Dobrodružství DMDU – seznam (9+)

Vedení Dokonalé DMDU/ TTRPG

Níže následuje seznam dobrodružství pro různé TTRPG i nezávislých. Seznam dobrodružství i pro hororovou TTRPG „Raven“ Seznam dobrodružství od DMDU mimo tento web včetně připravovaných Vyřešte všechny potíže – dobrodružství nezávislé na pravidlech TTRPG, přednostně jakožto fantasy či fantasy se sci-fi. Seznam misí pro TTRPG „Being body-independent“ (dříve „Being AI“), kterou vytvořil Velmistr Radan Chrobok Připravujeme Vzestup A/B/C – anomálií

Read More

4 typy inteligence a jak každý rozvíjet

Vedení Dokonalé DMDU/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání, Vztahy

Podle psychologů existují čtyři typy inteligence: 1. Inteligenční kvocient (IQ) Toto je míra vaší úrovně porozumění. IQ potřebujete k řešení matematiky, zapamatování si věcí a zapamatování lekcí. 2. Emoční kvocient (EQ) To je míra vaší schopnosti udržet mír s ostatními, udržet si čas, být zodpovědný, být upřímný, respektovat hranice, být skromný, čestný a ohleduplný. 3. Sociální koeficient (SQ) Toto je

Read More

Jak se budoucí Velmistr Radan zachránil díky Vánočnímu kaprovi

Vedení Dokonalé DMDU/ Ostatní

ÚVODNÍ ZNĚLKA – ZIMNÍ ZVUKY – PRAŠTĚNÍ SNĚHU POD KROKY LIDÍ, FOUKÁNÍ VĚTRU. PÍSEŇ „JINGLEBELLS“. Kluk jménem Radan se narodil v zemi jménem Česká republika. (zvuk dítěte plačícího po porodu a zároveň veselé výkřiky rodičů, slyšitelné slovo „SYN“) Republika je každá země, kde nevládne například král či královna (zvuk starobylé královské), ale kde si lidé vybírají mezi vůdci, kteří slibují

Read More

Služby a zboží (5 druhů dokumentů včetně knih)

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení

Naše hlavní služby jsou uvedené v rámci příslušného štítku – https://DMDU.kvalitne.cz/stitky/sluzby. Naše zboží tvoří víceméně jen dokumenty, které jsou v dnešní době všechny již digitální (kromě hmotných knih). Tím šetříme peníze našim zákazníkům (i nám). Ceny dokumentů kromě hmotných knih jsou 5,- Kč / A4 (každá načatá) černobíle a 7,- Kč / A4 (každá načatá – i jen jeden obrázek)

Read More

1. poradenství až přímé pomáhání pro vzdělání, učení se i co se týká práce či podnikání

Vedení Dokonalé DMDU/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Náš postup takovéhoto (i každého jiného našeho) poradenství až pomáhání je nejlepší z následujících důvodů 1) Začínáme základem (vzděláním, pomocí pro najití vhodné práce či podnikání) – viz níže. Viz vtipné video „Škola, základ života?„: 2) Řešíme to komplexně (holisticky – čistě česky „celistvě“)!:) 3) Máme značné zkušenosti a respektuplné reference!:) 4) Klientům poskytujeme poradenství až praktické pomáhání se zdravím

Read More

5 odpovědí, které dal mentální kouč

Vedení Dokonalé DMDU/ Ostatní, Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Mentální kouč Ondřej Dudek odpověděl na otázky Velmistra Radana Chroboka (kladené za nezasvěcené osoby). Dobrý den, rád bych se Vám v krátkosti představil. Když jsem se narodil, tak doktoři říkali, že asi nikdy nezvládnu chůzi (díky mamce a babičce chodím – Děkuji 🙂, dokonce jsem dělal box na vrcholové úrovni). Všichni mojí soupeři však byli větší a silnější než já.

Read More

Zkouška na Učitele – 1 předběžná

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení

Jelikož jsme dostali dost dotazů, jak u nás vypadá zkouška například na Učitele (a že děláme Zkoušky i s velkým „Z“!), tak jsme se rozhodli ukázat Vám naši nejjednodušší teoretickou zkoušku na Učitele. Podotýkáme, že praktickou část a alespoň chvalitebné osobní kvality požadujeme také. Naši Učitelé musí znát a plnit přinejmenším všechna pravidla 1., 2. i 3. úrovně (pokud možno

Read More

Jak mít 100%ní Well-being – dobré žití (dobrý život)

Vedení Dokonalé DMDU/ Životospráva, zdraví a kondice

„Vyčistěte si hlavu“, protože pravděpodobně máte nějaké falešné představy týkající se tématu well-being (též wellbeing – dobré žití) i tématu životospráva. V našem webu najdete dost příspěvků pro výborné vztahy, osobní i duchovní rozvoj i kvalitní kondici, takže níže bude něco také na téma stravovací životospráva. Staňte se ve vlastním zájmu ryze dobrým člověkem!:) Co ničí zdraví až well-being celkově

Read More

1. Transformační trénink – sebe-motivace, vůle, disciplína

Vedení Dokonalé DMDU/ Transformační tréninky, Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Alespoň dostatečná sebe-motivace, vůle a disciplína jsou základními předpoklady pro úspěch v čemkoli! Proto jsme to vybrali jako první transformační Trénink (viz všechny). Zde je podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme jen podklad. Chcete mít v čemkoli úspěch? Tak to

Read More

2. transformační Trénink – patřičná omluva

Vedení Dokonalé DMDU/ Transformační tréninky

Je velmi přínosné vědět, jak vypadá opravdová omluva, umět ji dát – a nejlépe napravit, co jste pokazil(a)! Při chybě, u níž nesvedete nápravu, je namístě vynahrazení! Proto jsme téma patřičné omluvy atd. vybrali jako druhý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme

Read More