1. poradenství až přímé pomáhání pro vzdělání, učení se i co se týká práce či podnikání

Vedení Dokonalé DMDU/ 11 března, 2023/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Náš postup takovéhoto (i každého jiného našeho) poradenství až pomáhání je nejlepší z následujících důvodů

1) Začínáme základem (vzděláním, pomocí pro najití vhodné práce či podnikání) – viz níže. Viz vtipné video „Škola, základ života?„:

Pokud člověk pracuje a vydělá si v podstatě jenom na jídlo a bydlení, tak hodnota jeho práce se rovná hodnotě práce otroka. Ti také pracovali jen aby měli kde přespat a dostal najíst...

- Ronald Reagan
Pokud člověk pracuje a vydělá si v podstatě jenom na jídlo a bydlení, tak hodnota jeho práce se rovná hodnotě práce otroka. Ti také pracovali jen aby měli kde přespat a dostal najíst… – Ronald Reagan

2) Řešíme to komplexně (holisticky – čistě česky „celistvě“)!:)

3) Máme značné zkušenosti a respektuplné reference!:)

4) Klientům poskytujeme poradenství až praktické pomáhání se zdravím i kondicí a hlavně v rozvoji!:) To vše se hodně hodí pro vzdělání, učení se a zvláště co se týká práce či podnikání.

5) Naším cílem (pro naše nejvyšší představitele již dosaženým) a měřítkem je Dokonalost s velkým D (čili i duchovní Dosažení – konkrétně Osvícení až opravdového Osvobození).

Poskytujeme poradce pro: Duchovno (Osvícení až plné Osvobození!:)), vzdělání a učení se, práce a podnikání, vztahy i sexualita, dobré žití (včetně životosprávy a cvičení), finance.
Poskytujeme poradce pro: Duchovno (Osvícení až plné Osvobození!:)), vzdělání a učení se, práce a podnikání, vztahy i sexualita, dobré žití (včetně životosprávy a cvičení), finance.

Jak toto poradenství až pomáhání prakticky provádíme

Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.
 1. Provedeme rozbor osobnosti klientky / klienta. Zvláštní zájem věnujeme vlohám (talentům) a životnímu směrování.
 2. Probereme priority, přání, sny i skryté touhy klientky / klienta. Pomůžeme ovládnout jeho / její povahu pro co nejlepší výsledky ve studiu, práci i v soukromém životě!
 3. V případě souhlasu klientky / klienta zapojíme alespoň ty nejbližší osoby (se kterými si dáme práci podle přinejmenším předchozích bodů). Víme, že na lidskou povahu mají velký vliv vztahy – viz video „Vnitřní vlivy vztahů„.
 4. Předáme pochopitelně popsané výsledky klientce / klientovi plus prodiskutujeme.
 5. Řekneme si o zpětnou vazbu od klientky / klienta a budeme následně jednat podle ní. Máte mnoho respektuplných referencí!:) V případě příslušné poptávky sledujeme vývoj každého zájemce.
Jak jednou řekl Buddha: "Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti." (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.
Jak jednou řekl Buddha: „Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti.“ (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.

Naše související práce

Práce pro všechny

*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska - Buddha Maitreya
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska – Buddha Maitreya

Pomáhání přednostně pro soukromé osoby

 • Pomůžeme vytvořit životopisy a motivační dopisy. Ano, máme na mysli různé druhy CV a MD pro poptávání více variant práce či vzdělání (mnoho VŠ požaduje CV i MD).
 • Pomůžeme vytvořit profesní profil v www.jobs.cz (´www.prace.cz) i www.Linkedin.com.
 • Další dle dohody!:)

Poradenství pro každého zájemce na míru

 • Doporučíme nejlepší školy, (od MŠ po VŠ), kurzy (včetně v rámci au-pair práce). Bohužel běžné školy nejsou nic moc – viz výše vložené vtipné video „Škola, základ života?“.
 • Budeme kvalitně konzultovat a pomůžeme pořešit případné potíže.
 • Doporučíme nejlepší agentury, pracovní portály i konkrétní zaměstnavatele.
 • Navrhneme nejlepší příležitosti pro přivýdělky případně podnikání (viz níže).
 • Další dle dohody!:)

