Co znamená slovo Guru (Mistr) – 2 slabiky

MUDr. Ariya Jyoti, Ph.D., MBA/ 18 října, 2023/

Víte, že slovo „Guru“ se dá považovat i za jméno? Každopádně jde o součást jména (podobně jako titul „Doktor“).

„Gu znamená Temnotu, Ru představuje jasný Svit;

kdo svým Světlem probouzí, ten smí Guru (Mistr) být.“

.

„Slabika Gu je nad gunou (každou vlastností), slabika Ru je nad růpam (každým projevem);

Milost, již Ti dá Guru (Mistr), znamená, že dostaneš se tam.“

– Gurugita („Píseň o Mistrovi“), viz překlad sanskrtského originálu do angličtiny: http://duchovni.mysteria.cz/pisma/gurugita-vse/gurugita-sanskrt-anglicky.htm.

Velmistr Radan Chrobok v následující epizodě vysvětlil koncept opravdového Mistra (= Guru) skrze čtyři základní způsoby jak takového Mistra poznat

1. **Svatá písma**: Mistr musí mít praktické znalosti ze všech svatých písem a učení, s důrazem na jejich relevantní aplikaci a porozumění kontextu jejich vzniku.

2. **Úsudek a rozlišování (vivéka)**: Mistr musí ovládat umění rozlišování pravdy od nepravdy, pravých pocitů od pomýlených a skutečnosti od iluzí.

3. **Védy (vědy)**: Mistr by měl být odborníkem v alespoň jedné vědecké oblasti a mít schopnost vědecky podloženě učit i prakticky předvádět principy svého učení.

4. **Přímé vnímání**: Mistr by měl být schopen přímého vnímání, tedy vnímání, které překračuje smyslové vjemy a rozumové poznání a je schopno postihnout hlubší pravdy.

Více viz https://dmdu.kvalitne.cz/jak-jde-poznat-pravy-mistr.

Závěr – základem je živý Mistr

Prohloubení těchto témat a pochopení je klíčové pro každého, kdo hledá pravého Mistra nebo se snaží stát se pravým Mistrem v duchovní cestě. Pravý Mistr (Guru) by měl být živým (!) průvodcem, který svým světlem pravého poznání rozptyluje tmu nevědomosti a vede své Žáky k Osvícení až k úplnému Osvobození, přičemž se řídí hlubokým porozuměním všech aspektů života a poznání.

Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut - všeobjímající a mající nadhled. Jeho respekt má každá víra.
Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut – všeobjímající a mající nadhled. Jeho respekt má každá víra.

Sdílejte!:)