4 pokročilé postupy – oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti

Velmistr Radan Chrobok/ 2 listopadu, 2022/ Naše Učení, Vztahy

Na základě své vlastní zkušenosti (zlé) důrazně doporučuji, abyste tyto postupy pro oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti použil(a) přesně (nezapomeňte nebo neignorujte přípravu)!

Pročištění pocitů a jejich zlepšení

  1. Příprava: Připravit požadované pocity, případně plné prožívání (pomáhá písemná příprava, obrázek ovšem také náležitě napomůže). Naučit se vizualizaci – přesné představování si! Naučit se používat afirmace.
  2. Provedení: Vizualizovat si (viz výše) jak odchází nechtěné pocity, případně plné prožívání – a jak pak přichází vítaná verze… Konkrétně například pomocí představy jak Vaše verze (dvojník) s nechtěné verze odchází od Vás (vyloženě mimo byt, z dohledu) a přichází Vaše vítaná (vyzařující!:)) verze, která pak s Vámi splyne.
  3. Uzavření (stabilizace, užívání si:))…: Použít afirmaci s pouze pozitivním prohlášením. Čili nikoli „Nezlobím se už.“, avšak „Pociťuji / prožívám pěkný poklid.“. Ta aliterace podporuje pamatování a ze zkušeností víme, že s ní je afirmace účinnější (což je zajímavé, že?). Vědomě si hlídat nové Nastavení, jelikož ještěmůže působit setrvačnost starého!

Proměna povahy k lepšímu – i pro podporu přitažlivosti

Použít postup pod předchozím podnadpisem, avšak místo pocitů použít povahový prvek – nebo několik naráz… Důrazně doporučujeme (duchovní) Dozor až Vedení!

Filtr za očima či ušima – i obojí

Toto je jednoduchý postup, takže ve vlastním zájmu začněte s ním. Vizualizujte (viz podnadpis „Pročištění pocitů“ – příprava) si, že máte za očima či ušima – i obojí – filtr (jako kouzlo či cyberware!:)), který Vás upozorní na sebemenší zaregistrování žádané záležitosti. Při úspěšném dání si filtru (při nepotřebě vypnout – odstranit!) budete příjemně překvapen(a), že – a jak efektivně – to funguje… Můžete mít i více filtrů, avšak lepší je jeden na více záležitostí. Pozor – čím více filtrů, případně programů pro jeden je, tak tím těžší je vytvoření (a náročnější na psychickou energii – i průběžně).

Přitažení prvku – nezapomeňte zadat udržení

Občas přitahujete lidi, kteří potřebují dobré skutky.
Občas přitahujete lidi, kteří potřebují dobré skutky.

Můžete začít s afirmací, filtrem (viz výše) či použít pouze příchozí program pod podnadpisem „Pročištění povahy“. Tak si jde pro příklad přitáhnout perfektní Partnerku / perfektního Partnera!:) Pozor! – uvědomte si, že takto funguje i nežádoucí přitahování, pročež prvně pročistěte podvědomí! Viz „Zákon přitažlivosti a jeho využiti (tajemství manifestace)„.

Ano, funguje to i na peníze.

Pomáhá pomůcka – odpovídající obrázek (i jen symbol), předmět a hlavně Průvodce!:)

Zákon přitažlivosti je nejsilnějším a nejmocnějším zákonem ve vesmíru. 

Stejně jako gravitace, tak i tento zákon pracuje neustále a je vždy v pohybu. Pracuje ve tvém životě právě v tuto chvíli, kdy čteš tento článek. Vždy jsi ve stavu tvoření a to každou sekundu tvého života. Vytváříš si svou realitu v každém okamžiku každý den a neustále. Svou budoucnost si vytváříš každou myšlenkou ať už vědomě, nebo podvědomě. Nemůžeš tento proces nikdy zastavit a vzít si „pauzu“ a rozhodnout se, že teď nebudeš vytvořit, protože tvorbu své reality nelze nikdy zastavit.

Jednoduše řečeno, zákon přitažlivosti je schopnost přitáhnout si do svého života to, na co se zaměřujeme. Ať už to děláme vědomě, nebo nevědomě, každou sekundu naší existence jednáme jako lidské magnety, které vysílají naše myšlenky a emoce a ty přitahují více toho, co jsme vyslali. Jinak řečeno zákon přitažlivosti je přitažlivá a magnetická síla vesmíru, která přitahuje podobné energie k sobě.

Princip fungování

Fungování zákona přitažlivosti spočívá v tom, že si vytváříme vlastní realitu. Nejen, že přitahujeme věci, které chceme, ale také přitahujeme věci, které nechceme. Přitahujeme si lidi do svého života, různé situace, zkušenosti prostě vše co v životě máme, nebo nemáme jsme si vytvořili my sami prostřednictvím našich myšlenek a pocitů.

