Jak mít 100%ní Well-being – dobré žití (dobrý život)

Vedení Dokonalé DMDU/ 13 listopadu, 2022/ Životospráva, zdraví a kondice

„Vyčistěte si hlavu“, protože pravděpodobně máte nějaké falešné představy týkající se tématu well-being (též wellbeing – dobré žití) i tématu životospráva. V našem webu najdete dost příspěvků pro výborné vztahy, osobní i duchovní rozvoj i kvalitní kondici, takže níže bude něco také na téma stravovací životospráva. Staňte se ve vlastním zájmu ryze dobrým člověkem!:)

Můžeš cvičit, zdravě jíst, brát vitamíny, pít hodně vody... ale jestli nevyřešíš problémy, které nosíš hluboko ve svém srdci, nikdy nebudeš zdravý.
Můžeš cvičit, zdravě jíst, brát vitamíny, pít hodně vody… ale jestli nevyřešíš problémy, které nosíš hluboko ve svém srdci, nikdy nebudeš zdravý.
Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Well-being není jen o subjektivní spokojenosti, pocitu štěstí, bohatství nebo úspěšnosti, jak si mnozí lidé myslí. I když zahrneme fyzické zdraví a wellness, tak stále nemáme úplný obrázek. Wellbeing v sobě skrývá hlubší aspekty dobře prožitého života.

Při vyhledávání well-being na českém internetu se nedostaneme příliš daleko, odpověď nenabízí ani česká wikipedie. Narážíme na překlady jako osobní nebo subjektivní pohoda, které nejsou příliš výstižné. Zůstáváme tedy u anglického výrazu a jestli víte o vhodném překladu, dejte nám vědět 😉 ***** Dali jsme jim vědět náš překlad „dobré žití“.***** A co to tedy je?

Well-being je kombinací:

 • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den,
 • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy,
 • potřeby bezpečnosti a stability našich financí,
 • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové fyzické kondice a
 • naší sounáležitosti se sociálním prostředím, ve kterém se pohybujeme.

Klíčové elementy well-being

Americká výzkumná a konzultační společnost Gallup se ve spolupráci s předními experty v oboru psychologie, sociologie či ekonomie věnuje problematice well-being už téměř 80 let. Na základě dlouhodobých studií a výzkumů lidí z více než 150 zemí světa určila 5 statisticky významných faktorů, podle kterých lze rozlišit životy lidí na ty dobře prožité a ty, které spíše přežíváme. Naštěstí máme možnost ovlivnit tyto klíčové elementy well-being, které pak zpětně ovlivňují naše životy.

Klíčové elementy well-being jsou:

 • Smysluplnost (purpose): Potřebujeme v životě dělat něco smysluplného, co nás v životě naplňuje, a to nejlépe každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast práce, školy, rodiny nebo našich koníčků, podstatné je, že vidíme smysl v činnosti a jsme motivováni dosahovat svých cílů. 
 • Vztahy (social): Kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu.
 • Finance (financial): Zvládání vlastní ekonomické situace, finanční stabilita a dostatek peněz nám umožňují každý den dělat to, co chceme.
 • Zdraví (physical): Celkové duševní a fyzické zdraví, množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. Díky pravidelné fyzické aktivitě a zdravé stravě můžeme omezit únavu a být spokojenější.
 • Společnost (community): Naše sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo jejich ošetřování, to vše nás naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu sounáležitosti.

Jednotlivé oblasti wellbeing se vzájemně ovlivňují. Uvědoměním si této propojenosti můžeme zvýšit jejich dopad na naši celkovou životní spokojenost. Podle výzkumu Gallup je oblast smysluplné činnosti možná tou nejvýznamnější ze všech oblastí wellbeing. Jak je tedy ovlivňována a sama ovlivňuje další oblasti?

Pevné zdraví a dobrá fyzická kondice poskytují lidem energii a koncentraci na to, aby mohli dosahovat svých cílů v profesní i osobní sféře. Zároveň vysoká spokojenost s našimi činnostmi nám umožňuje lépe si stanovit priority a uvědomovat si, že je důležité pečovat o sebe, své zdraví a životní styl. Dobré mezilidské vztahy, podpora a pomoc z nich plynoucí nám umožňují každodenně dělat to, co umíme nejlépe.

