About Velmistr Radan Chrobok

Ahoj (Ad HOnorem Jesus - na počest Ježíše)!:) Tento pozdrav byl původně používán loděmi, když se potkaly na své cestě po moři. Tak mi dovolte, abych Vás zavedl na cestu vašeho života, která může začít, pokud se ke mně připojíte jako Źák(yně) nebo dokonce spolupracovník / spolupracovnice. Jmenuji se Radan Chrobok, což znamená "Přinášitel radosti" a "Svatý Skarab válící kouli Slunce". Ujišťuji vás, že žiji podle tohoto svého jména a dalších jmen i titulů, které jsem získal. Jsem Velmistr v následujících oborech: Nepřímé bojového umění Ninpo (jenž je součástí Ninjutsu), duchovní Jóga a Tantra, kterážto se ve skutečnosti více týká vztahů než sexuality. Jakožto duchovní Velmistr se specializuji na oblast psychiky - zejména na její podvědomou část známou jako Id, která má zvířecí vlastnosti. Takže jsem též expert na psychologii. Moje duchovní jméno je Shri Satguru Traraja, v překladu "Ctěný pravý Mistr Král Osvobození (i komunikace)". Jakožto Velmistr Ninpo jsem Judan Ninpo Daishi se získaným jménem Suzumetaka. To se překládá jako nejvyšší, desátý stupeň Ninpo, které je nepřímým bojovým uměním patřícím do Ninjutsu, zatímco "daishi" znamená Velmistr a "Suzumetaka" je vrabec a jestřáb dohromady, anglicky sparrow a hawk, čili sparrowhawk což je krahujec. To znamená, že žiji skromně jako vrabec, avšak ve všem, co mne zajímá, jsem aktivní a úspěšný jako jestřáb. Vlastním a vedu šikovnou Školu: Dokonalá DMDU, https://DMDU.kvalitne.cz

1x na téma byliny

Na rozdíl od různých šarlatánů (viz i film „Šarlatán“) užíváme a učíme prokazatelně pomáhající přírodní léčitelství. Ostatně i většina moderních léků mají základy v přírodní medicíně či alespoň v přírodních produktech. Přestože EU vydala zákaz informování o léčivých účincích, které mají byliny (!), tak o tom tématu hodláme i nadále informovat. Zaprvé nám jde o svobodu slova (!) a zadruhé…

1. generátor Grok?! genialit

Hráčská postava – hrdina / přátelský či neutrální subjekt Vlastnosti (vzhled, historie, osobnost, motivace, problém) Dispozice (assets) Pozadí / alternativní dobrodružství (nová tvorba) Co se děje, kdo to dělá, kde se to děje, jak to souvisí s hrdinou. Mimořádné místo (nová tvorba)

Každá pozitivní víra učí totéž! – 8. přednáška

ZDRAVÍm!:) Vedu Projekt „Síť světla“, což znamená komunikaci až spolupráci duchovních společností i jednotlivců (ať už je jejich víra jakákoli). V rámci toho si dovolím popsat plus prokázat Pravdu na téma CESTY K SOBĚ. Vaše víra dostane zřejmě zabrat ;). Je mnoho metod (cest) a mnohá víra vedoucí k autenticitě, sebevědomí až sebeuvědomění ba k sebeRealizaci – ke svému skutečnému…

Skutečný smysl života – 5. přednáška (AIDA + FAQ)

Většina lidí se snaží dát svým životům smysl. Avšak neví skutečný smysl života, a tak jejich snahy nevedou ke skutečně žádoucím výsledkům. Díky níže uvedenému přednáškovému příspěvku se můžete dostat na správnou Cestu… Attention (Pozornost – upozornění) Představte si, že máte klíč ke vstupu do tajného světa, kde všechny vaše nejistoty, pochybnosti i strachy zmizí jako pára nad hrnkem. Místo,…

Anti apokalypsa – horor (i dle E. A. Poe) – 4. dobrodružství

Níže uvedené dobrodružství typu anti apokalypsa na jedno sezení (one-shot) až kratší kampaň může být odehráno podle TTRPG „Raven“ (odkaz vede na ukázková pravidla zdarma), ačkoli jiné dvě TTRPG jsou více pro (post)apokalyptický svět (mám obě, plná – placená – pravidla). Jelikož jsem již připravil první hororové dobrodružství inspirované TTRPG „Raven“, tak přeskočím citace předpokladů a pustím se rovnou do…

Detektivka – horor (dle E. A. Poe) – 3. dobrodružství

Níže uvedené dobrodružství typu horor (anglicky „horror“) na jedno kratší sezení (one-shot – kratší) je možné hrát i podle TTRPG „Raven“ (odkaz vede na ukázková pravidla zdarma). Jelikož jsem již připravil první hororové dobrodružství inspirované TTRPG „Raven“, tak přeskočím citace předpokladů a pustím se rovnou do děje. No dobrá, prvně pár poznámek pro pochopení: Nejlepší kombinace druhů dobrodružství a pravidel…

Thriller – horor (dle E. A. Poe) – 2. dobrodružství

Níže uvedené dobrodružství typu thriller na jedno kratší sezení (one-shot – kratší) je možné hrát i podle TTRPG „Raven“ (odkaz vede na ukázková pravidla zdarma). Jelikož jsem již připravil první hororové dobrodružství inspirované TTRPG „Raven“, tak přeskočím citace předpokladů a pustím se rovnou do děje. No dobrá, prvně pár poznámek pro pochopení: Nejlepší kombinace druhů dobrodružství a pravidel (aktuální druh…

Horor (dle E. A. Poe) – 1. dobrodružství

Níže uvedené dobrodružství typu horor na jedno sezení (one-shot) jsem připravil pro TTRPG „Raven“ (odkaz vede na ukázková pravidla zdarma). Jak uvádí společnost autorů, tak je to: „Gotická hororová a s prokletou magií TTRPG inspirovaná dílem Edgara Allana Poea a vytvořená Danielem P. Espinosou“. Konec tohoto dobrodružství typu horor může být dobrý (podobně jako je to možné v dobrodružství uvedeném…