Dobrodružství DMDU – seznam (9+)

Níže následuje seznam dobrodružství pro různé TTRPG i nezávislých. Seznam dobrodružství i pro hororovou TTRPG „Raven“ Seznam dobrodružství od DMDU mimo tento web včetně připravovaných Vyřešte všechny potíže – dobrodružství nezávislé na pravidlech TTRPG, přednostně jakožto fantasy či fantasy se sci-fi. Seznam misí pro TTRPG „Being body-independent“ (dříve „Being AI“), kterou vytvořil Velmistr Radan Chrobok Připravujeme Vzestup A/B/C – anomálií…

4 typy inteligence a jak každý rozvíjet

Podle psychologů existují čtyři typy inteligence: 1. Inteligenční kvocient (IQ) Toto je míra vaší úrovně porozumění. IQ potřebujete k řešení matematiky, zapamatování si věcí a zapamatování lekcí. 2. Emoční kvocient (EQ) To je míra vaší schopnosti udržet mír s ostatními, udržet si čas, být zodpovědný, být upřímný, respektovat hranice, být skromný, čestný a ohleduplný. 3. Sociální koeficient (SQ) Toto je…

Jak se budoucí Velmistr Radan zachránil díky Vánočnímu kaprovi

ÚVODNÍ ZNĚLKA – ZIMNÍ ZVUKY – PRAŠTĚNÍ SNĚHU POD KROKY LIDÍ, FOUKÁNÍ VĚTRU. PÍSEŇ „JINGLEBELLS“. Kluk jménem Radan se narodil v zemi jménem Česká republika. (zvuk dítěte plačícího po porodu a zároveň veselé výkřiky rodičů, slyšitelné slovo „SYN“) Republika je každá země, kde nevládne například král či královna (zvuk starobylé královské), ale kde si lidé vybírají mezi vůdci, kteří slibují…

Služby a zboží (5 druhů dokumentů včetně knih)

Naše hlavní služby jsou uvedené v rámci příslušného štítku – https://DMDU.kvalitne.cz/stitky/sluzby. Naše zboží tvoří víceméně jen dokumenty, které jsou v dnešní době všechny již digitální (kromě hmotných knih). Tím šetříme peníze našim zákazníkům (i nám). Ceny dokumentů kromě hmotných knih jsou 5,- Kč / A4 (každá načatá) černobíle a 7,- Kč / A4 (každá načatá – i jen jeden obrázek)…

1. poradenství až přímé pomáhání pro vzdělání, učení se i co se týká práce či podnikání

Náš postup takovéhoto (i každého jiného našeho) poradenství až pomáhání je nejlepší z následujících důvodů 1) Začínáme základem (vzděláním, pomocí pro najití vhodné práce či podnikání) – viz níže. Viz vtipné video „Škola, základ života?„: 2) Řešíme to komplexně (holisticky – čistě česky „celistvě“)!:) 3) Máme značné zkušenosti a respektuplné reference!:) 4) Klientům poskytujeme poradenství až praktické pomáhání se zdravím…

5 odpovědí, které dal mentální kouč

Mentální kouč Ondřej Dudek odpověděl na otázky Velmistra Radana Chroboka (kladené za nezasvěcené osoby). Dobrý den, rád bych se Vám v krátkosti představil. Když jsem se narodil, tak doktoři říkali, že asi nikdy nezvládnu chůzi (díky mamce a babičce chodím – Děkuji 🙂, dokonce jsem dělal box na vrcholové úrovni). Všichni mojí soupeři však byli větší a silnější než já.…

Zkouška na Učitele – 1 předběžná

Jelikož jsme dostali dost dotazů, jak u nás vypadá zkouška například na Učitele (a že děláme Zkoušky i s velkým „Z“!), tak jsme se rozhodli ukázat Vám naši nejjednodušší teoretickou zkoušku na Učitele. Podotýkáme, že praktickou část a alespoň chvalitebné osobní kvality požadujeme také. Naši Učitelé musí znát a plnit přinejmenším všechna pravidla 1., 2. i 3. úrovně (pokud možno…

Jak mít 100%ní Well-being – dobré žití (dobrý život)

„Vyčistěte si hlavu“, protože pravděpodobně máte nějaké falešné představy týkající se tématu well-being (též wellbeing – dobré žití) i tématu životospráva. V našem webu najdete dost příspěvků pro výborné vztahy, osobní i duchovní rozvoj i kvalitní kondici, takže níže bude něco také na téma stravovací životospráva. Staňte se ve vlastním zájmu ryze dobrým člověkem!:) Co ničí zdraví až well-being celkově…

1. Transformační trénink – sebe-motivace, vůle, disciplína

Alespoň dostatečná sebe-motivace, vůle a disciplína jsou základními předpoklady pro úspěch v čemkoli! Proto jsme to vybrali jako první transformační Trénink (viz všechny). Zde je podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme jen podklad. Chcete mít v čemkoli úspěch? Tak to…

2. transformační Trénink – patřičná omluva

Je velmi přínosné vědět, jak vypadá opravdová omluva, umět ji dát – a nejlépe napravit, co jste pokazil(a)! Při chybě, u níž nesvedete nápravu, je namístě vynahrazení! Proto jsme téma patřičné omluvy atd. vybrali jako druhý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme…