Příspěvky se od stránek liší

– a to tím, že mají na začátku informaci o autorovi (a o času vytvoření), bývají delší a hlavně jsou zařazené v tématech plus obsahují štítky. Níže následují příspěvky od nejnověji aktualizovaného po starší.

Naše klíčové příspěvky

= https://DMDU.kvalitne.cz/cviceni-techniky-rozvoj (základy našeho Učení), https://DMDU.kvalitne.cz/prevence-reseni-sest-castych-problemu (obsahuje obvyklou osnovu našeho Učení, doporučenou i pro samostudium) a https://DMDU.kvalitne.cz/casto-kladene-otazky-faq (často kladené otázky).

Naše RSS je https://DMDU.kvalitne.cz/feed.

Zde můžete přejít na všechny příspěvky.

7 věcí na naučení - nejlepší příspěvky do života (anglicky).

7 věcí na naučení – nejlepší příspěvky do života (anglicky).

Citace jednoho našeho offline dokumentu – což patří alespoň tady, teď a takto mezi příspěvky

Informační doplňkový dokument: „Fungování kvalit“ (doplnění k semináři o duši)

Zvířecí kvality (dále z. k.) jsou vlastně symbolickým vyjádřením hlavních bloků podvědomých vlastností, jejich vyhranění a jejich fungování (resp. používání).

Tímto začíná učení zvané „Nejvyšší věda – věda o duši“, což je prapůvodní psychologie (viz http://duchovni.mysteria.cz/pisma/atmagita.doc), ze které vychází Jóga i Tantra.

Vize zvířecí kvality *kočka* v ženě.
Vize zvířecí kvality *kočka* v ženě.

Zvířecí kvality znamenají, že podvědomí (‚nejnižší‘ část povahy) obsahuje mnoho vlastností, sklonů (vyhranění) a (až instinktivních) funkcí (používání). Ony vlastnosti jsou seskupeny do určitých bloků – to proto, že podobné, harmonické a i doplňkové vlastnosti mají tendenci „být u sebe“… – fungovat společně.

Cvičení: Analyzuj osobu (se třemi z. k.) tak, že jen určíš co nejvíce jejích vlastností, sklonů a vzorců chování (způsobů používání). Všimni si, že Ti vznikne soubor mnoha vlastností, z nichž některé mohou být i ‚protikladné‘ (tj. vlastnosti i na opačných koncích ‚spektra‘ – ‚dravost‘ …’lísavost‘ I agresivita ….. pasivita…).

Také proto bude jasné, že nějaké vlastnosti k sobě nepatří (nemohou se projevovat současně) a některé zase k sobě vysloveně patří… Roztřiď tedy vzniklý soubor vlastností na tři skupiny – vlastnosti, sklony a způsoby používání (vzorce chování). Tím získáš vlastnosti pro ‚zvířata‘ (podle z. k.), ‚barvy‘ (podle barev – modifikace (= upravení – vyhranění z. k.) a ‚odstíny‘ (způsoby chování).

Při správném postupu budou v každé skupině alespoň tři různé vlastnosti (či podob. údaje – např. v třetí skupině to budou projevy). Vezmi první skupinu a vlastnosti v ní rozděl do tří podskupin tak, aby to vycházelo podle z. k. – takže určíš tři ‚zvířata‘, což je počátek určování z. k. (celých). Totéž proveď s druhou skupinou tak, aby Ti vznikly tři barvy (pokud to nevychází, věz, že na rozdíl od ‚zvířat‘ se ‚barvy‘ a ‚odstíny‘ mohou opakovat. Stejný postup použij i v případě třetí skupiny… Pokud bylo toto cvičení povedeno správně, jeho výsledkem bylo velmi přesné určení (všech tří) z. k. – a to včetně barev a odstínů, což jistě mimo jiné pomohlo k lepšímu pochopení ‚Nejvyšší vědy – vědy o duši’…

V praxi se však nejdříve určují jen hlavní (‚nejvlivnější‚ – nejtypičtější) vlastnosti, sklony a chování, z čehož vyplyne hlavní (první) z. k. (také včetně ‚barvy‘ a ‚odstínu‘). Teprve poté se určují další z. k. (na základě dalších vlastností v pořadí podle míry vlivu).

