Seznamování – 2x pozor na Program lovec!

Ariya/ Vztahy

Ariya: Znám (a nemám ráda a zároveň lituji) i vědomé „lovce“ a „lovkyně“, kteří se vyžívají v seznamování, respektive jen „balení“ (= seznamování jen pro svádění)… Takoví „lovci“ nejspíš dosáhnou ve vztazích kvantity, avšak kvalita – zvláště Vyšší – jim bude zcela unikat.

Pouhé *balení* (jen sváděcí seznamování) je trapné, že ano?
Pouhé *balení* (jen sváděcí seznamování) je trapné, že ano?

Jak se pozná seznamování s programem lovec

Podle používání „balicích hlášek“, většinou až přehnaného sebevědomí (až drzosti) a držení kroku s módními trendy (byť nerozumnými). Takové osoby jsou povrchní – ačkoli umí dělat zábavu, byť pouze plytkou – a chtějí mít všechno rychle (většinou bez ohledu na kvalitu a často i bez ohledu na cenu). Navštěvují diskotéky, kluby, bary atd. – a pak se diví, že znají jen samé povětrné osoby, alkoholiky a jiné na něčem závislé osoby. Také se seznamují přes internet včetně placených seznamek. Jsou většinou nezodpovědní, nesoustředění a nepokorní (bývají příliš ambiciózní).

V práci jsou kariéristy, bonzáky a pomlouvači – což jsou i v soukromí. Rádi šíří i vymýšlí drby. Snadno se nachytají na reklamu, skoro jakýkoli lákavý obal či podobné PR. Většinou mají úzký rozhled, zatímco mají velkou míru ignorace a arogance. Svou úspěšnost měří podle počtu „kořistí“, podle kariérního postupu a majetku. Duchovní věci odmítají, často proti nim útočí, protože se bojí – zvláště poznání, že nic hmotného nepřetrvá a ani nemůže být vzato do posmrtného života.

Dávejte si ve vlastním zájmu pozor na takové „lovce“ a také na to, abyste nebyl(a) jedním z nich!

Přesto nejprve ocituji něco, s čím souhlasím stran seznamování…

Rada #01: Láska není slepá.

https://www.lovcuvdenik.cz/2020/10/15-rad-memu-mladsimu-ja-baleni-holek.html

Nevěř tomu, co ti cpou do hlavy stupidní romantické seriály, filmy a další produkty populární kultury! Láska není slepá.

Nepočítám se mezi technicistní, čistě ekonomicky uvažující typy lidí, ale musím připustit, že svět romanticko-sexuálních interakcí mezi pohlavími funguje do značné míry jako trh. Trh, na který vstupuješ s určitou hodnotou určenou tvými osobnostními a fyzickými kvalitami, kariérním a finančním úspěchem a schopnostmi komunikovat a svádět. Čím vyšší je v součtu tvá hodnota na tomto romanticko-sexuálním trhu, tím vyšší jsou tvé šance sbalit atraktivní partnerku/y.

Ženskou sexuální strategií je hypergamie – to znamená, že si zpravidla vybírají za sexuální a vztahové partnery muže, kteří je svým sociálním statusem převyšují, nebo se alespoň nacházejí minimálně na stejné úrovni. Tato strategie jim byla hluboce vštípena během tisíců let genetického vývoje našeho druhu a pár desítek let genderové rovnoprávnosti a feminismu s tím nic neudělá. Žena si instinktivně vybírá silného a schopného partnera jako potenciálního otce svých dětí.

Program, respektive komplex lovec / lovkyně (stran seznamování, respektive jen „balení“)

Libor Váňa
www.liborvana.cz

Lovec je autonomní a většinou nevědomý komplex. Podmínkou vzniku lovce je jeho necitlivost či jistá míra odpojení od cítění, díky čemuž není schopný vnímat objekt své touhy jako živou bytost, ale prostě jen jako kořist, jako cíl, prostředek, jako trofej.

Protože necítí, nebo jen omezeně, potřebuje stále nové a hlavně INTENZIVNÍ zážitky. Lovit lidi je pro něj velmi uspokojivé. Kompenzuje se tím a zaplňuje tak vnitřní prázdnotu.

