Zjištění, rozvoj a uplatnění vloh – 1. přednáška

MUDr. Ariya Jyoti, Ph.D., MBA/ 17 února, 2019/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Až alarmující procento lidí má uplatnění jen mimo obor svého studia – nemluvě o tom, že leckdy lidé i studují něco jiného, než co by skutečně chtěli. Účelem níže uvedené přednášky bylo a je zlepšení i této situace. Přednášejícím byl velevážený Velmistr Radan Chrobok – viz http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla2/souvisejici-pisne/pisne-jayshunaka/1-nejlepsi-velmistr.htm!:)

Abyste si více vážili Velmistrova poznání plus přednášení, tak příslušná přednáška počítá s používáním podstatných příloh, které jsou dostupné v placeném příspěvku. Cena za přístup k příslušným přílohám však je jen symbolická – okrasně oranžová bankovka (200,- Kč). V případě zájmu o ony přílohy či o osobní konzultaci (doporučuji!:)) nám napište!:).

Já jsem navíc níže uvedenou Velmistrovu multimediální přednášku zaznamenala i jako možné uplatnění pro Vaše vedení takové přednášky!:)

Pak příklad s na první pohled nepraktickými záležitostmi byste měl(a) přizpůsobit podle sebe. A až budete mluvit o pravdivém příběhu „Splnění si snu“, tak je pochopitelně vhodné uvést, že jde o Velmistrův životní příběh – leda, že máte podobný pravdivý příběh ve svém životě, který sdělíte. ~ Ariya

Obsah

Pomáháme nejen co se týká inteligence, avšak i k co nejlepšímu uplatnění!:)
Pomáháme nejen co se týká inteligence, avšak i k co nejlepšímu uplatnění!:)

ZDRAVÍm!:) To byl nejen pozdrav, avšak i přání zdraví tělesného a duševního.

Jedné z hlavních duševních záležitostí se budeme věnovat v rámci této přednášky, která bude proložena cvičeními a na konci bude diskuse.

Podle nejstarších – tedy Indických – posvátných Písem potvrzených výzkumy v rámci naší organizace i jinými má každý člověk přesně pět vloh

Duchovní pravda se projevuje i tím, že kdo ji slyší, tak pociťuje chvění (úžasu, okouzlení). Duchovnímu učení tedy nestačí naslouchat (pouhý poslech už vůbec nestačí), avšak je potřeba prociťovat.
Duchovní pravda se projevuje i tím, že kdo ji slyší, tak pociťuje chvění (úžasu, okouzlení). Duchovnímu učení tedy nestačí naslouchat (pouhý poslech už vůbec nestačí), avšak je potřeba prociťovat.

Vlohám se neodborně říká „talenty“ a my ten pojem proto nebudeme používat.

Oněch pět vloh je vždy vyváženo – a leckdy k nim bývá i protiklad, anti-vloha – jíž se neodborně říká „antitalent“.

Už na konci prvního stupně základní školy jsem zažil situaci, kvůli které jsem v sobě objevil vlohu pro bojová umění. Těm jsem se pak velmi věnoval – až moc možná… O tom vám případně povím jindy. Nyní jsem to zmínil jen proto, abyste věděli, jak jsem přišel ke zraněním, kterých jste si již na mně možná všimli. Hlavní však je, že mám a mohu snadno dávat důkazy svých slov!:) Ačkoli, jak jsem už uvedl, nejde o MOJE slova, avšak jde o autorizovaná sdělení moudrých mužů a žen předávaných plus potvrzovaných od dávnověku do TEĎ.

Nyní vám přečtu seznam nejčastějších vloh.

První otázkou, kterou je záhodno zodpovědět je, jak zjistit vlohy v někom, kdo je sám neví. To pochopitelně zahrnuje zjištění vloh i v sám sobě.

 1. Tělesné vlohy se leckdy prozradí tím, co příslušná osoba ráda dělá, co jí či jemu až „podezřele“ dobře jde.
 2. Duševní vlohy se projevují tím, o co se příslušná osoba zajímá, co ji baví sledovat, poslouchat, číst…
 3. Sny když spíte, tak ty se týkají obojího.

Teď se zhluboka nadechněte, neboť hodlám udělat velký skok a řešit rovnou ROZVOJ. Výborné je, že vlohy se rozvíjí jednoduše jejich zkoušením až uceleným uplatňováním! Vydechněte v klidu.

