Avatar for Vedení DMDU

About Vedení DMDU

Používáme i učíme nejlepší vedení (TQM) a umění učit (i sebe sama) – superlearning vč. e-learningu, cvičení (Jóga, Tantra ✡, Zen a bojová umění) a poradenství – psychologické (například rozbor osobnosti – napište si o to) a pro správnou životosprávu i finance. Sloužíme převážně elektronicky (e-learning), což je zvláště zajímavé – výhodné (i vhodné) i například pro osoby, které mají málo času, nebo mají volný čas příliš (až jen) nepravidelně, protože díky nám se mohou správně rozvíjet i za takových okolností!:) Umožňujeme vše, co má v sobě Maslowova pyramida potřeb (ve skutečnosti ji nevytvořil Maslow…) a dokonce i vše, co obnáší skutečná Seberealizace - Osvícení, respektive opravdové Osvobození!:)

Poradenství až přímé pomáhání pro vzdělání, učení se i co se týká práce či podnikání

Vedení DMDU/ 11 března, 2023/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání/ 0 comments

Náš postup takovéhoto (i každého jiného našeho) poradenství až pomáhání je nejlepší z následujících důvodů: Jak to prakticky provádíme? Naše související služby Pro všechny: Přednostně pro soukromé osoby: Pro každého zájemce na míru: Přednostně pro podnikatele až firmy jakožto celky: Prioritně podporujeme a i slevy nabízíme soukromým osobám i firmám působícím v následujících oblastech Naopak nepodporujeme a rovnou zamítáme zakázky od oborů napsaných níže Ceny a podmínky Naše základní sazba je 1000,- Kč / hod., s 50%

Read More

Možnosti pro sdílení

1 předběžná zkouška na Učitele

Vedení DMDU/ 13 listopadu, 2022/ Naše Učení/ 0 comments

Jelikož jsme dostali dost dotazů, jak u nás vypadá zkouška například na Učitele (a že děláme Zkoušky i s velkým Z!), tak jsme se rozhodli ukázat Vám nejjednodušší teoretickou zkoušku na Učitele. Podotýkáme, že praktickou část a alespoň chvalitebné osobní kvality požadujeme také. Naši Učitelé musí znát a plnit přinejmenším všechny pravidla 1. i 2. úrovně (pokud možno včetně obsahů přiložených písní). Navíc musí podporovat skutečně přínosnou školu a ne jak to je špatně v klasickém školství

Read More

Možnosti pro sdílení