Fungování z. k. je u nezasvěcených (resp. u ‚nevycvičených‘) osob podvědomé – takové osoby nemohou své z. k. vědomě maskovat, přehazovat jejich pořadí, či je dokonce měnit. Mnoho lidí dokonce ani neví o svých podvědomých (instinktivních) vlastnostech, o svých podvědomých touhách a přáních – tím spíše neví o tom, že to vytváří jejich (podvědomé) sklony a podvědomé (až instinktivní) vzorce chování…

‚Výcvikem‘ jzvláště v rámci naší neoficiální organizace jménem „dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje“, což je Vyšší škola s velkým V…) je možné hlavní (první) z. k. ovládnout (ta se pak stane Vládnoucí… – viz ‚povinná‘ příloha ze semináře o duši č.: 3.1. ). To pak umožní měnit barvu i odstín hlavní z. k. (té Vládnoucí), měnit pořadí z. k. (podrobnosti viz níže) a umožní to i maskovat všechny z. k. (resp. všechny podvědomé záležitosti – až celé podvědomí…).

Pomocí měnění ‚barev‘ a ‚odstínů‘ vzniká možnost dokonalejšího přizpůsobení – pokud pomocí inteligence může být přizpůsobení provedeno na vědomé úrovni, pak pomocí ovládání hlavní z. k. může být přizpůsobení provedeno i na úrovni podvědomé – výsledkem může být defakto „jiná osoba“ – bude se tedy nejen jinak (vědomě) chovat, ale bude i jinak přemýšlet (což může být z (volitelně velké) části podvědomé) a dokonce i jinak vnímat (což je z převážné části podvědomé)…

Je dobré vědět, že pomocí ovládání z. k. může být ovládnuta jen hlavní z. k. a pouze té se pak týkají možnosti změn ‚barvy‘ a ‚odstínu‘.

Pomocí měnění pořadí z. k. lze dosáhnout přizpůsobení právě co se funkce týče – rozdíly (přizpůsobení) mohou být i mnohem větší než jaké nastanou při změně barvy či i odstínu Vládnoucí z. k., protože v případě změny pořadí se vlastně mění všechny z. k.

Pomocí maskování (maskování od Vládnoucí z. k. se týká již základu psychiky – podvědomí) je pak možné skrýt před pozorovateli z. k. (až celé podvědomí) tím účinněji, čím méně záležitostí je v podvědomí a čím lepší je jejich organizace…

Poznámka: Mistr uváděný v následujícím textu (resp. v celém dokumentu) je duchovní Mistr satguru Tatrawadarsi, zakladatel a vedoucí neoficiální organizace jménem „Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje“, https://DMDU.kvalitne.cz.

Příklad:Dívka, která měla „(neutrální) zelenou kočku“, „žlutou vlčici“ a „hnědou jestřábici“ a měla problémy – seřazeno podle množství času, který tráví na místech jichž se problémy týkaly:

Ve škole – kočičí lenost, přelétavost (ve smyslu intelektové přelétavosti = nesoustředěnost) a drzost (vycházející z kočičí dravosti a zelené přirozenosti)… Hlavní z. k. je podvědomě používána největší množství času – čili tam, kde člověk nejvíce času je… – proto se také označuje jako hlavní.

Doma – jestřábí zmatek (nepořádnost), nerozumění si s rodiči (jestřábí složitost a hnědá přízemnost), vztekala se a vztekala příbuzné (jestřábí dravost), zlobila příbuzné svou zištností (hnědá přízemnost a jestřábí lovení) a zlobila se když někdo nakládal s jejími věcmi či podobně (hnědá připoutanost).