Sledujte moje gesta, neboť Vám ukáži, co je Spirála osobního rozvoje!:)

Když vás něco baví, tak se tomu rádi věnujete. Takže se v tom dříve či později zlepšíte. Tím pádem vás to bude bavit ještě více. A tak ta Spirála osobního rozvoje vede pořád dokola A NAHORU!:)

Vaše situace často nic neznamená. Ale Vaše reakce znamená vše.
Vaše situace často nic neznamená. Ale Vaše reakce znamená vše.

Bohužel to platí i naopak, čili co Vás nebaví, tak to vede DOLŮ! Takže si dávejte převeliký pozor na negativní postoje, přístupy a používání – nejen co se vloh týká!

Někteří lidé potíže řeší, zatímco jiní jen pláčou.
Někteří lidé potíže řeší, zatímco jiní jen pláčou.

Teď skočím zase zpátky ke zjišťování vloh.

Pět vloh v každém z vás znamená uplatnění pro až pět prací případně podnikání odlišných od sebe, či pět přivýdělků nebo pět koníčků a jakoukoli kombinaci těchto možností

Vidíte, jak velmi vás Bůh obdaroval?!:) Navíc můžete dělat i něco na co nemáte vyloženě vlohu. Jsou evidentně případy, kdy někdo dělá něco, na co má anti-vlohu, avšak to pochopitelně nedoporučuji!

Osobně díky svému super soustředění a bojovému umění jsem velmi užitečný i jakožto opravdu ostražitá ostraha. O tom vám také případně povím jindy.

Jak tedy v praxi poznat vlohy v dítěti či podobně?

Ať už se jedná o dítě nebo o dospělou osobu – a s ní následující metody mohou být náročnější na provedení – tak vám popíši příslušné metody.

S cílovou osobou je můžete zkusit něco z každé z alespoň mnou vyjmenovaných nejobvyklejších vloh. Jak jste již počítám pochopili, neservíruji vám tímto žádnou takříkajíc rychlokvašku…

Uvedenou metodu můžete zjednodušit jejím omezením na oblasti zájmů cílové osoby. Avšak tím byste riskovali neobjevení nějaké méně výrazné vlohy – čili něčeho, co v cílové osobě dosud takříkajíc nevybublalo jako zájem.

Překonejte zlozvyky, které osahovala výchova předchozích generací.
Překonejte zlozvyky, které osahovala výchova předchozích generací.
Výchova dítěte by měla kromě moderních zábav obsahovat i moderní práce.
Výchova dítěte by měla kromě moderních zábav obsahovat i moderní práce.

Metoda mnou a spol. osvědčená je překvapivě hraní rolí, čímž myslím nejen hraní divadelních her, avšak spíše dostupnější hraní her na hrdiny. Jedno i druhé takové hraní rozvíjí představivost, podporuje paměť, schopnost soustředění, VHLED i SEBEPOZNÁNÍ a tak dále. Leckteří lidé jsou překvapeni tím, co tak sami v sobě objeví! Toto je kapitola sama pro sebe, a tak to případně probereme jindy.

Jak jednou řekl Buddha: "Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti." (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.
Jak jednou řekl Buddha: „Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti.“ (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.

Každopádně kdo máte zájem zjistit vlohy vlastní nebo někoho – zvláště se to vyplatí u dětí, že ano? – tak se raději obraťte na mne či jiného Učitele z mé šikovné Školy. Také se hodně hodí rozbor osobnosti, protože ta převážně předurčuje vhodný vývoj a způsob využívání té – které vlohy!:)

Můžeš cvičit, zdravě jíst, brát vitamíny, pít hodně vody... ale jestli nevyřešíš problémy, které nosíš hluboko ve svém srdci, nikdy nebudeš zdravý.
Můžeš cvičit, zdravě jíst, brát vitamíny, pít hodně vody… ale jestli nevyřešíš problémy, které nosíš hluboko ve svém srdci, nikdy nebudeš zdravý.

Nyní nastává chvíle vašeho prvního cvičení v rámci této přednášky.

Cvičení jménem „Skutečnost oproti snu“

Každý koho vyberu, tak má za úkol sdělit sen, jaký měl jako dítě a čím se oproti tomu stal jakožto dospělá osoba.

