Základy bojových umění, Jógy a Tantry – 6. přednáška a podklad i motivace ke kupování příslušného školení

Ariya/ Vztahy, Životospráva, zdraví a kondice

Základy pro níže podanou přednášku (multimediální) byly potíže budoucího „našeho“ Velmistra Radana Chroboka a některých jeho spolužáků (včetně mé maličkosti) zažívané v době začínající Jeho docházením do první třídy základní školy. Tehdy tam zavedl záhodné protahovací cviky i zastavil šikanu a začal získávat výborné vztahy (jimiž je známý dodnes), k čemuž také vedl zájemce :). To vše Radan Chrobok s pomáháním Jeho blízkých a později bojových žáků a následně i duchovních Žáků rozšířil na celé „Své“ rodné město Jindřichův Hradec. To nás naučilo, že jsou jisté prvky z méně obvyklých učení jako jsou bojová umění, Jóga a dokonce Tantra, které jsou přínosné i – ba zvláště – pro děti. Zde vypsané výhody mělo také město Jihlava v době, kdy tam tehdejší Mistr Radan Chrobok studoval střední školu (soukromá škola „Manažerská akademie“) a nyní má příslušné přínosy Praha, Jindřichův Hradec, Turnov, Brno a i zahraniční města, kde jsou odpovídající Učitelé z naší společnosti (Dokonalá DMDU).

Též viz vtipné video „Škola, základ života?„:

Děti, avšak Bohužel i dospělí, leckdy náležitě neřeší stresové situace konkrétně až vztahy ba postoje, přístupy a postupy (3p) obecně.

Ovšem i děti, ba mnohdy zvláště děti, si příslušné problémy uvědomují. Proto jsou vděčné za praktické rady a ukázky, za základy důležitých dovedností a zvláště za ucelené Učení.

Bojové umění v DMDU (*Změň svůj přístup. Změň svůj postoj. a protivník si to rozmyslí.*).
Bojové umění v DMDU (*Změň svůj přístup. Změň svůj postoj a protivník si to rozmyslí.*).

Jeden z našich výsledků viz video (zvuk není nutný)…: https://www.facebook.com/reel/248950001249928?s=yWDuG2&fs=e.

To vítají i staří lidé (zvláště v domovech důchodců), které my, Učitelé z šikovné Školy Dokonalá DMDU, učíme také.

Jim pomáhají školení jak se správně protahovat (Jóga i bojová umění), jak správně padat (bojová umění), jak pomocí speciálního prodýchání uvolnit křeč i potlačit bolest (Jóga i bojová umění) a také jak vědomě a tedy efektivněji relaxovat tělesně (Jóga i bojová umění) a jak díky meditaci opravdu odpočívat mentálně ba udržovat až rozvíjet duševní schopnosti (Jóga i Tantra).

Proto prosím věnujte pozornost i následujícím slovům, která popisují související základy a jejich praktické možnosti!:)

~ Ariya

Star (Hrdina – základy)

Seznamte se s Jakubem, aktivním chlapcem, který je jinak podobný Vám v době Vašeho dětství. Jakub je žákem první třídy základní školy, kterého baví alespoň pár sportů, rád tráví čas se svými přáteli – avšak upřednostňuje hraní počítačových her. To zvláště proto, že Jakub má problémy, stejně jako mnoho jiných dětí jeho věku. Cítí se přehlížený, někdy se s ním jeho vrstevníci špatně zacházejí a on neví, jak se tomu bránit. Chce také být i tělesně schopnější, ale neví, jak na to. Tělocvik mu právem připadá jako něco, co nemá praktické použití a v občanské výchově se také neučí to, co by ho zajímalo ohledně státu či co slyší, že v té souvislosti řeší jeho rodiče.

Story (Příběh – problém)

Jakubovi je stále více zatěžko chození do školy či ven. Obává se, že bude zase terčem šikany a že bude osamělý přes množství spolužaček a spolužáků (díkyBohu Jakubovi rodiče ho nezmátli nesmysly o „dalších pohlavích“). Bývá smutný, frustrovaný a cítí se bezmocný. Jeho rodiče jsou také znepokojení. Vidí, jak jejich syn trpí, a přejí si pro něj lepší osud. Přejí si, aby byl schopný i sebevědomý a tedy zvládal jakékoli výzvy, které mu život přinese.