Mezi kamarády – vlčí ‚frajerskost‘ (byla právem považována za pyšnou (žlutá – ještě ke všemu spolu s vlčicí…), dělala ze sebe frajerku (vlčice a navíc žlutá…), snažila se vynutit si autoritu (vlčice), byla přísná, až tvrdá (vlčice) – nemluvě o svéhlavosti…).

Jednoho dne potkala Mistra, a protože sama vnímala, že není vše v pořádku a hledala způsob jak to napravit, takže byla připravená… Přijala tedy Mistrovo sdělení o své povaze, o svých sklonech a o svém chování (viz výše). Později požádala Mistra aby ji přijal za Žákyni a naučil ji jak změnit takové záležitosti k lepšímu a Mistr ji na základě její upřímnosti, pokání, důvěry, poslušnosti a touze po správnosti přijal.

Po nějakém čase upřímného učení se od Mistra byla její povaha již takováto: světle zelená Vládnoucí kočka, světle hnědá jestřábice a světle žlutá vlčice – Mistr ji svým Učením ‚prosvětlil’…

Pak jí Mistr řekl: „Povaha není ani dobrá, ani zlá – je taková jak se používá. Když jsi se chovala mile – i když jsi to ze začátku jen ‚hrála‘, přešlo to ‚dovnitř‘ – začala jsi to tak upřímně cítit, což zase přešlo ‚ven‘ a ostatní Ti to začnou dříve či později oplácet – to proto, že jeden z nejvyšších Vesmírných zákonů – První Zákon Karmy je ZÁKON AKCE A REAKCE – zní: „Po akci bude následovat odpovídající reakce“…

Nyní jsi připravena naučit se používat svoji povahu SPRÁVNĚ – bez ohledu na osobní zisk, bez ohledu na subjektivní pojmy „dobro“ a „zlo“ – někdy je zapotřebí udělat něco „zlého“, aby bylo dosaženo správného výsledku… Pomysli na maminku, jež potrestá své dítě – udělá to právě proto, že ho miluje a chce ho pomocí onoho trestu naučit, že to či ono nemá dělat… Pomysli na učitele, jenž je přísný na žáka… ZMĚŇ TEDY POŘADÍ SVÝCH ZVÍŘECÍCH KVALIT TAK, ABY FUNGOVALY SPRÁVNĚ.

Ve škole buď jestřábice a využij její umění orientace ve složitých záležitostech, doma buď vlčice a využij její soběstačnosti, samostatnosti a svobodomyslnosti – nepoutej se… a mezi kamarády buď kočka a využij její přizpůsobivosti a lísavosti.

Budeš-li potřebovat či i jen chtít, můžeš se takovým způsobem přizpůsobit kdykoli – a jak jsi si jistě všimla, možnosti jsou široké!“.

Uvedený příklad se již mnohokrát stal (s jinými lidmi, s jinými z. k.) – dívka z uvedeného příkladu jednou může být Mistria Kočka… – její povaha bude používána i v dalších příkladech, které budou v tomto dokumentu.

Lidské kvality (dále l. k.) jsou souborem víceméně sociálních (společenských) vlastností (viz 2. část semináře o duši), včetně jejich používání, protože používání (resp. chování) má velký vliv na l. k. – některé dokonce vytváří. Například úroveň cti přímo závisí na čestnosti chování… Avšak podobně jako u z. k. i v případě l. k. je leccos podvědomé…

Například jak lidé ‚berou‘ dotyčnou osobu záleží i na jejích podvědomých vlastnostech, sklonech a vzorcích chování…

Cvičení: Proveď syntézu informací o podvědomí pozorované osoby (hlavně z. k.) tak, aby vznikly podklady (či rovnou výsledky) pro určení jak (pozorovaná osoba) ‚bere‘ lidi, či dokonce jak lidé ‚berou‘ dotyčnou osobu.