Tím myslím, co jako dítě chtěl dělat, čím se stát a tak. Dále bude úkolem říci to, nakolik si ten-který člověk splnil alespoň svůj hlavní sen. Uslyšíme kolik vzdáleností mezi dětskými sny a současnými povoláními ti lidé mají. Nevybraní nechť se zamyslí nad onou otázkou tím spíše! Závěr zajisté zvládnete již sami si udělat.

 • VSTUPY VYBRANÝCH!

Za odměnu že jste zvládli tak drsné duševní cvičení, navíc bez přípravy či byť jen varování, tak Vám přednesu píseň, již jsem dostal a jenž souvisí s tématem:

A nyní Vám zarecituji báseň, která souvisí se sny a s rozvojem:

Král snů je spravedlivý

Katerina Sestakova Novotna (upravil Velmistr Radan Chrobok)

.

Ne každá dřina

lidi vskutku šlechtí.

Když mysl usíná,

pak na druhý břeh ti

pomohou andělé,

strážci denní snahy

a šrámy po těle

tvé sny vyléčí záhy.

.

Práce svědčí duši,

když dělá svět lepším.

Moudrý člověk tuší,

že je to takto se vším.

.

Ten, kdo nepřispívá,

marně se plahočí

a na svět se dívá

jen s páskou přes oči.

.

Po zisku se pídí,

v práci nesouzní s ní.

Spánek spáče třídí

dle toho, o čem sní.

.

Když máš vyšší cíle,

spánek tě zotaví,

abys byl při síle,

o které sotva ví

ti, kteří dál nevidí

než na špičku nosu.

Nos mají ti, co šidí

ostrý jako kosu.

Když nevidí za něj

do širšího světa,

marně o všem žvaněj

a ta řeč je prokletá.

.

Mohou být úspěšní,

Mohou mít džbánek

nakradených třešní,

blahodárný spánek

jim ovšem vždy chybí.

Král snů nikdy neodpouští,

co někdo falešně slíbí

– ten půjde Pekelnou pouští.

.

Vždy, když večer zhasnu

po náročné práci,

věřím, že nám král snů

vše s úroky vrací.

.

Z tvé deprivace spánku

mysl varování zapomene.

Začni psát novou stránku,

nežli Temnota tě zhltne!

Teď se pustím do druhé části přednášky.

Tedy bude následovat návod na rozvíjení vloh – na což je důležité zvláště jejich uplatnění

Ano, opravdu má velký vliv vědomé vykonávání úkolů i tužeb. Avšak je to těžší udělat než říci, že ano?

 • ANO? – chtít reakci posluchačů!

Dáme druhé cvičení, ano?

 • ANO? – chtít reakci posluchačů!

Cvičení jménem „Vědomé postoje, přístupy a provedení“

Každý koho vyberu, tak ten má za úkol nejprve si stoupnout jen tak, co nejvíc nepromyšleně. Na takto stojících vám všem ukážu, jaká je to mizérie mít nevědomý postoj.

 • Strkat stojící tak, až budou vrávorat – a sám KOMENTOVAT to.

Nyní prosím, ať si stojící promyslí postoj – už ví, co je čeká.

 • Strkat stojící tak, aby byla vidět jejich silnější stabilita – a sám KOMENTOVAT to.

Dále dvě již známé možnosti vy stojící prosím proveďte v rámci přístupu ke mně.

 • Tahat přistupující (cloumat s nimi) a KOMENTOVAT každou ze dvou různých situací vzhledem k vědomosti přístupů.

Nakonec do třetice všeho dobrého – vy, kteří jste do teď trpěli, prosím pojďte strkat do mne – nejprve nepromyšleně, nesoustředěně a pak promyšleně a soustředěně.

 • KOMENTOVAT patřičně každou z těch dvou situací.

Všichni viděli velikost významu vědomého postoje, přístupu a používání, že ano?!

 • ANO? – chtít reakci posluchačů!

Dovolte abych Vám vysvětlil obrázek, který ukazuje základní záležitosti k rozvíjení i k uplatnění:

Metody pro rozvoj i uplatnění podle školy Dokonalá DMDU.
Metody pro rozvoj i uplatnění podle školy Dokonalá DMDU.
 • Vysvětlit onen obrázek.

