dokonalé DMDU/ Finance, Naše Učení

Svatý skarabeus - symbol světla (Slunce) a bohatství (nejen peníze) - obrázek pro dobrodružství.
Svatý skarabeus – symbol světla (Slunce) a bohatství (nejen peníze) – obrázek pro dobrodružství.

Nedostatek peněz vyvolává stres

Peníze umožňují zajišťovat životní potřeby i přání. Nedostatek peněz vyvolává stres a zlost. Je proto důležité penězům porozumět a mít je pod kontrolou. Říká se, že peníze jsou kulaté a snadno se rozkutálí. Také máte tu zkušenost, že jakmile rozměníte bankovku, tak dojde k rychlejšímu utracení menších bankovek a natož mincí?

Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích

Tento soubor ovšem není pevně definován a konkrétní definice finanční gramotnosti se ve světě různí.[pozn. 1] Finanční gramotnost nemá žádnou konkrétně stanovenou metu, podle které by bylo možné říct, že člověk je nebo není finančně gramotný. Nějakým způsobem je totiž finančně gramotný každý, ovšem podstatná je míra skutečné (nikoli jen subjektivně vnímané) finanční gramotnosti člověka.

V 21. století je takřka každé rozhodnutí ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance. Informace, které jsou pro rozhodování o financích podstatné, se přitom velice rychle mění. Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních procesů a transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních operací, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Významnou úlohu při rozšiřování finanční gramotnosti proto hraje škola a formální vzdělávací proces. Od září2013 je na základních školách výuka finanční gramotnosti povinná.[1]

Finanční gramotnost – Wikipedie (wikipedia.org)

Důležité otázky týkající se peněz

 • Jaká jsou Vaše současná peněžní pozitiva (například pravidelný příjem, příspěvky nad rámec platu atd.)?
 • Jaké přednosti týkající se peněz jste už v minulosti využil(a) – např. brigáda, našetření na mobil…?
 • Čeho chcete v rámci své ekonomické situace dosáhnout (např. lépe plánovat své výdaje, získat finanční nezávislost, sestavit splátkový kalendář…)?
 • Kdo mi může s mým peněžním cílem (s peněžními cíli) pomoci?
 • Jak budu sledovat své pokroky na příslušné cestě (např. vedení přehledu příjmů a výdajů)?
 • Jak se odmění – jak oslavím dosažení cíle?

Chci si našetřit nebo naopak půjčit?

Finanční stabilita začíná spořením a pokračuje inteligentním investováním.
Finanční stabilita začíná spořením a pokračuje inteligentním investováním.
 1. Spočítám si, kolik peněz měsíčně mám navíc.
 2. Naplánuji množství našetření.
 3. Sleduji měsíční výdaje.
 4. Zjistím a zahájím zlepšení.

Otázky a pravidla pro půjčky

 • Čeho chci půjčkou dosáhnout?
 • Není jiná možnost dosažení toho cíle?
 • Dosáhnu tak toho cíle, nebo jen oddálím až zhorším případný problém?
 • Jde o potřebný cíl, či jen o (poutavé) přání?
 • Názorně si spočítám, co bude půjčka znamenat.
 • Zkusím si splácet nanečisto tři měsíce.
 • Nikdy nerozhodovat ve věci půjčky impulzivně.
 • Rozlišovat potřebné a jen chtěné.
 • Hledat alternativy.
 • Propočítat si dopady na rozpočet.
 • Problémy řešit včas.

Pasti půjček

 • Písemná smlouva se liší od ústní dohody či od původní nabídky (reklamy).
 • Smlouva skrývá nějaký nedobrý detail, který klientovi unikne při nepozorném (či při úplně vynechaném) přečtení.
 • Vysoké smluvní pokuty (i kumulativní).

Na co pamatovat

 • Vidět na své peníze.
 • Žádné peněžní transakce na ulici či na nepřehledném nebo rušném místě.
 • Porozumět před případným podepsáním.
 • Znát celkovou cenu.
 • Vědět, že nikdo nedá nic zadarmo.
 • Poradenství čerpat jen od opravdového odborníka.
 • INTELIGENTNĚ INVENČNĚ INVESTOVAT (3i)! Je to lepší, než když si spoříte.
 • Vědět, že placení daní je normální.
 • Vědět, že je bezpečné utratit jen méně než je výdělek.
 • Přijmout osobní odpovědnost za své peníze (alespoň).
 • Radosti si dělat jen za vlastní peníze – ne za půjčené.
 • Vědět, že čím nižší jsou příjmy, tak tím vyšší mají být rezervy.
 • Zachovávat pořádek v účtech včetně půjček poskytnutých přátelům a podobně.
 • Neporovnávat se s ostatními (nežít v závisti).
 • Mít rezervu nejméně na tři měsíce.
 • Pokud možno mít stále něco v peněžence (doporučujeme například zašít do peněženky lesklou „zlatou“ minci 20,- Kč či jinou zlatavou minci).
 • Vědět, že to důležité ve smlouvách bývá malým písmem.

Odpovídající odkazy

Závěrečná zkouštička

Náš Velmistr jednou půjčil 5500,- Kč na měsíc a má mu být vráceno 6000 (ručením je NB za cca 8000,- Kč). Jaké výši ročního úroku a RPSN to odpovídá? Napište nám!

Sdílejte!:)