Solution (Řešení)

A pak se díkyBohu objevilo řešení. Jakubova škola začala využívat školení vedená i přímo Velmistrem Radanem Chrobokem, majitelem a vedoucím Školy Dokonalá DMDU. Velmistr Radan není jen učitelem, je také Průvodcem s velkým „P“, který nejen Jakubovi ukázal cestu k bojové šikovnosti i sebedůvěře. Jeho program „Základy bojových umění, Jógy a Tantry pro praktická použití“ nebyl jen o fyzických schopnostech. Byl mnohem víc. Jakub se naučil, jak správně padat, zvedat těžká břemena i jak se postavit šikaně. Naučil se také, jak lépe navazovat i rozvíjet vhodné vztahy a zvládat stresové společenské situace i osobní smutek, frustraci či dokonce hněv. Naučil se správný tělesný postoj i patřičné protahování a různé dechové metody k mnoha účelům, ba dokonce vědomé relaxování a cvičení těla i mysli podle Jógy.

Návodný obrázek ke cvičení *Volavka se protahuje* - zdravá záda.
Návodný obrázek ke cvičení *Volavka se protahuje* – zdravá záda.

Jakub je dnes lepší verzí sama sebe. Je schopnější, sebevědomější a ví, jak se postavit problémům, které mu život přináší. Je to jeho cesta ke Člověčenství s velkým „Č“, a to vše díky tomuto programu Dokonaké DMDU. Pokud hledáte řešení pro své dítě, které se cítí podobně jako Jakub ze začátku, pak jsou tato školení DMDU to nejlepší pro objednání. Je to příležitost, aby se Vaše dítě naučilo, jak být tělesně i společensky schopnější, sebevědomější a připravené čelit jakýmkoli výzvám. Navíc tento program počítá se školeními i pro dospělé včetně seniorů – nenechte se zahanbit vlastním dítětem!;)

*****

Pomáháme nejen co se týká inteligence, avšak i k co nejlepšímu uplatnění!:)
Pomáháme nejen co se týká inteligence, avšak i k co nejlepšímu uplatnění!:)

Attention (Pozornost – upozornění)

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo, jak správně padat, zvedat těžká břemena či tlačit auta? Chcete pro Vaše dítě umění jak mít jen výborné vztahy a zvládat stresové situace i hněv? Stojíte o cokoli z toho také Vy osobně? Pak je tento náš program přesně ten pravý, jelikož se jej mohou účastnit i dospělí (zvláště senioři), přestože je speciálně zaměřen na děti v základních až středních školách. Tělesné a vztahové schopnosti pro Vaše dítě i pro Vás jsou získatelné díky školením „Základy bojových umění, Jógy a Tantry pro praktická použití“ (© 2. 6. 1998, Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje).

Interest (Zájem – nabídka)

Tento jedinečný program vede Velmistr Radan Chrobok, majitel a vedoucí Školy https://DMDU.kvalitne.cz. S dlouholetou zkušeností a odbornými znalostmi, které má každý Učitel z Dokonalé DMDU se zájemci úspěšně učí nejen techniky bojových umění pro sebeobranu, ale také používání i nebojových dovedností (z bojového umění Ninpo), které už mnoha lidem zachránily zdraví ba život. Navíc Vaše dítě či (raději TAKÉ) Vy získáte znalosti a praxi jak správně zvládat stresové situace i hněv pomocí technik Tantry.

Desire (Touha – cíl)

Představte si, že se Vaše dítě či Vy dostanete do blízkosti rozzlobených fotbalových fanoušků či dokonce osob pod vlivem drog – a přesto bude Vaše dítě či Vy v bezpečí díky disponování uměním vztahovým a sebeobranným. Co když při uklouznutí na náledí Vaše dítě či Vy spadnete bezpečně, jak můžete snadno a bez zdravotních problémů zvedat těžký nábytek nebo tlačit auto. Představte si, jak Vaše dítě či Vy dokážete zvládat stresové situace i hněv s naprostou grácií a klidem. To vše nabízí náš program „Základy bojových umění, Jógy a Tantry pro praktická použití“. Pomůžete nám jej prosadit i ve škole, kam chodí Vaše dítě?