Nyní se dostaneme do třetí části přednášky.

Jaké jsou možnosti uplatnění i nepraktických vloh?

Když dám stranou jednoduchou radu, že skoro cokoliv může mít uplatnění alespoň jako koníček, tak budete překvapení, jak na první pohled nepraktické záležitosti mají praktická použití.

Osobně používám například následující záležitosti v uvedených souvislostech:

 1. Český jazyk – sami slyšíte doufám dost dobrou úroveň mého vyjadřování. Poutavě prý také píši – každopádně chyby dělám jen výjimečně. Nemusím se stydět za nic napsaného mnou.
 2. Matematika i statistika – počítám pravděpodobnosti úspěchů podle různých pravidel v rámci her na hrdiny. Vedu si rozpočet, sleduji své investice atd.
 3. Tělocvik a tanec – mám kvalitní kondici a dokonce pracuji v ostraze. Ovládám tři bojová umění – Karate, Judo a hlavně Ninpo. Také umím tančit. Prý i VODOROVNĚ tančím výborně!:)
 4. Dílny – brousím si sám svoje nože i meče, které také olejuji.
 5. Vlastivěda a hospodářský zeměpis – odpovídám otázky cizinců o naší zemi až celé EU.
 6. Výtvarná výchova, geometrie a design – tvořím diagramy pro přípravu na vedení her na hrdiny, tvořím plánky prostor, mapy a tak dále. Vím významy barev, spousty symbolů a mám doufám dost dobrý vkus.
 7. Anglický jazyk – mám výbornou zkušenost s bydlením v anglické rodině. Jakmile získáte základní znalost angličtiny, tak taková zkušenost je nejlepší na naučení se kvalitní konverzace a tak dále.
 8. Poezie – skládám básně i písně. Získávám samé pozitivní reakce až vztahy i díky tomu!:)

Třetí cvičení bude dobrovolným domácím úkolem.

Cvičení – každý vytvořte obrázek uplatnění sebe sama jakožto hrdiny až superhrdiny!

Grandmaster Radan Chrobok as a TTRPG hero (Ormrin Sinkalte Ged - as the hero wizard form *Wizard from Earthsea*, Ursula le Guin).
Grandmaster Radan Chrobok as a TTRPG hero (Ormrin Sinkalte Ged – as the hero wizard form *Wizard from Earthsea*, Ursula le Guin).

Neboli – následujte můj příklad!:)

Nyní Vám z příloh pro přednášku přečtu základní znalost o důležitosti důvěry, pak příběh o nepromrhání vloh a nakonec můj vlastní pravdivý příběh o splnění si snu!:)

Uvědomte si, že se můžete stát mistry v čemkoli, na co máte vlohy a co a tak budete chtít rozvinout! K tomu Vám ocituji píseň, kterou jsem na to téma složil – respektive přetextoval:

Staň se Mistrem

Podle písně „Hoja hoj“ – https://www.youtube.com/watch?v=nkxWxV8hH5g.

Shri Satguru Traraja (Ctěný „pravý Mistr“ „Král Osvobození“)

https://DMDU.kvalitne.cz – skvělá společnost vhodného Vývoje

.

Chcete-li nadále nebýt samotní,

zvolte si nejlepší ze všech Poslání.

kdo chce poznat tu Pravdu jedinou,

ať se stane Mistrem a tedy Hrdinou.

Ref.

Hoja hoj, hoja hoj, v Bohu máme zastání,

hoja hoj, hoja hoj, Pán nás ochrání.

Hoja hoj, hoja ho,j svíce a i zvonečky,

Hoja hoj, hoja hoj, ať nejsme ovečky!

Sílu Vesmíru i Ty máš ve vínku,

tak dál už neváhej ani vteřinku.

Svatozář až pak Ti auru prosvítí,

budeš Osobnost, co se neztratí.

Ref.

Ref.

 • Případně plus pustit původní píseň.

Tím končí čistě přednášková část našeho setkání. Děkuji vám všem za pozornost!:)

 • Počkat na to, až dozní potlesk…

Dáme debatu – i o uplatnění vloh -, že ano?

 • ANO? – chtít reakci posluchačů!