Spokojenost s naší prací nebo jinou smysluplnou činností nám umožňuje potkávat se s lidmi se stejnými zájmy a vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Pro zbývající elementy (finance a společnost) si určitě snadno dosadíte vlastní příklady.

Podle výzkumu Gallup se 66 % lidí daří být úspěšný alespoň v jedné oblasti. Pouze 7 % lidí se daří ve všech 5 oblastech.

http://prothea.cz/blog/co-je-wellbeing
5 podmínek jak mít well-being. Spojte se (s těmi, co to alespoň znají), buďte aktivní (zahajte záhodné změny), všímejte si i dělejte poznámky (a sdílejte to), naučte se to (i další výhodné věci) a dávejte (podporujte skutečnou dobročinnost - nejlépe nás!:)).
5 podmínek jak mít well-being. Spojte se (s těmi, co to alespoň znají), buďte aktivní (zahajte záhodné změny), všímejte si i dělejte poznámky (a sdílejte to), naučte se to (i další výhodné věci) a dávejte (podporujte skutečnou dobročinnost – nejlépe nás!:)).

Co ničí zdraví až well-being celkově a čemu se tedy vyhýbat

*Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.* Zdroj: https://citaty.net/autori/buddha

Pro well-being je lepší nebýt vegetariánem natož veganem

Ze zkušeností i z výzkumů víme, že nejlepší je smíšená strava, takže jíme i maso. Vyhýbáme se však tučným masům (bůček, slanina) a jsme opatrní s využíváním vajec. Abychom minimalizovali násilí (viz druhá úroveň našich pravidel), tak nepoužíváme výrobky z kůže a ani ty, které byly testovány na zvířatech.

Zvláště jakožto vegetarián(ka) až vegan(ka) používejte vitamíny, zvláště řady B

 • B-komplex
 • Pangamin
 • Jiné B-vitamíny a multivitamíny s B vitamíny

Doporučení včetně pár pro Vás nejspíše zvláštních

 1. Když zvažujete dietu či jinou značnou změnu v tom, co obnáší životospráva, poraďte se s námi či s lékařem!
 2. Hlídejte si i duševní hygienu! U jídla a ani v posteli (!) se nehádejte!
 3. Ovládněte spánek! Ano, je to možné, neděláme si z Vás legraci. Superspánek umožňuje spát velmi tvrdě 4 hodiny pro i lepší odpočinek než standardní spánek obvyklých 8 hodin. Výsledný volný čas alespoň částečně travte užíváním si života (s Partnerkou / Partnerem, zábava, koníček atd.).
 4. Pokud možno pravidelně snídejte.
 5. Alespoň občas mějte na stole květiny – přednostně živé.
 6. Alespoň občas jezte při zapálené svíčce či více svíčkách.
 7. Nezdržujte se delší dobu na místě oblíbeném kočkou mimo případy, kdy se kočka chodí přitulit k Vám – nechte kočku, aby si sama vybrala místo na spaní.
Poslušnost: Představ si, že jsi pes, co má svého pána, však jen poslušnost Boha v duši je Ti dána.
Poslušnost: Představ si, že jsi pes, co má svého pána, však jen poslušnost Boha v duši je Ti dána.

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TĚMA ZDRAVÍ TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PLUS WELL-BEING – odpovídal Shri satguru Traraja – Velmistr Radan Crobok.

Otázka: Jak můžeme uzdravit svoje tělo?
Odpověď: Musíme se léčit. Neměli bychom zanedbat žádný druh léčby. Bylinná (ne podvodná homeopatická) léčba je dobrá, ale někdy musíme využít tradiční medicínu. Záleží na tom, o jaký druh nemoci jde a podle toho bychom měli zvolit léčení. Energetické (Pránické) léčení někdy funguje, jindy ne. Když člověk krvácí, musíte jet do nemocnice.

Šrí Dévpurídží uměl uzdravovat, ale my jsme jiní. Je mnoho různých způsobů uzdravování. Měli bychom využívat stejných látek, z jakých sestává i naše tělo, k tomu, abychom ho „opravili“ – to je naturopatie.

