Píseň pro pana Lumíra Lásku – „Budoucí zem“

Ariya Jotla/ 28 října, 2022/ Politika/ 0 comments

Podle písně „Starý příběh“ („Jesus King“) – https://www.youtube.com/watch?v=pj1yG50FrrY

Nebo „Mává nám všem budoucí zem“

Velmistr Radan Chrobok

Jestli nechceš podobat se teleti,
vzdej se drog jenž jsou prokletí,
i když Tě láká jen svobodná zem.

Kdo ještě neumí šťastným být,
tak může se to s námi naučit,
mávám, mávám mu: „Přijď sem!“.

Kdosi volební lístky ani nepřevzal,
přesto na politiku si zase stěžoval:
„Mává, mává mi jen ničená zem!“.

Duchovního Lumíra zazněl hlas:
„Do politiky jdu jako první z nás.“
Mává, mává nám všem budoucí zem.

Kdo nechce jako zrádce vypadat,
jen co hodlá plnit měl by slibovat,
dává, dává tak svou touhu v plen.

Když konečně já uslyšel jsem jeho řeč,
bylo to, jako by zmizel i Damoklův meč.
Mává, mává nám všem budoucí zem.

Jednou Ti Pánbůh všecičko spočítá,
tak jdi tam, kam vede ta cesta trnitá,
mává, mává nám všem, že žití je sen.

Tak také Ty měj dosti vlastní kuráže,
kdo na sobě Pracuje, více věcí dokáže,
dává, dává se mu samotné Nebe sem.

Kdokoli se ptá, kdy začít, tak jest to teď,
taktéž Ty jdi a lidi okolo sebe lépe veď,
mává, mává nám všem budoucí zem.

Tuto píseň každičký Čech nechť pozná,
příjemné city kéž, jak nejlépe jde,
vyzná. Mává, mává nám všem budoucí zem.

Za svými slovy měl by jsi správně stát,
jinak jen křivými cestami se budeš brát.
Mává, mává nám všem budoucí zem.

Aby nikdo nemusel tu s uprchlíky žít,
chtěj, aby Buddha mohl v Hradu být.
Mává, mává nám všem budoucí zem.

Tak jdi k volbám správný lístek dát,
nechť na politiku nemusíš si stěžovat,
s námi Pánbůh dá jen zlepšenou zem.

Velmistr Radan: ZDRAVÍm zvláště Lumíra a prosím pěkně kvalitní komentář i kontaktování.

Projev pro prezidentství Lumíra Lásky

Vážený a drahý příteli, omlouvám se, že tě ať už jsi žena anebo muž nyní neoslovuji tvým jménem, ale pouze formálně. Formálně protože nemám tolik času kolik bych si mít přál a v mé rodné zemi, v mé vlasti, v mém národě je vás tolik laskavých a úžasných lidí, ke kterým bych si přál svou zprávu doručit. Omluv proto prosím tuto mou formálnost, na mé lásce a úctě k tobě to nic nemění. Doufám, že právě v této mé zprávě tobě spatříš právě projev mé lásky a úcty, kterou k tobě jako k Člověku chovám.

Není to v dějinách poprvé, kdy se jako Národ nacházíme ve složité situaci. Lid je ROZDĚLEN a protože je ROZDĚLEN lid, je OSLABEN Národ a pokud je OSLABEN Národ, hrozí mu vážné nebezpečí, že natrvalo zanikne. Ať už jsi ve svém SRDCI tedy Slovák, Slezan, Moravan anebo Čech, prosím tě o to, aby sis s veškerým respektem a vážností v klidu přečetl přiložený rozhovor, který jsme s mými kolegy spolupracovníky v souvislosti s mou kandidaturou na prezidenta republiky dne 23.7.2022 zveřejnili.

Prosím tě o to, abys přes veškeré možné předsudky kriticky posoudil, zda na tom, co jsem se s vámi rozhodl ze svého SRDCE otevřeně sdílet není něco, na čem stojí za to SPOLEČNĚ pracovat. Prosím tě, abys zvážil zda by nám měla být v MOŽNOSTI SPOLEČNÉ ochoty k SOUNÁLEŽITOSTI založené na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ a RESPEKTU na překážku skutečnost, že na to co se nám může zdát třeba nové a cizí ještě nejsme zvyklí. A prosím tě také o to, abys zvážil, zda s námi učiníš z toho co před námi leží SPOLEČNOU VÝZVU.

Přicházím za vámi všemi s VIZÍ, která neslibuje nic zadarmo, s VIZÍ, která vede skrze vlastní ochotu porozumět našim vlastním nezpracovaným traumatům, které se posléze ve vnějším společenském dění projevují a zhmotňují jako stíny, které se nám protiví, jako stíny, za které nese odpovědnost každý jeden z nás.

Přicházím za vámi proto s návrhem SPOLEČNÉHO DUCHOVNÍHO RŮSTU, růstu, ve kterém si MŮŽEME být namísto kruté bezohlednosti navzájem OPOROU, protože jsem přesvědčený o tom, že pouze tato OCHOTA ke VZÁJEMNOSTI je CESTA jak porozumět na té nejzákladnější úrovni sami sobě a svému vlastnímu nitru, CESTA, jak můžeme pracovat na tom, abychom byli vůbec schopní poskytnout porozumění sami sobě, CESTA, jak takové porozumění můžeme posléze poskytnout také svým bližním v Národě a CESTA, jak právě skrze toto VZÁJEMNÉ porozumění sobě jako CELEK CELKU můžeme posléze opět získat zpět i národní identitu. Jsem přesvědčený, že pokud se touto CESTOU SKUTEČNÉHO SJEDNOCENÍ nevydáme, svou národní identitu si uvědomovat nebudeme a tato národní identita zanikne.