*****

Vyšel další článek o této přednášce https://www.kritiky.cz/zjisteni-rozvoj-a-uplatneni-vloh-naucte-se-ridit-svuj-osud !:)

Kritikův zápis z diskuse po přednášce:

Výběr z diskuse s Velmistrem Radanem Chrobokem: Cesta k uvědomění a rozvoji

Přednášky Učitelů až Velmistrů ze školy Dokonalá DMDU obsahují i cvičení a jsou hojně navštěvované.
Přednášky Učitelů až Velmistrů ze školy Dokonalá DMDU obsahují i cvičení a jsou hojně navštěvované.

V této diskusi, respektive ve výběru z odpovědí na otázky z publika, se setkáváme s Velmistrem Radanem Chrobokem, expertem na nepřímé bojové umění Ninpo (patřící pod Ninjutsu), duchovní Jógu, Tantru a psychologii. Velmistr Radan sdílí své hluboké znalosti a filozofii, jak dosáhnout osobního růstu a štěstí.

Můžete se nám prosím představit znovu – a to souhrnně?

Jmenuji se Velmistr Radan Chrobok, známý i jako Judan Ninpo Daishi se získaným jménem Suzumetaka. To znamená nejvyšší desátý dan Ninpo Velmistr Krahujec. Mým posláním je chránit, učit a i vlastním příkladem vést zájemce na cestě k osobnímu rozvoji a štěstí. Specializuji se na na duchovní Jógu, Tantru a psychologii plus na nepřímé bojové umění Ninpo patřící k Ninjutsu.

Vy tedy spojujete cvičení Jógy a bojového umění spojily s učením Tantry a psychologie?

Cvičení sebeobrany a Ninpo mi poskytly bojové a pohybové dovednosti a tělesnou kondici. Duchovní jóga i Ninpo mi přinesly hlubší pochopení lidské psychiky. Tantra se týká více vztahů než sexuality, avšak Dámy, se kterými jsem byl v Partnerském vztahu, chválily i moje vodorovné tančení. Tyto oblasti se vzájemně doplňují, a tak mi umožňují lépe pomáhat lidem dosáhnout vnější i vnitřní stability, síly a též harmonie. Například naučil jsem sebe i další lidi rozlišovat, co je více a co méně důležité – a i takové zdánlivě jen slovíčkaření jako je moudrost oproti pouhé chytrosti.

Jaký je Váš pohled na rozdíl mezi chytrostí a moudrostí?

Chytrost může mít krátkodobé výhody, nicméně moudrost je klíčem k dlouhodobému osobnímu rozvoji a udržitelnosti. Moudrost je spojení rozumu a citu, přičemž prohlubovat jde i získáváním zkušeností. Moudrost tedy obsahuje schopnost dlouhodobého rozhodování, etiku i empatii.

Proč používáte symboliku zvířat, rostlin a nerostů ve své práci s lidmi?

Symbolické významy zvířat, rostlin a nerostů pomáhají lépe rozumět povahám. Například pracujeme s přirovnáními, ve stylu chytrý jako liška, abychom lépe pochopili různé vlastnosti a chování lidí. Znáte bajku o lišce a hroznech? V tom případě liška normálně symbolizující pouhou chytrost projevila moudrost, když se vzdala touhy po nedosažitelných hroznech.

Jaké výhody vidíte v hraní rolí a TTRPG pro osobní rozvoj?

Hraní rolí rozvíjí kreativitu, komunikační dovednosti a empatii. TTRPG a divadelní hry umožňují lidem experimentovat s různými rolemi a způsoby myšlení. Také jde o bezpečnou a zdravou zábavu.

Jak by mohli lidé kontaktovat Vás a získat více informací o Vaší práci a škole?

Nejsnáze mě najdou přes Facebook, kde sdílím informace i o mé škole. Také mě mohou kontaktovat přes různé komunikační kanály, které používám. Takže třeba viz web mé Školy https://DMDU.kvalitne.cz – skvělá společnost vhodného Vývoje.

=

Velmistře, děkuji Vám za cenné poznatky a inspirující pohled na cestu k osobnímu růstu a štěstí.

Vaše působení v duchovní Józe, Tantře, psychologii a Ninpo nabízí mnoho nástrojů pro každého, kdo touží po hlubším porozumění sobě a světu kolem sebe.

Sdílejte!:)