Do syntézy je zapotřebí přidat co nejvíce informací vypozorovaných z (i vědomých) projevů cílové osoby – například je poměrně snadné již za relativně krátkou dobu s dostatečnou přesností stanovit jak (ona osoba) ‚bere‘ lidi (uvedené zjištění lze provést bez použití zvláštních schopností). Přiřaď ‚hodnocení‚ cti (podle pozorování čestnosti jednání). Při hodnocení vezmi v úvahu, že čest je z části Duchovní kvalita (souvislost s Duchovní kvalitou označenou „morálka“).

V tomto případě je nejlépe vidět funkce ‚Pravidla úrovní‘, které stanoví, že osobní úroveň (l. k.) a Duchovní úroveň (Duchovní kvality) se vzájemně ovlivňují – a to (například) ve smyslu, že Duchovní úroveň nemůže ‚narůst‘ aniž by předtím odpovídajícím způsobem ‚narostla‘ osobní úroveň… Zhodnoť nervovou stabilitu pozorované osoby a nezapomeň v souvislosti s tím vzít v úvahu zdravotní stav (hlavně stav nervové soustavy – až mentálního zdraví)…

V praxi se nejdříve zjišťuje čest, ačkoli nezasvěcení se někdy nechají zmýlit zdánlivě vyšší důležitostí toho jak lidé ‚berou‘ dotyčnou osobu. Správné je nehodnotit podle sympatií, které vyvolává osoba s vysokým hodnocením toho jak (ji) lidé ‚berou‘, ale podle skutečnosti… Samozřejmě, že pro osobní záležitosti je důležitější vědět nejdříve jak ‚bere‘ (pozorovaná osoba) lidi, avšak čest by se měla zjistit co nejdříve poté…

Mistr však postupuje jinak – nejdříve určuje jak lidé ‚berou‘ dotyčnou osobu, poté jak (ona osoba) ‚bere‘ lidi, pak čest a nakonec esenci (nervovou stabilitu). To proto, že to zjišťuje přímo z aury a tedy nemusí dotyčnou osobu pozorovat v obvyklém smyslu – tak je to míněno výše…

Mistr by tedy mohl l. k. určovat v libovolném pořadí (prostě by se podíval na to, co by Ho zajímalo), nicméně uvedené pořadí používá proto, aby úvodní (většinou příjemnou) informací posluchače pozitivně naladil… Samozřejmě, že stejně je to i s určováním z. k. a Duchovních kvalit – a vůbec se vším (Mistr může (vědět) defakto cokoli…).

Příklad: Dívka měla následující ‚hodnocení‘: Lidé ‚berou‘ 3,5 / 6 (a to jen proto, že měla hezké tělo a alespoň v základě se uměla hezky obléci), bere lidi 4,2 / 6 (toužila po opravdovém přátelství a vůbec po hlubších citech) – vzhledem k nerovnováze předchozích ‚hodnot‘ si uvědomovala, že ji lidé ‚neberou‘ tak, jak ona je a už vůbec ne tak jak by chtěla aby ji ‚brali’… (= vnímala, že má problém(y)…).

Čest měla 4,9 / 6 (dobře vyvinuté svědomí a blahodárný vliv rodičů jí nedovolovaly chovat se nečestně – navíc vlčice je čestná a jestřábice víceméně také). Relativně vysoká úroveň cti ji nutila připustit si, že je to opravdu ona, kdo dělá něco nesprávně. Také kvůli své cti (a kvůli žlutému vlčímu sebevědomí) dokázala přijmout i kritiku od Mistra – respektive pravdu, která se jí celkem správně jevila jako kritika…).

Nervovou stabilitu měla 6 / 6 (což jí spolu s vlčí odolností a žlutým sebevědomím pomohlo s přijetím Mistrových sdělení – vyrovnat se i s ‚nepříjemnou‘ pravdou…). Také díky tomu mohla získat z Mistrova Učení tolik, aby mohla začít PROMĚŇOVAT (sebe a i další…).