Na povrchu může působit i velmi nenápadně, mile, přátelsky, profesionálně, úspěšně, důvěryhodně, sebevědomě, uvnitř je ale vždy nedosycený a jeho skutečná sebehodnota je velmi nízká.

Má k dispozici všechny kvality, nástroje i vlastnosti svého hostitele a vůbec se je nezdráhá použít. Čím je muž/žena inteligentnější, vzdělanější, silnější, krásnější, mazanější, více empatický, tím je lovec nebezpečnější. Komplex dokáže využít postavení, autority, role, důvěryhodnosti, úplně všeho, v čem má nad svojí „kořistí“ převahu.

Může to být například finančně zajištěný muž, který cílí na základní potřeby u žen, které hledají stabilitu a zázemí, nebo třeba kouč, masér, manažer, doktor, kněz, duchovní učitel, každý má svá esa (návnady) v rukávu.

Lovec zaujatý svojí kořistí ztrácí sebereflexi i zdravé hranice. Dokáže si o svém cíli zjistit úplně vše. Umí dokonale zrcadlit její potřeby a cílit na nejzranitelnější i nejcitlivější místa. Nemá problém s lhaním či manipulací, a často si to ani sám neuvědomuje. Je vytrvalý a nelítostný.

Bohužel je také neuspokojitelný. Vášní lovce je samotný lov. Ulovená kořist ztrácí svoji hodnotu a tak ji buď použitou rychle opouští a nahrazuje jinou, a nebo ji v horším případě dál ovládá a chová někde v zajetí (toxické manželství, manipulativní šéf…).

Jeho trofejí nemusí být jen sexuální zážitek, lovci se projevují stejně tak i v různých oborech podnikání, získávání klientů, někteří loví i celá stáda např. oddaných žáků.
Velmi důležité je také poznamenat, že je potřeba to brát s nadhledem a to i pokud jste se v něčem z výše popsaného shlédli, či jste pozorovali podobné rysy chování u někoho z okolí.

Základy a části tohoto komplexu má v sobě v různé míře úplně každý. Skládá se ze základních, většinou dětských potřeb, které pokud nebyly naplněny, nebo zrcadleny, najdou si později své vlastní cesty jak plnit prazdná místa.

Může to být např. následek citové deprivace, fyzickych trestů, tabuizované, odmítáné či ponižované sexuality, vysokých nároků na výkon, atd.
Ve své integrované a vědomé podobě je lovec cennou součástí celistvé, zralé osobnosti. Ve své nevědomé poloze dokáže způsobit mnohé zranění a spolu s tím opakovaně retraumatizovat také sám sebe. Sám je chycený a zacyklený, věčně nespokojený a neklidný, hledajíc venku to, co čeká na objevení v jeho vlastním nitru.

+ komentář autora:

Podle mě to má mnoho rovin, poloh a podob. Existují lovci, kteří by se nikdy neobtěžovali s bezmocnou obětí, ale vybírají si jen velmi speciální, delikátní, objekty svého zájmu. A rozhodně ano, i lovec se může stát kořistí a být uloven. Nemusí to být až tak těžké. Díky své necelistvosti má také svá zranitelná místa a slabiny skrze které je ulovitelný.

Nutno dodat, že komplex lovce nemusí být vždy skutečně jen v patologické nebo psychopatické rovině. Ve vědomějších polohách to může být i velmi prospěšné, jen velmi málokdo nám dokáže ukázat naše vlastní zranitelná místa, vždy je to velká příležitost pro oba – pro kořist i pro lovce. Oba se mohou stát díky zkušenosti celistvějšími, i lovec si může postupně uvědomovat marnost svého snažení, frustraci a prázdnotu a postupně obrátit svoji pozornost zpět k sobě. Celý proces lovu může být pozorovaný a transparentně komunikovaný a druhá strana s tím může souhlasit a také se skrze to léčit a poznávat sebe. Cesta je skrze integraci, ne skrze odsouzení a vyloučení, všechno je to částí nás, která také jen touží po lásce a celistvosti :).
Sdílejte!:)