Dobré skutky správně dělané – 7. přednáška i motivace pro podporování Dokonalé DMDU

Ariya/ Finance, Naše Učení

Attention (Pozornost – upozornění na nedomyšlené dobré skutky):

Kdo by nechtěl dělat dobré skutky? Vždyť je to přece správné i příjemné. Ale co když Vám dokážu, že i dobré skutky mohou dopadat špatně? Mám na mysli případy, kdy je nedomyšlená pomoc neefektivní a zvláště když Vaši pomoc někdo zneužije. Je proto pravdivé přísloví „Každý (nedokonalý) dobrý skutek musí být po zásluze POTRESTÁN.“ A zvláště „Čiň čertu dobře a Peklem se Ti odmění.“!

Občas přitahujete lidi, kteří potřebují dobré skutky.
Občas přitahujete lidi, kteří potřebují dobré skutky.

Udělejte si chvíli a přemýšlejte nad tím, jestli děláte skutečné dobré skutky – i sami sobě.

5 podmínek jak mít well-being. Spojte se (s těmi, co to alespoň znají), buďte aktivní (zahajte záhodné změny), všímejte si i dělejte poznámky (a sdílejte to), naučte se to (i další výhodné věci) a dávejte (podporujte skutečnou dobročinnost - nejlépe nás!:)).
5 podmínek jak mít well-being. Spojte se (s těmi, co to alespoň znají), buďte aktivní (zahajte záhodné změny), všímejte si i dělejte poznámky (a sdílejte to), naučte se to (i další výhodné věci) a dávejte (podporujte skutečnou dobročinnost – nejlépe nás!:)).

Interest (Zájem – nabídka pro skutečně dobré skutky):

Představte si, že máte moc dělat dobré skutky správně a tedy i efektivně. A co víc, můžete to naučit jakéhokoliv Zájemce. Mám pro vás cestu, jak toho dosáhnout. Školu jménem Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje. Díky ní se můžete naučit jak mít pokročilé myšlení a jak ho aplikovat na dělání dokonalého dobra – i pro sebe!:)

Desire (Touha – cíl, jímž je podporování naší společnosti dělajísí skutečné dobré skutky):

Jak by se vám líbilo být opravdovými VIP? Být těmi, kdo dělají něco skutečně dobrého. Těmi, kdo třeba nerozdávají nedomyšleně peníze bezdomovcům. Ale místo toho být těmi, kdo podporují naši společnost Dokonalá DMDU. My například bezdomovcům pomáháme najít domovy, práce i umění vytvářet si lepší život. Buďte těmi, kdo chápou, že investovat zdroje (včetně vlastních činností) do správně dělaného dobra je jediná cesta k trvale pozitivním výsledkům. To jsou opravdoví dobrodějové!:)

Action (Akce – postup):

Staňte se našimi sponzory či se přidejte k nám v Dokonalé DMDU a buďte tak praví dobrodějové!:) Nejen že tak budete přinejmenším podporovat bezchybné dělání dobra, ale začnete měnit i sami sebe k lepšímu. Budete mít pozitivní vliv. A i to obojí bude součástí vašich odpovídajících odměn!:) Nejde jen o příjemné pocity z objektivně dobrých skutků, ale také o pozitivními následky našeho neziskového podnikání. Vždyť kteří jiní lidé si zaslouží být odměněni, než skuteční dobrodějové?!:)

Jsou lepší odměny než pouhé peníze.
Jsou lepší odměny než pouhé peníze.

*****

FAQ (Odpovědi otázek)

Je Dokonalá DMDU nezisková společnost?

Dokonalá DMDU je neoficiální Škola a zároveň (také neoficiální) společnost sdružující jednotlivce i firmy. Pár z nich je neziskových, avšak žádná nečerpá dotace – a hlavně žádné zdroje nikdo z nás nijak nezneužívá.

Jaké další domyšlené dobré činnosti Dokonalá DMDU dělá?

Například dodáváme Červenému kříži potraviny pro sociálně slabé. Také školíme děti praktické základy bojových umění, Jógy a Tantry. To je přínosné proti šikaně, pro zdraví i kondici a pro vytváření vhodných vztahů. Na druhé straně školíme v tomtéž programu seniory. To má přínosy proti zraněním při pádech či manipulaci s těžkými břemeny, pro rychlé rozdýchání křeče i pro lepší spánek.

Jak to děláte, aby to bylo trvale udržitelné jak z hlediska nákladů tak i z hlediska nenudění se? A nehrozí Vaším členům vyhoření?

Od členů nám stačí nepeněžní podporování. Pro zajištění patřičnosti každý Žák spolu s příslušným Učitelem musí složit a dodržovat převelice přísnou přísahu. Budoucí Učitele až Velmistry vybíráme Vědomě, přičemž máme nanejvýš náročné Zkoušky.

Kdy a proč jste se pro vaše obecně prospěšné podnikání rozhodli?

Zakladatel naší Školy Dokonalá DMDU, velevážený Velmistr Radan Chrobok a jeho následovníky i přátele, značně znepokojoval fakt, že výuka v mnoha základních až dokonce v některých vysokých školách neprobíhá náležitě kvalitně. Jakmile to bylo možné, Velmistr Radan Chrobok založil web pro Dokonalou DMDU na bezplatné doméně třetího řádu – avšak se skvělým slovem *kvalitně*. Zbytek zjistíte nejlépe tak, že přinejmenším budete našimi sponzory – či (nebo také) členy.

Jakých výsledků jste zatím dosáhli a co nového plánujete?

Úspěšně provozujeme vlastní a nejspíš nejlepší systém pro e-learning (Učíme hlavně online a to celosvětově!:)). Máme přes 150 GB e-dokumentů (v tom je jen několik filmů, přičemž většinu tvoří textové a obrázkové soubory). Navíc máme úžasnou hlavní učebnici jménem „Klíč k tajemství Dokonalosti“. Hlavně s námi je pomalu ale jistě rostoucí počet Učitelů s velkým U v čele s veleváženým Velmistrem Radanem Chrobokem. Vedeme několik perfektních programů (od přednášek po tréninky – většinou školení, která spojují teorii s praxí), pozitivně průlomových projektů (Síť Světla, Čistě česky, Pozitivní poselství písní) atd.

„Náš“ Velmistr pro příklad plánuje program „Hodnotné hraní“, čili vedení kroužku hraní her na hrdiny (TTRPG) pro příslušnou poptávku mající DDM – domov dětí a mládeže).

Sdílejte!:)