Její hodnoty po použití Mistrových lekcí – hlavně (zatím poslední) lekce o změně pořadí z. k. (viz předchozí blok „Příklad:“) byly následující: 4,2 / 6 (nárůst osobní úrovně), 4,2 / 6 (čili dokonalá rovnováha), 5,2 / 6 (nárůst osobní a Duchovní úrovně…) a nervová stabilita zůstala 6 / 6 (čili se z Mistrova Učení nezbláznila …).

Duchovní kvality (dále D. k.) jsou ‚nejvyšší‘ psychické (resp. mentální) záležitosti – jsou vrcholem toho, co může živá bytost dosáhnout. Vzhledem k tomu, že se D. k. také nazývají „Božské kvality“, znamená to, že se každá živá bytost může stát Božskou – a to i doslova! Bytosti, které nemají D. k. je mohou časem získat – tak, že se převtělí do lidského těla (převtělování probíhá v souladu s přeměňováním duševních vlastností, takže člověk může i ‚klesnout‘ – třeba na úroveň zvířete, a tak může ztratit D. k – respektive již tím, že onen ‚klesající‘ člověk žil „zvířecím způsobem“ začal D. k. ztrácet).

Cvičení: Generalizuj všechny informace získané díky předchozím cvičením tak, aby Ti vznikl podklad či rovnou výsledek Životního směrování. Ze souboru generalizovaných informací (před určováním Životního směrování) pomocí hodnocení cti konkretizuj hodnocení morálky. Ze souboru generalizovaných informací (také z toho původního) odeber informace tvořící a přímo související s Životním směrováním a s morálkou.

Zbylé informace konkretizuj tak, aby vznikl podklad (či rovnou výsledek) pro určení talentů (nejlépe všech pěti). Měj na zřeteli souvislost Životního směrování a talentů (talenty podporují Životní směrování – dokonce jej vlastně spoluvytváří). Nezapomeň, že u běžných dospělých lidí jsou tři talenty skryté (čím více zkušeností, tím více talentů může být odkryto – to také souvisí s osobní úrovní, konkrétně s mentální vyspělostí…).

Použij znalosti o Principech, které jsou vrcholem Životního směrování, protože pokud se podaří stanovit Principy, kterých pozorovaná osoba dosáhne (resp. na má směrování), vznikne správný (mnoha úrovňový) záběr Životního směrování, jelikož Principy jsou nejvyšší a (tedy) zahrnují pod sebou vše nižší. Nicméně stačí i hrubé roztřídění na druhy směrování (pro orientaci – citové či intelektové (a nebo i jiné) pole působnosti).

Je dobré vědět že ačkoli je Životní směrování D. k., souvisí se z. k. – ve smyslu, že směrování vzniká také působením sklonů (vyhranění, resp. hlavně vzorců chování (lépe myšlení)…).

Životní směrování také souvisí s l. k., jelikož jejich ‚hodnocení‘ ovlivňuje způsob (vědomého) používání záležitostí obsažených v rámci Životního směrování – respektive například hodnocení toho jak příslušnou osobu berou lidé vlastně určuje POUŽITELNOST záležitostí obsažených v Životním směrování dotyčné osoby (např. koho lidé neberou, pro toho bude těžké využívat talent pro umění učit…).

V praxi jsou údaje z D. k. (hlavně Životní směrování) i nevědomky používány při volbě školy, povolání, partnera a podobně. Je zarážející, že i studijní poradci a podobně psychologicky vzdělané osoby, které pomáhají ve výše uvedených životních volbách často ani neví že pracují s D. k. – konkrétně tedy s Životním směrováním. Není tedy divu, že takovíto rádoby odborníci často provedou více škody než užitku. Také pak není divu, že obyčejní lidé neznají své talenty, či dokonce ani neví že nějaké talenty jsou a (nebo) co to je – podle toho také vypadá jejich život (kam směřují…).

Dokonce i Mistr, který je duchovní osoba (a zastupuje a sdílí Nejvyšší záležitosti – což jsou ty Duchovní!), je v případě pozorování, hodnocení, používání a hlavně upravování D. k. nanejvýš opatrný!

