Poradenství až přímé pomáhání pro vzdělání, učení se i co se týká práce či podnikání

Vedení DMDU/ 11 března, 2023/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání/ 0 comments

Poradenství až přímé pomáhání - naše odbornosti: Duchovno (Osvícení až plné Osvobození!), vztahy. láska, duchovno, zdraví a kondice (životospráva a cvičení), sex, vzdělání a učení se, práce až podnikání, finance.
Poradenství až přímé pomáhání – naše odbornosti: Duchovno (Osvícení až plné Osvobození!), vztahy. láska, duchovno, zdraví a kondice (životospráva a cvičení), sex, vzdělání a učení se, práce až podnikání, finance.

Náš postup takovéhoto (i každého jiného našeho) poradenství až pomáhání je nejlepší z následujících důvodů:

 1. Začínáme základem – viz níže.
 2. Řešíme to komplexně (holisticky – čistě česky „celistvě“)!:)
 3. Máme značné zkušenosti a respektuplné reference!:)
 4. Klientům poskytujeme poradenství až praktické pomáhání se zdravím i kondicí a hlavně v rozvoji!:) To vše se hodně hodí pro vzdělání, učení se a zvláště co se týká práce či podnikání.
 5. Naším cílem (pro naše nejvyšší představitele již dosaženým) a měřítkem je Dokonalost s velkým D (čili i duchovní Dosažení – konkrétně Osvícení až opravdového Osvobození).
Pět p Perfektnosti - přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p Perfektnosti – přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Jak to prakticky provádíme?

 1. Provedeme rozbor osobnosti klientky / klienta. Zvláštní zájem věnujeme vlohám (talentům) a životnímu směrování.
 2. Probereme priority, přání, sny i skryté touhy klientky / klienta. Pomůžeme ovládnout jeho / její povahu pro co nejlepší výsledky ve studiu, práci i v soukromém životě! Vize zvířecí kvality *kočka* v ženě.
 3. V případě souhlasu klientky / klienta zapojíme alespoň ty nejbližší osoby (se kterými si dáme práci podle přinejmenším předchozích bodů). Víme, že na lidskou povahu mají velký vliv vztahy – viz video „Vnitřní vlivy vztahů„.
 4. Předáme pochopitelně popsané výsledky klientce / klientovi plus prodiskutujeme.
 5. Říkáme si o zpětnou vazbu od klientky / klienta a jednáme následně podle ní. Máte mnoho respektuplných referencí!:) V případě příslušné poptávky sledujeme vývoj každého zájemce.
Buddha na otázku o přínosech meditace odpověděl, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA - hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.
Buddha na otázku o přínosech meditace odpověděl, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA – hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.

Naše související služby

Pro všechny:

*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku... pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou... tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí... kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě. * Lumír Láska - Buddha Maitreya
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku… pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou… tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí… kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě. * Lumír Láska – Buddha Maitreya

Přednostně pro soukromé osoby:

 • Pomůžeme vytvořit životopisy a motivační korespondence (motivační dopisy). Ano, máme na mysli různé druhy CV a MK pro poptávání více variant práce či vzdělání (mnoho VŠ požaduje CV i MK).
 • Pomůžeme vytvořit profesní profil v www.prace.cz, www.jobs.cz i www.Linkedin.com.
 • Další dle dohody!:)

Pro každého zájemce na míru:

 • Doporučíme nejlepší školy, (od MŠ po VŠ), kurzy (včetně v rámci au-pair práce).
 • Budeme kvalitně konzultovat a pomůžeme pořešit případné potíže.
 • Doporučíme nejlepší agentury, pracovní portály i konkrétní zaměstnavatele.
 • Navrhneme nejlepší příležitosti pro přivýdělky případně podnikání (viz níže).
 • Další dle dohody!:)

Přednostně pro podnikatele až firmy jakožto celky:

 1. Poradíme jak vylepšit stávající či zahájit nové podnikání. Známe a sami používáme nejlepší systém řízení – Total Quality Management. Začínáme tímto (a následujícím) bodem, protože víme, že „ryba smrdí od hlavy“.
 2. Poradíme, případně pomůžeme s výběrem vhodných zaměstnanců.
 3. Poskytneme školení pro vylepšení povahy, schopností i zdraví – a to i zaměstnancům.
 4. Pomůžeme sestavit a prosadit dodržování etického kodexu, směrnic či jakýchkoli jiných pravidel pro tu-kterou společnost.
 5. Pomůžeme pro perfektní PR – od nejlepších navštívenek, přes lákavé letáky, přitažlivé plakáty až po bezvadné billboardy.
 6. Povedeme marketing online a případně dle dohody i offline (taková služba od nás je dost drahá, nicméně se velmi vyplatí!:) Spoření je základem finanční gramotnosti.).
 7. Zvládneme i inventuru, audit, krizový management, insolvenční řízení atd.
 8. Další dle dohody!:)

Prioritně podporujeme a i slevy nabízíme soukromým osobám i firmám působícím v následujících oblastech

 1. Vzdělávání – od bojového umění, přes různé kurzy, po všechny školy.
 2. Zdraví – od bylinkářstzví a lidového léčitelství po zdravotnictví (avšak nepodporujeme nic jako je homeopatie či podobná šarlatánství)
 3. Potravinářství – avšak jen zdravé (nicméně ne nutně bio)

Naopak nepodporujeme a rovnou zamítáme zakázky od oborů napsaných níže

 1. Cokoli podezřelého (pro podvodnost atd.) – natož nelegálního. Sem patří pyramidová schémata (viz též Ponziho schéma) a „letadlová“ schémata.
 2. Cokoli týkajícího se kouření včetně marihuany, dále cokoli, kde figruje alkohol, káva – o tvrdých drogách ani nemluvě.
 3. Hazard včetně soutěží s nutností poplatku předem.
 4. Zbraně a nenutné násilné jednání (včetně profesionálních zápasů).
 5. Reklamní průmysl kromě prokazatelně produkované pouze neklamavé reklamy. Nicméně nějakou nadsázku snad sneseme, speciálně vtipnou – viz reklama na „neporuchový vůz Toyota“;).

Ceny a podmínky

Naše základní sazba je 1000,- Kč / hod., s 50% slevy na první objednávku při prokazatelném přečtení úvodu (startovní stránka) a kontaktních informací (kontaktní příspěvek). Ovšem pro podnikatele – včetně rad až pomocí pro budoucí podnikatele – kromě drobných živnostníků platí cena 2x taková (při nejasnosti my rozhodneme kam patří ten-který klient). Zmíněné zvýšení je kvůli vyšší náročnosti radění podnikatelům (chce to větší přípravu včetně například průzkumu trhu) a také neseme odpovědnost za větší vliv…

Možnosti pro sdílení

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*