Jako první oslovuji bratry Slováky a je to proto, abychom si všichni připomněli to, na co jsme podle mne zapomněli a tedy, že jako CELEK máme brát ohledy ze všeho nejdříve na toho zdánlivě nejmenšího a zdánlivě nejslabšího, aby se nám v budoucnu opět nestalo, že na toho zdánlivě nejmenšího a nejslabšího opět zapomeneme a tak naprosto zbytečně sami sebe opět oslabíme. Bratry Slováky tímto z celého svého SRDCE žádáme o jakýkoliv projev čestné a upřímné ochoty ke spolupráci, pracujeme také pro vás.

Přátelé, existují pouze dvě možnosti. Buď si budeme z CELÉHO SVÉHO SRDCE přát kvalitní životní prostředí Duchovní Svobody, která není bez SKUTEČNÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ možná a které je možné dosáhnout pouze za předpokladu, že budeme jako jedinci NEUSTÁLE rozvíjet ochotu spolu ve VZÁJEMNÉ ÚCTĚ vycházet a budeme jako jednotlivci i jako celek společně činit závažná rozhodnutí, za která budeme mít také ochotu nést NEUSTÁLE odpovědnost anebo nás naprosto přirozeně čeká ta možnost druhá, že si namísto té možnosti první budeme přát mít od své vlastní odpovědnosti klid, čímž bychom se v podstatě vyslovovali o tom, že si přejeme být zbaveni nutnosti neustále se o něčem rozhodovat a nutnosti nést za svá rozhodnutí neustále odpovědnost. S takovým vyslovením o vlastní nesvéprávnosti ale zrovna tak souvisí všechny ostatní následky v podobě temných stínů, které s kvalitou takového prostředí přirozeně souvisí.

Tím upozorňuji na skutečnost a fakt, že i zdánlivé zřeknutí se odpovědnosti je volba vědomá, která je přirozeně předchozí příčinou následků budoucích.

V uvedeném slova smyslu vám, lidem mé rodné země, lidem v mé vlasti, lidem mého Národa a přirozeně tedy také lidem mého SRDCE nabízím své čestně a upřímně vykonávané služby v úřadě prezidenta republiky. To znamená, že jsem jako duchovní vůdce připraven být rovněž tak protiváhou sil, které se orientují pouze na extrémní vztahy obchodní. Tím říkám, že učiním vše co bude v mých silách pro to, abych zajistil, aby se o našem Národě více již nerozhodovalo „o nás a bez nás“ pouze v intencích obchodních, ale VŽDY v ROVNOVÁZE tak, aby byl na prvním místě brán v potaz ten nejobyčejnější Člověk v Národě, protože pokud si sledování tohoto HLAVNÍHO CÍLE společně nevymezíme, pak by nám jaksi neustále unikalo, že právě tato duchovní a morální OCHRANA je NEZBYTNOSTÍ pro to, aby byla obnovena kvalita našeho společného psychologického životní prostředí, abychom se tedy mohli mít jako společnost dobře, aby se o naší zemi dalo vůbec hovořit jako o naší a aby tato zem mohla být vůbec za Národ nadále považována. Neříkám, že jsem schopen zaručit, že se za všech okolností zavděčím všem, to ne, víte přece všichni, že není člověk ten, který by se zavděčil všem, jsem ale přesvědčený, že ten, kdo má stejnou ochotu v zájmu CELKU pracovat mne JISTĚ rozpozná a povede se mnou čestný a upřímný DIALOG v tom smyslu, že bude sledovat zájmy CELKU. A pokud přece jen ne, budu se svými věrnými alespoň vědět, že jsme pro budoucí generace dříve, než tento svět opustíme jako vlastenci udělali vše, co bylo v našich silách a tak svůj dluh vůči zakladatelům splatili, aniž bychom měli komukoliv za zlé, že tolik udělat nechtěl anebo prostě nemohl.

Pokud tě tato VIZE, která směřuje k hodnotám lidství zaujala, nezapomeň ji prosím také SDÍLET s každým, koho potkáváš. Pokud bys nám chtěl svými vlastními silami anebo nápady čestně a upřímně pomoci, budeme rádi, kontaktuj nás prosím. Děkujeme ti za vše, čím jsi do dnešního dne ostatním bytostem prospěl.

S láskou a úctou

Lumír Láska

Web: https://srdcenahrad.webnode.cz

Pevný petiční stánek dle otevíracích hodin Kamenného Vesmíru v Praze:
www.kamennyvesmir.cz/kontakty

Dost doufám v pozitivní Průlom, v lepší budoucnost (nejen to, co umožňují volby)

Breakthrough (Zen Tarot card nr. 11).
Breakthrough (Zen Tarot card nr. 11).

Náš Velmistr projevil pokoru (již i tímto prokázaně má) a požádal o Přijetí za Žáka „pod“ váženým pánem jménem Lumír Láska, jenž je podle všeho Spasitel – Buddha Maitreya. Vážený pan Lumír našeho Velmistra neoficiálně Přijal (zpráva zaslaná Messengerem). Viz vše v (a odkazy odtamtud)…: https://srdcenahrad.webnode.cz – příslušný pán navíc kandiduje na prezidenta!:) Prosíme o Vaši podporu!:)

28. 10. 2022 náš Velmistr dokonce složil pro pana Lumíra píseň plus překopíroval projev pro prezidentství.
Možnosti pro sdílení

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*