Příklad: Dívka z předchozích příkladů měla tyto D. k.: Morálka 4,9 / 6 (viz čest v předchozím příkladu), talenty – 1. impatie (schopnost vysílat (své) pocity do nitra jiných bytostí), 2. střední (až velká) kreativita (tvořivost zaměřená na objekty odpovídající velikosti – v tomto případě jde o modelování, keramika až sochaření), 3. design (umění vkusu, znalost krásy, umění se oblékat a podobně), 4. zlepšené vnímání až empatie – schopnost vycítit pocity jiných bytostí), 5. psychická kontrola (schopnost proměňovat svoji osobnost…).

Poslední tři talenty byly skryté (a jen 3. se (skrytě) projevoval – viz předchozí příklad, hlavně text o oblékání). Životní směrování: Ovládání bytostí (nepřímé), (umělecká) tvořivost – i užitné (přirozené – přírodní) umění, navrhování – včetně modelingu a architektury, poradenství (personální) a terapie (psychologické).

Morálka Mistrovy Žákyně (dívky z uvedených příkladů) se časem přinejmenším zvýší na úroveň její cti (v závislosti na jejím učení se od Mistra – hlavně co se používání získaného poznání týče…).

Po odkrytí talentů a naučení se používání odpovídajících schopností bude moci (zmíněná) Žákyně dělat cokoli z uvedených záležitostí – i více a i všechny, přičemž nejlepší bude v tom, v čem její talenty převládají (viz výše uvedené podtržené záležitosti) a v čem se bude nejvíce cvičit… Bude moci dosáhnout i odpovídajících Principů (Božská úroveň D. k. – plynoucí hlavně ze Životního směrování) – první tři nejpravděpodobnější Principy jsou: Božská hra (manipulace) _ Herní pole, Krása _ Tvořivost a Světlo _ Záře.

Každopádně tak upřímná a snaživá Žákyně bude (resp. již je) velkým přínosem i pro své bližní, a pokud bude na své duchovní Cestě správně postupovat i nadále, zajisté dosáhne i toho Nejvyššího Cíle (bude-li chtít)…

Tento dokument jsem vytvořil na základě Mistrových lekcí – teoretických i praktických (to hlavně…).

Žákyně, kterou jsem v souvislosti s tím mohl sledovat se vyjádřila v tom smyslu, že je jí ctí být příkladem pro ostatní, nicméně, jelikož před začátkem učení (a i v rámci učení) dělala spoustu špatných věcí (či špatně), tak je na druhou stranu ráda, že byla vlastně ponechána v anonymitě (ačkoli ti co ji dostatečně znají, si nejspíš uvědomí o kom byly uvedené příklady).

Mistr mi při tvorbě tohoto dokumentu přispěl mnohou radou i pomocí, avšak také mne poněkud „zarazil v rozletu“, když jsem se chtěl začít rozepisovat o Principech. Co se dá dělat – mnoho z Mistrova Učení se smí předávat pouze osobně a tak je to správně, jelikož pak je to lépe pod kontrolou…

Poznámky – propojení a závěr: Ohledně dalších možných problémů a naopak řešením v souvislosti s povahou viz dokument „Komplexy a efekty“ a ohledně (dalších) možností nápravy viz dokument „Terapie“ (používáme vše, co nabízí psychologie, Jóga, Tantra – a máme možnosti, kterými je naše škola jedinečná!:)).

Na závěr si dovoluji vyzvat každého, kdo přečetl tento dokument, k šíření dobré zprávy – „Když je Žák připraven, Mistr se objeví.“ a kdo Ho hledá, ten dostane možnost Ho opravdu najít. Každému, kdo má upřímný zájem se učit, dávejte prosím kontakt na DMDU – nejlépe přímo na Mistra. Ti z čtenářů, kteří jsou oprávněni učit by měli šířit přímo Mistrovo Učení – aby tak co nejvíce lidí dostalo Naději.