Otázka: Co se stane, když duchovnímu dá krev materialista (zaslepený)?
Odpověď: Taková krev s sebou nese nižší Nastavení (nemám rád používání termínu „vibrace“ v takovýchto souvislostech, protože duchovno nemá částice, které by mohly mít vibrace). Podle mého mínění, zachrání-li to váš život, udělejte to. Abyste to napravili, tak byste měli meditovat – a i cvičit jógové pozice každý den, velmi pomalu a vědomě.

Cvičte i pránajámu (dechová cvičení), relaxaci. Cvičte systematicky a pomalu. Jóga je požehnání.

Otázka: Když jsem zkusil všechno, ale nic nezabírá, ani operace, znamená to, že nastal čas odejít?
Odpověď: Když nic nepomáhá, pak se musíme modlit k Bohu, aby nám dal zdravé nové tělo a být vděční Pánu za dny, které jsme mohli strávit na této planetě. Znamená to, že osud a přirozenost chtějí něco jiného. Příroda udělá to, co chce. Nejlepší řešení je modlitba.

Otázka: Věříš experimentům prováděným na zvířatech při vývoji nových léčiv?
Odpověď: Záleží na okolnostech. Když si lékař myslí, že není jiné cesty, máte svobodnou volbu pro své rozhodnutí. Když já řeknu ano, pak karma jde na mne. Když řeknu ne, pak jde karma na vás.

Otázka: Sledujíce násilnosti na Středním Východě, jak bychom se s tím měli vyrovnávat, když jsme osobně s těmi lidmi svázáni?
Odpověď: Je to karmická odpověď lidské společnosti – protože lidé v minulosti konali mnohé proti přírodě a proti jiným lidem. Ovšem, modlitba a meditace pomůže a pomáhá. Kdyby zde bylo více meditace a modliteb, pak by tento svět a lidstvo byly osvobozeny od všeho soužení. Jsou milióny lidí v různých částech světa, kteří se za to modlí, a proto se ještě udržuje určitá rovnováha.

Víme, že nemůžeme vždy všechno dělat přímo, třeba to není možné, nebo snad kdybychom to zkusili, museli bychom se s něčím střetnout. Nejlepší nepřímá cesta je modlitba a meditace.

Otázka: Jak si udržet fyzické, mentální, sociální a duchovní prvky v rovnováze?
Odpověď: To patří mezi hlavní předměty vyučované v naší duchovní univerzity http://DMDU.kvalitne.cz 🙂

Fyzické zdraví udržujeme prostřednictvím náležité stravy (a životospráva celkově); mentální zdraví zdravým způsobem myšlení – odpouštění, láska, pozitivní myšlení (a další duševní nástroje (nejen z psychologie) jako např. duševní hygiena); sociální zdraví máme díky tomu, že nebereme drogy, nestýkáme se se špatnou společností (a přitom jsme zapojení až pomáháme v rámci možností osobních a společenských…); duchovním zdravím záříme tak, že jsme tolerantní a respektujeme jiná náboženství a kultury a že se modlíme – respektive dokonce přímo komunikujeme s Bohem:) – a meditujeme… Tím se udržuje rovnováha celé bytosti (a ta pak vyzařuje i do okolí..:)).

Otázka: Jak máme cvičit toleranci ke všem náboženstvím a kulturám? Jak máme vyjít s tvrzeními typu: „Moje cesta je jediná správná cesta.“?
Odpověď: Děti v mateřské školce se ptají: „Koho máš rád nejvíc?“ a odpovídají: „Svoji matku a otce.“ Děti říkají: „Moje matka je nejlepší ze všech.“ Každý si myslí, že jeho nebo její matka je ta nejlepší matka. Nikdy si žádné dítě nemyslí, že jeho matka je ta nejhorší! Každý Bůh je ten nejlepší Bůh. Měli bychom mít demokracii v náboženství. Ať mají lidé svobodu víry. „Moje cesta je jediná správná cesta“ je způsob, jakým myslí teroristé. To je ten problém. Každý Bůh je ten pravý. Každý Bůh je nádherný.

V Austrálii jsme poslušni australských zákonů. V Evropě se řídíme evropskými zákony. Jsme-li v Austrálii a neřídíme se australskými zákony, budeme posláni domů. V křesťanském kostele bychom měli ctít křesťanskou tradici. V mešitě bychom měli ctít islámskou tradici. A zrovna tak v synagoze. Musíme mít odpuštění, toleranci, úctu a být schopni věci přijmout. Jste-li alergičtí na banány, nemůžete kvůli tomu zničit všechny banánovníky! Je jeden Bůh, jeden Univerzální Bůh, který je v srdcích všech. Můžete vidět odraz Měsíce v mnoha různých šálcích vody, ale stále je tu jen jeden Měsíc. Jeden Bůh ve všem a vše v Jediném. Svatí jsou ti, kdo mají velké srdce plné lásky.