Práce přednostně pro podnikatele až firmy jakožto celky

 1. Poradíme jak vylepšit stávající či zahájit nové podnikání. Známe a sami používáme nejlepší systém řízení – Total Quality Management. Začínáme tímto (a následujícím) bodem, protože víme, že „ryba smrdí od hlavy“.
 2. Poradíme, případně pomůžeme s výběrem vhodných zaměstnanců.
 3. Poskytneme školení pro vylepšení povahy, schopností i zdraví – a to i zaměstnancům.
 4. Pomůžeme sestavit a prosadit dodržování etického kodexu, směrnic či jakýchkoli jiných pravidel pro tu-kterou společnost.
 5. Pomůžeme pro perfektní PR – od nejlepších navštívenek, přes lákavé letáky, přitažlivé plakáty až po bezvadné billboardy.
 6. Povedeme marketing online a případně dle dohody i offline (taková služba od nás je dost drahá, nicméně se velmi vyplatí!:).
 7. Zvládneme i inventuru, audit, krizový management, insolvenční řízení atd.
 8. Další dle dohody!:)

Přednostně podporujeme a i slevy dáváme soukromým osobám i firmám působícím v následujících oblastech

 1. Vzdělávání – od bojového umění, přes různé kurzy, po všechny školy. Dáváme slevu 50% i poradenství až přímou pomoc pro získání různých dotací.
 2. Zdraví – od bylinkářství a lidového léčitelství po zdravotnictví (avšak nepodporujeme nic jako je homeopatie či podobná šarlatánství) kromě farmaceutického průmyslu a čehokoli s nežádoucími vedlejšími účinky. Dáváme slevu slevu 25% i poradenství až přímou pomoc pro získání různých dotací.
 3. Potravinářství – avšak jen zdravé (nicméně ne nutně bio). Dáváme slevu 10% i poradenství až přímou pomoc pro získání různých dotací.

Naopak nepodporujeme až rovnou zamítáme zakázky od oborů napsaných níže

 1. Cokoli podezřelého (pro podvodnost atd.) – natož nelegálního. Pro příklad pyramidová schémata (viz též Ponziho schéma) a „letadlová“ schémata. MLM systémy (Amway, Herbalife) jsou diskutabilní.
 2. Cokoli týkajícího se kouření včetně marihuany, dále cokoli, kde figuruje alkohol či i jen káva – o tvrdých drogách ani nemluvě.
 3. Hazard včetně soutěží s nutností poplatku předem.
 4. Nenutné násilné jednání – pro příklad profesionální zápasy.
 5. Reklamní průmysl kromě prokazatelně pouze neklamavé reklamy. Nicméně nějakou nadsázku snad sneseme, speciálně vtipnou – viz reklama na „neporuchový vůz Toyota“;).

Ceny

Naše základní sazba je 1000,- Kč / hod., s 50% slevy na první objednávku při prokazatelném přečtení úvodu (příspěvek o nás) a kontaktních informací (kontaktní příspěvek). Ovšem pro podnikatele – včetně rad až pomocí pro budoucí podnikatele – kromě drobných živnostníků platí cena 2x taková (při nejasnosti my rozhodneme do které skupiny patří ten-který klient). Zmíněné zvýšení je kvůli vyšší náročnosti poradenství pro podnikatele (chce to větší přípravu včetně například průzkumu trhu) a také neseme odpovědnost za větší vliv… Stejně zvýšení platí pro pokročilé práce – od výuky vytváření vhodných vztahů po tréninky sebeobrany.

Jsme perfektně připraveni poradit až přímo pomoci pro cokoliv co řešíte i cokoliv co Vás může potkat!:)

Sdílejte!:)