‚Můj‘ Mistr je Krahujec,

a tak je přeci jasná věc,

že přímočaře On učí,

říká jen Pravdu do očí!

swami Ganesa ayur deve

Přesně podle Mistrových lekcí a událostí s nimi spojených sepsal:

swami Ganesa ayur deve

s. Miroslav Lorenc,

Klaudiusova 680 / II

J. Hradec

377 01

Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje

www.DMDU.kvalitne.cz

O jaké příspěvky stojíme (na naší Facebookové stránce) – a jaké nabízíme i pro Váš web a podobně

Pokud byste u nás chtěl(a) zveřejnit svůj příspěvek (či i stránku), prosíme o dodržení následujících podmínek:

 • Prosíme příspěvky na naše témata – co uvádí naše rubriky (kategorie) či alespoň štítky.
  • Můžete navrhnout nové štítky a pokud to bude odpovídat celkovému zaměření naší společnosti, tak můžete navrhnout i novou rubriku (či dokonce více rubrik).
  • Plánujeme nová témata: Webdesign, SEO, zajímavé stránky, zajímavý software a aplikace.Téma příspěvku odpovídající alespoň jednomu z našich témat (přednostně podle rubrik, avšak pokud půjde o něco mimo naše rubriky, tak aby to alespoň púatřilo pod nějaký náš štítek).
 • Proveďte kontrolu proti překlepům a hrubkám, ideálně i s editorem pro skvělý sloh.
 • Nezapomeňte na aktuální kontaktní informace, jaké (pokud nějaké) tam chcete mít.
 • Obrázky prosíme poskytnout zvlášť, abychom je mohli snadno nahrát a nemuseli je „vyzobávat“ třeba z Wordového dokumentu.Základní písmo Arial, pro web základní velikost 12pt, nadpisy proporčně větší (viz vzhled našeho webu i našich offline dokumentů).
 • Pokud chcete formátování podle sebe, snad bude WP kompatibilní s Wordem atd. (ještě jsme to nezkusili). Prosíme dodržte naše formátovací zvyklosti:
  • Odkazy podtrženě, Times New Roman a tmavomodře – pokud dodáte HTM(L) dokument, tak prosíme o odkazy přesně podle nás, čili po najetí světlemodré a nepodtržené. Aktuální odkazy stříbrně, navštívené fialově. Objednávková tklačítka zeleně s černým textem a po najetí text bílý. Odkazové obrázky orámovat 3px se stejnými barevnými podmínkam jako text.
  • Kurzíva pro osobní oblast, poznámku.
  • Tučné pro důležitost (duchovnost).
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku... pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou... tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí... kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska - Buddha Maitreya
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku… pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou… tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí… kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska – Buddha Maitreya

Příspěvky mimo DMDU na téma Zen

Můžeme se setkat s různými definicemi ZENU. Často je přirovnáván k budhismu, s drobnými (někdy většími) rozdíly. Většinou však není chápán jako náboženství, nýbrž jako filosofie, životní styl.

Typické jsou vždy meditace (každý by měl na způsob meditace přijít sám, ZEN meditaci vnímá spíše jako prosté bytí + sezení s rovnou páteří, překříženýma nohama a myšlením i nemyšlením), nalezení míru, odpovědí, pravdy, moudrosti... pomocí vhledu do sebe sama i vesmíru, souladu, vlastních prožitků, zkušeností, nikoli nutně knih či jiných odborných textů. Původní výraz znamenal: soustředěné spočívání.

Typické jsou pro ZEN koány, což jsou příběhy k zamyšlení, nesmyslné hádanky mistrů, které žáci mají vyřešit (mohou pomoci na cestě k osvícení). K jejich pochopení a vyřešení je potřeba osvobodit mysl.

Pojďme se na několik známých koánů podívat:

Dokážete tyto (prosté…a zároveň obtížné) koány, ideálně při meditaci, vyřešit?