Otázka: Co je duchovnost (svatost)?
Odpověď: Duchovnost znamená čistotu. Modlit se, držet půst, meditovat, stravovat se vegetariánsky – to není duchovnost, to jsou cesty k duchovnosti. Slovo duchovnost znamená čistota. Křišťálová jasnost. Neposkvrněnost. Čisté vědomí.

Pomocí meditace, modlitby, dodržování ahimsy, soucitu, odpouštění, pomáhání a laskavosti je potřeba usilovat i to, aby se mysl a vědomí pročistily natolik, že se osobní kvality přemění na božské!


Ahoj Radane

Ahoj Culí. Co pro Tebe mohu udělat?

Možná by mi stačil názor na hormonální antikoncepci.

Můj vztah k lékařům vznikal už v dětství, kdy jsem měla strach z každého nového člověka. Z každé nové situace. Ustrašené děcko, které se bálo cokoliv udělat samo, aby to neudělo špatně. A kolikrát mu ani nebylo jasné, jak je to vlastně správně…

Tehdy mě učili říci lékaři, co mi vlastně je a vždy jsem byla hodně ráda, když jsem mohla zmizet z ordinace. Všímala jsem si jak postupují, poslechnou si, co jim říkám, pak na mě očkem kouknou a už mám předpis v ruce. A letí se do lékárny.

Chceš-li OMYLNÝ NÁZOR, tak se zeptej někoho na ulici. MISTR sděluje jen Pravdy (a i osobně dávám přednost názorům alespoň odborným).

Já chci jen pravdu, chci si ověřit, že mé rozhodnutí je to nejlepší…

Rozhodla jsem se přestat brát antikoncepci po šesti dlouhých letech.

Tak proč se ptáš na pouhý omezený názor?☹️

Podle ZKUŠENOSTÍ, které mám i DÍKY ŽÁKYNÍM, jsou tři úrovně antikoncepce:

 1. Pokusný králík = doktoři Ti dají to první, co jim padne pod ruku a pokud si kvůli vedlejším účinkům nebudeš stěžovat (či když to Tvé tělo bude zatím zvládat), tak to tak nechají.

Když jsem začala mít bolesti prsou, které mě vylekaly, tak jsem navštívila gynekologii, kde mi doktor vysvětlil, že je vše v pořádku a že se to časem spraví: hormony. Po pár letech jsem se rozhodla pro antikoncepci a stala se pokusným králíkem.

Jo to jsem podstoupila a je to důvod mých opakujících se depresí

Nebo alespoň mám takový pocit, že to způsobují prášky. Možná i bez nich by mi nebylo nejveseleji, ale přijde mi, že ty stavy dokážou prohloubit…

 1. Základní zájem = po stížnostech či při dobrém doktorovi Tě i vyšetří a bude se namáhat najít Ti verzi více pro Tebe. Záruka zatím stále žádná, že? Doporučuji zjistit, co má rád ten doktor a dát mu to za plnohodnotnější péči… Za práci se platí a jejich plat jim zřejmě připadá moc malý (?!), a tak se moc nenamáhají.
 2. PLNOHODNOTNÁ PÉČE = důkladně Tě vyšetří, aktivně se ptají zda je vše OK, dají Ti antikoncepci NA MÍRU a průbězně sledovanou a i upravovanou. Výsledkem může být i ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ těla – jako HORMONÁLNÍ KÚRA. Obvykle se o této úrovni žena dozví, až když jí odoperují vaječníky či dělohu či podobně a kdy POTŘEBUJE HORMONÁLNÍ KÚRU, aby vůbec fungovala. Též viz „přechod“.

Neznám kolem sebe moc žen, které by se dostaly k Plnohodnotné péči a snad ani k Základnímu zájmu. Tak se budeme snažit, aby se to změnilo. Děkuji Ti, Radane, za objasnění těchto tří úrovní.

well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being, well-being,

Sdílejte!:)