Action (Akce – postup)

Nečekejte, až Vaše dítě či Vás život překvapí něčím nepříjemným. Připravte se na to již dnes a nechte naučit Vaše dítě či (radši TAKÉ) sebe praktické základy bojových umění, Jógy a Tantry. Pro dostatečný základ stačí poctivá účast v tomto programu včetně následných alespoň udržovacích samostatných tréninků a kvalitně vedených poradenství (placených samostatně). Během jediného měsíce (1 školení týdně dlouhé nejméně 45min. s Mistrem či dokonce Velmistrem z naší Školy Dokonalá DMDU plus alespoň 2 hodiny denně samostatného cvičení přesně podle pokynů) Vaše dítě či (respektive TAKÉ) Vy získáte znalosti a dovednosti, které umožní výrazně zlepšit Vašemu dítěti či (respektive TAKÉ) Vám kvalitu života. Tak na co ještě čekáte? Přihlaste Vaše dítě i sebe do naší Školy Dokonalá DMDU!

*****

BEFORE (Před – původní stav)

Jistě přinejmenším tušíte, jak také děti dnes bojují se svými vlastními problémy každý den – ať už se jedná o obtížné situace ve škole, venku, na sociálních sítích či dokonce doma (nedejBože). I děti jsou často vystavený stresu a nátlaku, které mají negativní vliv na sebeúctu i zdraví. Bez správných nástrojů na řešení konfliktů a stresů může být i život dětí těžký a frustrující.

Překonejte zlozvyky, které osahovala výchova předchozích generací.
Překonejte zlozvyky, které osahovala výchova předchozích generací.

AFTER (Po – cílový stav)

Ale představte si, že je Vaše dítě schopnější a sebevědomější – a že i Vy jste na tom v oněch oblastech lépe. Místo toho, aby se Vaše dítě cítilo bezmocné a přepracované, tak dokáže efektivně řešit stresové situace a konflikty. Na rozdíl trpění šikanováním, je připraveno se ubránit. Místo toho, aby se cítilo osamělé, tak vytváří a udržuje pevné a vhodné vztahy. A obdobně to platí při Vás. Jde o to, že se děti i dospělí mohou cítit sebevědomě, spokojeně ba šťastně – když zdárně zvládají své životy.

*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska - Buddha Maitreya
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska – Buddha Maitreya

BRIDGE (Most – postup)

Právě zde vstupuje náš výukový program „Základy bojových umění, Jógy a Tantry pro praktická použití“. Garantovaný Velmistrem Radanem Chrobokem a Jeho Školou Dokonalá DMDU, tento program nabízí nejen základní školení bojových umění pro sebeobranu, či Jógy pro patřičné protahování i ovládání dechu, ale také zvláštní výuku Tantry, která pomáhá dětem i dospělým vyrovnávat se se stresem a vytvářet výborné vztahy. Tento program poskytuje dovednosti, které jsou potřeba pro zvládání každodenních výzev i pro případy přežití bez ochrany civilizace (od pobytu v Paříži když dojde na násilné nepokoje až po prodloužený pobyt v přírodě). Počínaje uměním správně padat, jdouce přes zdravé zvedání těžkých břemen, nekonče tím, jak nejlépe tlačit auto – příslušná naše školení nabízí důležité dovednosti pro život. A to vše nabízíme i přímo pro základní a střední školy, jako vylepšení vedení vybraných hodin tělocviku a občanské výchovy. Navíc si tato i většinu jiných našich školení – zvláště online – můžete objednat také k Vám do firmy (jste-li oprávněná osoba) či domů.

Zóny zkušeností: Komfortní zóna, Zóna strachu, Učící zóna, Růst (Zóna rozvoje).
Zóny zkušeností: Komfortní zóna, Zóna strachu, Učící zóna, Růst (Zóna rozvoje).

Vaše dítě i Vy máte možnost přejít z pocitu bezmoci a stresu k oprávněnému pocitu šikovnosti a kontroly. Díky našim školením v rámci programu „Základy bojových umění, Jógy a Tantry pro praktické použití“ se to vše i více může stát skutečností také pro Vaše dítě i pro Vás.

Jak jednou řekl Buddha: "Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti." (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.
Jak jednou řekl Buddha: „Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti.“ (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.

*****

FAQ (Odpovědi otázek)

Je tento program bezpečný i pro malé a křehké dítě?