„Kdybych to chtěl vysvětlit na příkladu, je to jako by kráva procházela zamřížovaným oknem. Rohy, hlava, tělo a čtyři nohy jsou již skrz. Proč neprojde její ocas?“

„Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také.“ vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.
„To umí každý!” řekl zenový mistr znuděně a dodal: „Moje cesta je daleko těžší.”
„A jaká je?“ dotazoval se zvědavě mladý muž.
„Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost.“ odpověděl mistr.

Mladý zenový mnich se svého mistra chytrácky vyptával: „Mistře, není to tak, že člověk musí nejprve bloudit, má-li najít cíl, k němuž směřuje?“ Mistr odvětil: „Od té doby co nemám žádný cíl, už nebloudím!“

Žák se optal zenového mistra: „Mistře, jak dlouho to bude trvat, než dosáhnu vysvobození?“
„Možná deset let.“ odpověděl mistr.
„A když vynaložím velkou námahu, jak dlouho to potom bude trvat?“ ptal se žák dál.
„V tom případě to může trvat dvacet let…“  řekl mistr.
„Já se opravdu budu snažit být na sebe tvrdý. Chci dospět k cíli co nejrychleji!“ ujišťoval muž mistra.
„Pak to může trvat i čtyřicet let.“ odpověděl mistr.

Vesničan přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera a křičí: „Mistře, mistře! Máme veliký strach, v našem domě žije duch! Prosím tě, pověz, co máme dělat?“
Mistr v klidu odpověděl: „Prostřete jeden příbor navíc.“

Učenec se zeptal zenového mistra Gudóa: „Co se stane s osvíceným člověkem po jeho smrti?“ Gudó odvětil příkře: „Jak to mám vědět?“ Učenec řekl: „Proč? Protože jsi mistr.“ Na to Gudó poznamenal: „Ano, ale ne mrtvý.“

Buddha na otázkyo přínosech meditace prohlásil, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA - hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.
Buddha na otázkyo přínosech meditace prohlásil, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA – hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.

Koány z knihy: Moudrosti a příběhy zenu (Marco Aldinger)

Mladík si přál koně. K narozeninám ho dostal. Vesničané se radovali a (s lehkou závistí) říkali: „Ten se má, má koně!“ Zenový mistr řekl: „Uvidíme.“ Zanedlouho mladík na koni začal jezdit, spadl, zlomil si nohu. Vesničané smutnili, litovali ho: „Chudák, má zlomenou nohu.“ Zenový mistr řekl: „Uvidíme.“ Začala válka, mladí muži museli do boje, ale tento mladík, který měl koně, nemusel, protože měl pochroumanou nohu. Vesničané (s lehkou závistí) říkali: „Ten se má!“  zenový mistr řekl: „Uvidíme.“

Mnicha v hluboké meditaci náhle vyrušil hlučný samuraj, který vrhl do kláštera a zařval: „Mnichu, nauč mě o nebi a pekle!“ Mnich pohlédl na mocného válečníka a pohrdavě odpověděl: „Naučit tebe o nebi a pekle? Nemohu tě nic naučit. Jsi hloupý, špinavý a nešťastný tvor. Jsi hanbou samurajů. Nemůžu tě ani vidět, jdi mi z očí!“ Samuraj byl náhle rozzlobený víc, než když do kláštera vtrhl. Tvář mu zrudla hněvem, začal se třást, nebyl schopný slova…

Vytáhl meč, zvedl ho vysoko nad hlavu a připravil se useknout hlavu mnichovi. V tu chvíli se mnich podíval přímo do samurajových očí a v klidu řekl: „Toto je, můj příteli, peklo.“ Během vteřiny samureje vztek údivem přešel, odložil meč a s obdivem a úctou hleděl na mnicha, který ho takto poučil, i když riskoval, že ho samuraj zabije. V samurajových očích se blýskly slzy vděčnosti… „A toto je nebe.“ řekl mnich.

Příběhy z neznámého zdroje

A ANGLICKY – náhodně nabídnutý koán

příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvk příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky,

Možnosti pro sdílení