ZDRAVÍme!:) Poskytujeme poradenství i přímé pomáhání – jednorázové řady až ucelené Učení.

Jóga i psychologie a Tantra pro Rozvoj, rady až Transformační tréninky pro Úspěšnost a Well-Being pro Zdraví!:)

Chcete ve svém životě cokoli zlepšit?

Vzdělání (včetně kurzů) či práci až podnikání? Finance? Vztahy? Hodláte začít od sebe, protože víte, že tak je to správné? Nebo dokonce toužíte po dosažení (respektive vrácení se k) Osvícení až k opravdovému Osvobození?! Zajímá Vás některé z témat, kterými se zabýváme v rámci našeho poradenství až Učení?

Naše poradenství až Učení je vyšší dimenzí nad vědami i náboženstvími

Naše poradenství je vyšší dimenzí nad tím, co sděluje je věda či pouhé náboženství.

První poučení, případně předvedení, poskytujeme zcela zdarma, navíc naprosto nezávazně. To umožňujeme i anonymně a v délce až 1 hod.!:) BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Více viz naše pravidlapravidla chrámu a náš etický kodex se týkají i nežáků! Přinejmenším to – a pochopitelně „mít“ Učitele či lépe Mistra (viz níže) – je potřeba, aby to mohla být plnohodnotná Cesta (což platí už od pokročilého poradenství).

Pošlete nám objednávku!

„Čtyři věci Ti napoví, jak poznat (dobrého) Mistra: Svatá písma a úsudek – respektive rozlišování
(viz https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani), Védy (vědy) a přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým V)“. To byla citace z nejvíc autoritativního Písma jménem „Gurugita“ („Píseň o Mistrovi“).

Svatá písma: Mistr má mít přinejmenším praktické poznatky ze všech svatých písem (všech Učení). Kam Korán překvapivě počítám také. Co se například kamenování nevěrných žen týká, tak jsme proti „právu“ šaríja. Ačkoli chápeme jeho užitečnost pro příslušnou dobu a společnost. I v současnosti bychom se značně zastali podvedené(ho) Partnerky / Partnera plus přiřkli převážný podíl ze spoluvlastnictví!.

Úsudek – respektive rozlišování (viz https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani). Je nanejvýš záhodno znát umění rozlišování – pravdy od nepravd, pravých pocitů od pomýlených a skutečností od iluzí i falešných představ! Zadáváme Zkoušku: Máte někam jet autobusem a můžete mít jen jedno nevětvené přání. Jaké je nejlepší a v zásadě jediné skutečně správné přání v takové situaci?!

Védy (vědy)…: Mistr má mít odbornost v přinejmenším jedné – pokud možno vědecké – oblasti. Mistr musí být schopen věrohodně – vědecky prokazatelně – poučit, případně předvést, co se týká jeho Učení.

Přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým V)…: Mistr musí mít Vyšší vyzařování! Což Bohužel neznamená možnost vnímání toho pro zaslepené osoby. Vnímání, které pro tento bod potřebujete – a které pravý Mistr musí mít – začíná soustředěním (souhrn – STŘED – DĚNÍ) a končí plnou Pozorností. Více viz http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/07-bdeni-pozornost-soustredeni.mp3http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/09-bdeni-pozornost-meditace-buh-laska.mp3!:) („POZOR – NÉST“).

 Video o tom, jak poznat pravého Mistra – jen s živým Mistrem to může být ucelené Učení.

 Stáhněte si naši e-knížečku, která k tomu dává dokonalé důkazy!:) 28 stran A4, kromě (větších) nadpisů použito písmo Arial, velikost 10 pt.

Poskytujeme poradenství pro „Pět p Perfektnosti – přínosná práce, požehnané peníze, patřičné prostory, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Pět p Perfektnosti - přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p Perfektnosti – přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

DUŠE, EGO, VLASTNOSTI

Satguru Tatrawadarsi („duchovní Mistr“, „Pán Osvobození“); Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje, https://DMDU.kvalitne.cz

Nejen Učení Jógy a Tanry uvádí, že duše není átmá (pravé já). Duše je směs átmá a anátmá (ne já). Je odrazem vašeho božského Já a současně je tvořena z ega. Ego neznamená jen něco negativního. I podle psychologie je ego je princip, který vytváří individualitu. Kdybyste neměli ego, nemohli byste existovat. Ego tvoří hranici osobnosti a nemá být zničeno, avšak otevřeno. Zničení ega způsobí rozplynutí osobnosti (= nirvána) a smrt těla. Otevření ega je Osvícení až opravdové Osvobození (jenž obsahuje Osvícení). Ego je také vůle či alespoň tendence existovat, žít dál. Je to jeden z velmi důležitých principů života. Avšak stane-li se ego panovačným, sobeckým a destruktivním, je nebezpečné. To, čemu říkáme duše, není átmá, protože duše se projevuje osobní povahou – individuálními vlastnostmi. Každý z nás má individuální vlastnosti a ty nás činí osobitými.

Pro své zvyky a vlastnosti je někdo považován za světce, někdo za dobrého člověka, jiný za zloděje nebo zločince. Vše záleží na vlastnostech.

Když je v hrnci slaná voda, tak očima sůl nevidíme, ale jsme si jí vědomi jiným smyslem – chutí. Poznali jsme, že voda je slaná. Znamená to, že ve vodě je sůl. Voda a sůl se nesjednotily, nestaly se jedním. Pro oči jsou jedním, ale ve skutečnosti, když vodu ochutnáme, zjistíme, že nejsou jedním. Ve vodě je sůl. Sůl je oddělena, protože její vlastností je slanost. Kdyby se jí vzdala, jazyk by nebyl schopen rozpoznat, že ve vodě je sůl, protože by už nebyla slaná.

To, co neosvícené odděluje od Boha (všimněte si, že o osobě, jenž je úžasná, se říká, že je božská), je jejich ego a jejich vlastnosti. Bohužel takoví lidé stále ještě nedosáhli božských vlastností, a proto zkouší různé cesty (nejen učení), abych se rozvinuli či i jen aby si splnili svá nedokonalá přání.

Buddha na otázku o přínosech meditace odpověděl, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA - hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.
Buddha na otázku o přínosech meditace odpověděl, že meditace ho spíše něco ODNAUČILA – hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.

Napište nám!


Možnosti pro sdílení