Stoprocentně ano, pro Dokonalou DMDU platí BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ. Navíc Učíme tak, aby zájemce zvládal i Učit – včetně udržení bezpečnosti. Necháte se učit Vaším dítětem až absolvuje všechna příslušná školení, nebo si také objednáte vedení přímo od našich Učitelů až Velmistrů?

Nejsou taková školení příliš náročná pro malé dítě?

Ne – zvláště proto, že v DMDU se řídíme heslem: „Škola hrou.“!:) Navíc naší Učitelé jsou Učitelé s velkým „U“. Zajisté oceníte, že školení bojových umění, Jógy i Tantry v náročnějších případech vedou vysloveně Mistři s velkým „M“. Takové experty Vaše dítě ještě možná ani nikdy nevidělo – a co Vy?

Mají osoby vedoucí přímo ta školení zkušenosti s učením až trénováním malých dětí?

Ano, mnoho z Učitelů až Velmistrů z DMDU mají vlastní děti či naopak pečují o svoje staré rodiče – což jsou z hlediska příslušných principů podobné zkušenosti. Prozatím nejmladším ze Žáků Velmistra Radana Chroboka se stala devítiletá Emily Machová z Turnova.

Není takový tříoborový program školení a navíc následných poradenství příliš drahý?

Ne, protože DMDU je nezisková společnost – ačkoli ne taková, která bere dotace (a natož aby jakékoli zdroje zneužívala). Zaváděcí cena příslušných školení je 50,- Kč / 1 účastník při nejméně 20 účastníků / 1 vyučovací hodina (45 min.). Nebo 1000,- Kč / 1 hodina při jen jednom účastníkovi. To je standardní sazba pro Učitele z DMDU za pokročilejší práci (= x2) při započítání slevy 50% pro školy. Takováto praktická školení při opravdu osobním přístupu mají určitě cenu nejméně několikanásobnou.

Jak v rámci takových školení řešíte případnou aktivní účast dospělých?

Rozdělením účastníků podle vah a schopností, využitím někoho z dospělých (počínaje učitelem tělocviku) jako asistenta až sparing partnera, či dalším Učitelem z naší Školy Dokonalá DMDU.

Byl zdůrazněn osobní přístup – nemůže se tedy stát, že by někdo z vašich Učitelů probíral příliš otevřeně ožehavé otázky s mým dítětem?

Jsme přesvědčeni, že i ožehavé otázky zaslouží pravdivé odpovědi a že je umíme patřičně podávat. Přečtěte si zápis multimediální přednášky Velmistra Radana Chroboka o teoretické sexuální – spíše vztahové – výchově včetně podobné přednášky také určené i pro malé děti o menstruaci. Pokud i potom budete toho názoru, že ani tak by Vaše dítě nemělo být prozatím poučeno, tak to nám napište a my Vás pochopitelně poslechneme. Nicméně většinou dostáváme důvěru a pak pochvaly (i viz sidebar, kde je několik referencí).

Co není a co je moje odpovědnost.
Co není a co je moje odpovědnost.

Když naučíte všechny děti ve třídě či dokonce v celé škole byť jen základy bojových umění, nebude pak případná šikana ještě nebezpečnější?

Ne, protože všem dětem vštípíme záhodné zásady (viz pravidla platná nejen v DMDU) a seznámíme je se souvisejícími zákony. Budeme věnovat větší péči méně schopným dětem. Budeme Učit také ovládání emocí (viz pojem „anger management“) a slaďování se i spolupracování s dětmi majícími pozitivní povahy (to vše v rámci vztahové části tohoto programu). Viz náš leták / plakát pro i samostatné školení na téma citlivost a pozornost. Jak vidíte, tak je to perfektně promyšlený program!:)

Co ještě učí vaše škola Dokonalá DMDU?

Viz témata níže na startovní stránce. Souhrnně platí, že učíme vše užitečné, co neučí normální školy. A toho je Bohužel hodně – viz vtipné video „Škola, základ života?“ vložené v úvodu. Navíc Dokonalá DMDU je všeobecně rozvojový holding – patří k nám společnosti i živnostníci zabývající se ekonomickým, osobním a také duchovním rozvojem.

Pokud se chcete alespoň chránit před stávajícím strašným systémem občanského OTROCTVÍ (měl by Vás varovat už jen pojem „lidské zdroje“ – HR), tak se k naší skvělé společnosti přidejte – ve vlastním zájmu!:)

Sdílejte!:)