4 svatá Setkání ročně

Vedení DMDU/ 29 října, 2022/ Naše Učení, RPG/ 0 comments

Svatá Setkání pořádáme 4 ročně – pravidelně (od 2. 6. 1998 včetně, čili v 2023 bude již 25 sekvence), přičemž proměňujeme program – včetně vstupů dle dohod!:) Pozor, platí pravidla chrámu pro všechny! Prosíme každého účastníka o alespoň stručný zápis pokud možno i s reprezentativními fotografiemi (dodejte dokument *.doc, fotografie i zvlášť). Velmistr Radan Chrobok vyhradil níže napsané dny duchovnímu Dosahování v rámci svatých setkání 17. 2., respektive nejbližší další víkend – narozeniny Velmistra Radana Chroboka. 2.

Read More

Možnosti pro sdílení

1st Ormrin made aditions to RPG Monsterhearts

Velmistr Radan Chrobok/ 14 září, 2022/ RPG/ 0 comments

Sources for RPG Monsterhearts – the picture is cover of the book of RPG Monsterhearts Main book of RPG Monsterhearts for free = https://kupdf.net/download/monsterhearts-2_5a36cdf5e2b6f52c04a57e2c_pdf, else materials for free = https://buriedwithoutceremony.com/monsterhearts (author´s web). In the main book of RPG Monsterhearts are noted Skins (like original Apocalypse World playbooks = character preparations) which are not available at the mentioned web. So below is my attempt to make them. There will be the Sasquatch (Bigfoot), the Wyrm (Dragon-like), the Cuckoo

Read More

Možnosti pro sdílení