Skip to content

Zdravíme!:) Poskytujeme poradenství až přímé pomáhání – jednorázové rady až ucelené Učení

Jóga i psychologie a Tantra pro Rozvoj, poradenství i Transformační tréninky pro Úspěšnost a Well-Being pro Zdraví!:)

Naše poradenství je vyšší dimenzí nad tím, co sděluje je věda či pouhé náboženství Naše poradenství je vyšší dimenzí nad tím, co sděluje je věda či pouhé náboženství.

Chcete ve svém životě cokoli zlepšit? Vzdělání (včetně kurzů) či práci až podnikání? Finance? Vztahy? Hodláte začít od sebe, protože znáte záhodnost příslušného postupu? Nebo jste se dokonce konečně rozhodl(a) vymanit z pasti tohoto pomíjivého světa a dosáhnout (respektive vrátit se k) Osvícení až k opravdovému Osvobození?! Zajímá vás z témat, kterými se zabývá naše škola?

První poučení případně předvedení poskytujeme zcela zdarma, navíc naprosto nezávazně – i anonymně a v délce až 1 hod.!:) BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Více viz naše pravidlapravidla chrámu a náš etický kodex se týkají i nežáků! Přinejmenším to – a pochopitelně „mít“ Učitele či lépe Mistra (viz níže) – je potřeba, aby to mohla být plnohodnotná Cesta (škola).

Pošlete nám objednávku!

„Čtyři věci Ti napoví, jak poznat (dobrého) Mistra:
Svatá písma a úsudek – respektive
rozlišování
(viz
https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani
), Védy (vědy) a přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým V)“ – citace z nejvíc autoritativního Písma jménem „Gurugita“ („Píseň o Mistrovi“).

svatá písma: Mistr má mít přinejmenším praktické poznatky ze všech svatých písem. (Kamžto Korán překvapivě počítám také – co se například kamenování něvěrnic týká, tak jsme proti „právu“ šaríja, avšak chápeme jeho patřičnost pro příslušnou dobu a společnost. I v současnosti bychom se značně zastali podvedené(ho) Partnerky / Partnera plus přiřkly převážný podíl spoluvlastnictví!).

úsudek – respektive
rozlišování
(viz
https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani
): Je nanejvýš záhodno znát umění rozlišování – pravdy od nepravd, pravých pocitů od pomýlených a skutečností od iluzí i falešných představ! Zadáváme Zkoušku: Máte někam jet autobusem a můžete mít jen jedno nevětvené přání. Jaké je nejlepší a v zásadě jediné skutečně správné v takové situaci?!

Védy (vědy)…:
Mistr má mít odbornost v přinejmenším jedné – pokud možnp vědecké – oblasti. Mistr musí být schopen věrohodně – vědecky prokazatelě – poučit, případně předvést, co se týká jeho Učení.

přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým V)…: Mistr musí mít Vyšší vyzařování! (Což Bohužel neznamená možnost vnímání toho pro zaslepené osoby.)
Vnímání, které pro tento bod potřebujete – a které pravý Mistr musí mít – začííná soustředěním (SOU-STŘED-DĚNÍ) a končí plnou POZORností (více v http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/07-bdeni-pozornost-soustredeni.mp3
i http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/09-bdeni-pozornost-meditace-buh-laska.mp3!:)).


 Video vysvětlující, jak poznat pravého Mistra – jen s živým Mistrem to může být Dokonalá Cesta (ucelené Učení).

 Stáhněte si naši e-knížečku, která k tomu dává dokonalé důkazy!:) 28 stran A4, kromě (větších) nadpisů použito písmo Arial, velikost 10 pt.

Pomáháme pro „Pět p Perfektnosti – přínosná práce, požehnané peníze, patřičné prostory, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Pět p Perfektnosti - přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p Perfektnosti – přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

DUŠE, EGO, VLASTNOSTI
Satguru Tatrawadarsi („duchovní Mistr“, „Pán Osvobození“); Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje, https://DMDU.kvalitne.cz

Nejen Jóga a Tanra uvádí, že duše není átmá (pravé já). Duše je směs átmá a anátmá (ne já). Je odrazem vašeho božského Já a současně je tvořena z ega. Ego neznamená jen něco negativního. I podle psychologie je ego je princip, který vytváří individualitu. Kdybyste neměli ego, nemohli byste existovat. Ego je vůle nebo tendence existovat, žít dál. Je to jeden z velmi důležitých principů života. Ale stane-li se ego panovačným, sobeckým a destruktivním, je nebezpečné. To, čemu říkáme duše, není átmá, protože duše se projevuje osobní povahou – individuálními vlastnostmi. Každý z nás má individuální vlastnosti a ty nás činí osobitými.

Pro své zvyky a vlastnosti je někdo považován za světce, někdo za dobrého člověka, jiný za zloděje nebo zločince. Vše záleží na vlastnostech.

Když je v hrnci slaná voda, tak očima sůl nevidíme, ale jsme si jí vědomi jiným smyslem – chutí. Poznali jsme, že voda je slaná. Znamená to, že ve vodě je sůl. Voda a sůl se nesjednotily, nestaly se jedním. Pro oči jsou jedním, ale ve skutečnosti, když vodu ochutnáme, zjistíme, že nejsou jedním. Ve vodě je sůl. Sůl je oddělena, protože její vlastností je slanost. Kdyby se jí vzdala, jazyk by nebyl schopen rozpoznat, že ve vodě je sůl, protože by už nebyla slaná.