Jak funguje zákon přitažlivosti

Zde platí jednoduché pravidlo dostáváme to na co se zaměřujeme. Kam směřuje naše pozornost na co se zaměřujeme, tak to do svého života přitahujeme a to nakonec dostaneme. Vše funguje na bází vibraci každý člověk neustále do vesmíru vysílá vibrace o určitých frekvencích, které přitahuji lidí, situace, zkušenosti a vše ostatní. Stejné a podobné se k sobě přitahuje.

Máme kontrolu jen nad třemi aspekty života a pomoci těchto tři aspektu života si vytváříme svou vlastní realitu (budoucnost).

  • Své myšlenky – to jak myslíme a jaké myšlenky setrvávají v naši mysli ovlivňuje kvalitu našeho života ve všech oblastech. To jaké myšlenky podporujeme a věnujeme jim pozornost je důležité pro vytváření naši reality.
  • Své emoce – pocity to jak se cítíme je velmi důležité, protože emoce jsou palivem pro zákon přitažlivosti a manifestaci našich myšlenek. Naše emoce to jak se cítíme určuje na jaké vibrační frekvenci se nacházíme a jaké vibrace vysíláme takové se nám vracejí.
  • Naše činy – to jak se rozhodujeme a co děláme je klíčové pro dosažení našich cílů a snů. Myšlenky a pocity jsou základem pro naše činy, protože velice ovlivňuji to jak se rozhodujeme a co uděláme.

„Přivolejte si bohatství, kariéru a ideálního partnera!“ Nebo: „Musíte se neustále usmívat, jinak vás vesmír potrestá a nebude se vám dařit!“ A pokud to nejde okamžitě, tak: „Máte nízké vibrace – dobře vám tak!“ Osobně bych si podobné rady ušetřil. Ono to může (u lidí, co momentálně prožívají těžké období) naopak sugerovat pocit bezmocnosti – když to nejde změnit hned a na povel! Raději bych připomněl ‚zákon vyrovnávání‚: „Nezoufejte, neboť vše zlé je k něčemu dobré a v dobré se též obrátí“ a rovněž: „Pokud se vám vrací to, co jste kdysi někomu učinili, poproste s pokorou vaší duši a odpusťte tak sami sobě“

Jakmile si uvědomíte sílu svých slov, neřeknete jen tak něco. Až si uvědomíte sílu svých myšlenek, nebudete si myslet jen tak něco. Pokud si uvědomíte sílu své přítomnosti, nebudete jen tak někde. Ve výsledku nebudete jen tak někdo.

Vesmír pokládá postoje i myšlenky za zakázky. Čím více se budete trápit, tím více důvodů k utrpení dostanete. DíkyBohu to platí hlavně naopak, takže není tak těžké dosáhnout zlepšení!:)
Vesmír pokládá postoje i myšlenky za zakázky. Čím více se budete trápit, tím více důvodů k utrpení dostanete. DíkyBohu to platí hlavně naopak, takže není tak těžké dosáhnout zlepšení!:)

Sdílejte!:)

About Velmistr Radan Chrobok

Ahoj (Ad HOnorem Jesus - na počest Ježíše)!:) Tento pozdrav byl původně používán loděmi, když se potkaly na své cestě po moři. Tak mi dovolte, abych Vás zavedl na cestu vašeho života, která může začít, pokud se ke mně připojíte jako Źák(yně) nebo dokonce spolupracovník / spolupracovnice. Jmenuji se Radan Chrobok, což znamená "Přinášitel radosti" a "Svatý Skarab válící kouli Slunce". Ujišťuji vás, že žiji podle tohoto svého jména a dalších jmen i titulů, které jsem získal. Jsem Velmistr v následujících oborech: Nepřímé bojového umění Ninpo (jenž je součástí Ninjutsu), duchovní Jóga a Tantra, kterážto se ve skutečnosti více týká vztahů než sexuality. Jakožto duchovní Velmistr se specializuji na oblast psychiky - zejména na její podvědomou část známou jako Id, která má zvířecí vlastnosti. Takže jsem též expert na psychologii. Moje duchovní jméno je Shri Satguru Traraja, v překladu "Ctěný pravý Mistr Král Osvobození (i komunikace)". Jakožto Velmistr Ninpo jsem Judan Ninpo Daishi se získaným jménem Suzumetaka. To se překládá jako nejvyšší, desátý stupeň Ninpo, které je nepřímým bojovým uměním patřícím do Ninjutsu, zatímco "daishi" znamená Velmistr a "Suzumetaka" je vrabec a jestřáb dohromady, anglicky sparrow a hawk, čili sparrowhawk což je krahujec. To znamená, že žiji skromně jako vrabec, avšak ve všem, co mne zajímá, jsem aktivní a úspěšný jako jestřáb. Vlastním a vedu šikovnou Školu: Dokonalá DMDU, https://DMDU.kvalitne.cz