To, co neosvícené odděluje od Boha (všimněte si, že o osobě, jenž je dokonalá, se říká, že je božská), jsou jejich vlastnosti. Bohužel takoví lidé stále ještě nedosáhli božských vlastností, a proto zkouší různé cesty, abychom se rovinuli či i jen aby si splnili svá nedokonalá přání.

Buddha prohlásil o meditaci že jej spíše něco ODNAUČILA - hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.
Buddha prohlásil o meditaci že jej spíše něco ODNAUČILA – hněv, úzkost, depresi nejistotu, strach ze stáří a smrti.

DARŠAN (darshan – Uzření, setkání) A DÍKŠA (diksha = Zasvěcení, přijetí mezi Žáky).
Satguru Tatrawadarsi („duchovní Mistr“, „Pán Osvobození“); Dokonalá DMDU – skvělá společnost vhodného Vývoje, https://DMDU.kvalitne.cz

Bhadžan (duchovní píseň, kterou používá Jóga, Tantra i naše škola):

ITNÁ TO KARNÁ GURUDŽÍ
DARŠANa DŽALDÍ DÉNÁ
BHARAM DŽÁL MÉ PHANSÉ HÉ
PRABHU VÉGA SUDHI LÉNA
Pane, Gurudéve. Buď milostivý alespoň natolik, abych měl rychle znovu Tvůj daršan.

BHARAM DŽÁL MÉ PHANSÉ HÉ
BHARAM DŽÁL je velká síť zmatení a pochyb.
Jsem spoután sítí pochyb a komplexů. Pane, rychle se o mě postarej. Buď milostivý a dej mi znovu daršan.

Čím častěji dostáváme daršan, tím více z něho máme užitek. Pokud máme jakoukoli příležitost k daršanu, neměli bychom ji promeškat. Měli bychom využít každou příležitost. Díky daršanu je odstraněno mnoho hříchů. Dosahujeme toho, čemu říkáme realizace Boha – vidět Boha. Neříkáme to proto, abychom se s Bohem dohadovali, abychom s Ním šli do kavárny nebo na večeři. Chceme vidět Boha, protože stačí Ho jen vidět. Když se díváte z očí do očí, něco mezi vámi proudí. Oči jsou v těle tak důležitým orgánem, protože nás spojují. Očima se dívá átmá. Átmá, pravé Já, se dívá očima. A když se na nás podívá Gurudév nebo světec, je to jako když prýští požehnání. Je to jako déšť požehnání, déšť nektaru nesmrtelnosti.

A proto Holygurudží říká v jednom bhadžanu:
PRAKÁŠ PÚNDŽ AMRIT KÉ SÁGAR ŠRÍ DÍP HARI MAHÁDÁNÍ
PRAKÁŠ znamená světlo.
PÚNDŽ je zdroj.
AMRIT KÉ SÁGAR – oceán nektaru.
ŠRÍ DÍP HARI MAHÁDÁNÍ – Maháprabhudží je největší dárce.

Když se světec, Gurudév, na vás zadívá, jeho energie vámi proniká a můžete cítit, jak se vaše srdce pročišťuje. V každičké buňce se probouzí energie. Celí procházíte procesem pročištění a pak znovu a znovu toužíte mít daršan.

Proč máme doma fotografie? Abychom je měli na očích. Máte doma fotografie svých rodičů a prarodičů. Když se na ně díváte, jste šťastni. Je to daršan, který udržuje a přenáší na vás pocit štěstí, vztah. S jakými pocity se díváte, takové pocity se ve vás probouzejí. To, na co se díváte, ve vás probouzí určité cítění. Když se díváte na dědečka nebo babičku, jaké city se ve vás probouzejí? A když se díváte na syna nebo na dceru, jaké city to ve vás vyvolává? Vaše átmá ví, jaký vztah k nim máte. A chce přijít blíže.

Daršan je ten největší prašád (posvátné občerstvení). Ášírvád (požehnání) je prašád. Daršan může odstranit mnoho hříchů a mnoho překážek z vašeho osudu. Dokud máte daršan, nemůže vás napadnout negativní energie. Neustále k vám proudí nektar požehnání. Můžete mít daršan živoucího Mistra nebo daršan Mistra, který už zemřel (čehož je mnohem obtížnější dosáhnout). Je v tom energie a ta proudí.

Největším daršanem, respektive tím nejlepším vůbec (co obsahuje i daršan) je díkša. Ovšem díkšu můžete obdržet pouze od živého Mistra! Správně by se alespoň první díkša měla dávat jakožto „Guru mantra díkša“, což znamená Mistrem učiněné přijetí mezi Žáky včetně věnování osobní mantry (mantra – zpěv mysli, Osvobození mysli).

Možnosti pro sdílení

Dokonalá DMDU

– skvělá společnost vhodného Vývoje

Copyright

Všechna práva vyhrazena – copyright * 2. 6. 1998!

Moudrost pro Vás