Každá pozitivní víra učí totéž! – 8. přednáška

Velmistr Radan Chrobok/ Naše Učení

ZDRAVÍm!:) Vedu Projekt „Síť světla“, což znamená komunikaci až spolupráci duchovních společností i jednotlivců (ať už je jejich víra jakákoli). V rámci toho si dovolím popsat plus prokázat Pravdu na téma CESTY K SOBĚ. Vaše víra dostane zřejmě zabrat ;).

Je mnoho metod (cest) a mnohá víra vedoucí k sebevědomí, autenticitě až sebeuvědomění ba k sebeRealizaci – ke svému skutečnému Já.

To je jako víra ve více bohů. Je jistě lepší uctívání toho a tedy i řízení se příslušnými pozitivními principy, než neuctívání ničeho Vyššího. Hodně lidí uctívá Bohužel jen pomíjivý mamon atd. Ještě horší je pak ničím neřízení sama sebe, svého života atd. Značně zajímavé je, že  každá mnoho božská víra obsahuje vždy jednoho hlavního boha. Viz pojmy jako jsou Otec / Matka / planeta jakožto bytost Gaia atd. Oproti tomu každá jedno božská víra obsahuje Vyšší bytosti (anděly, džiny atd.). Takové bytosti jsou takříkajíc božské. To znamená, že ony dva druhy víry nejen nejsou navzájem v rozporu. Dokonce říkají to samé – svými slovy!:) Takže když každá víra v různý počet Bohů říká vlastně totéž, tak tím bližší si jsou různé víry v jednoho Boha (v Hospodina resp. Jehovu či v Alláha).

Co se týká mne, tak mne se standardní víra netýká. Nejsem věřící, avšak jsem Vědoucí!:)

Avšak každá víra má můj respekt. Viz níže uvedená fotografie, na které držím kartu o bohyni Nut – mající nadhled a všeobjímající. I přímo v tomto životě JSEM ZEMŘEL (později to doktoři přepsali jako „jen“ klinická smrt). Při tom jsem byl Nejvyšším vzat do Nebe i do Pekla (to nepřeji nikomu!)…

Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut - mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.
Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut – mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.

Stejně tak bez ohledu na metody (cesty) směřující k sobě je jen jeden Cíl. K němu jen jedna Brána (a víra v Sebe). Před ní je ještě krásný kus jediné – a tedy společné – Cesty!:)

Tato konkrétní Cesta přímočaře pokračuje až k nejnižší úrovni lidského sebepoznání ba člověčenství vůbec. Je nejkratší a nejefektivnější. Učím o ní a Vedu po ní Zájemce pod názvem „Přímočará Cesta“. Většinou však vedu každého ze Zájemců její či jeho vlastní Cestou 🙂 – ať už je jeho či její víra jakákoli. Zaprvé mi tak nehrozí nuda nebo vyhoření atd., protože sice stále Učím totéž, avšak pokaždé speciálními slovy a celkově jinak. To dělám pokaždé lépe, protože také Učím sám sebe:)). A zadruhé je jen otázkou času, než dojde na Přímočarou Cestu. Ta nejde nepoužít vzhledem k tomu, že je jediná ještě pěkně před Cílem (jak jsem výše vysvětlil). To máte jako s učením třeba cizího jazyka (včetně samostudia). Všichni učitelé se shodují na nejvyšší efektivitě výuky s rodilým mluvčím a (tedy) na (i následné) potřebě praxe. 

Nejlepší je tedy seberozvoj a zvláště duchovní Cesta pod vedením Osvíceného respektive úplně Osvobozeného Mistra či takové Mistrině.

A (i následná) praxe při používání naučeného nejlépe ve Službě takovému Mistrovi či Mistrině. Mne mimochodem Učila Dáma, ba dokonce dívka ze začátku! Kdo má Zájem o tuto nejlepší Nabídku, ať se s důvěrou obrátí na mne!:)

Jelikož jsem dostal tu čest poskytnutí příspěvku pod hlavičkou projektu a zároveň společnosti „Cesty k sobě“ (https://CestyKsobe.cz), tak jsem se rozhodl pro výše vypsané vySVĚTLOvání. 

Duchovní lidé všech vyznání spojte se! Ať už je vaše víra jakákoli.

S díky za pozornost,

Jeho Božská Milost, Velmistr Radan Chrobok (Shri Satguru Traraja – Ctěný pravý Mistr *Král Osvobození*)

https://facebook.com/Vhodny.Vyvoj.Dokonala.DMDU

Otázky a odpovědi

Jaký je hlavní cíl duchovní cesty?

Hlavním cílem duchovní cesty k sobě je dosáhnout seberealizace a autenticity, aby člověk poznal své skutečné Já.

Mluvíte o různých metodách pro sebevědomí a sebeuvědomění. Můžete nám uvést příklady těchto metod?

Existuje mnoho různých metod a cest, jako meditace, duchovní cvičení nebo jiné praktiky, které vedou k lepšímu sebevědomí a sebeuvědomění.

Jakou roli má náboženská víra v procesu cesty k sobě?

Náboženská víra a hlavně víra v sebe může být inspirací pro seberozvoj. Náboženství a duchovní přesvědčení mohou sloužit jako zdroj podpory a moudrosti.

Zmiňujete „Přímočarou Cestu.“ Co tato cesta zahrnuje a jaký je její význam?

Přímočará Cesta je nejefektivnější cestou k sebevědomí. Je to způsob vedení lidí k seberozvoj včetně dosažen pravého Já.

Mluvíte o vedení lidí Osvíceným Mistrem. Jaký je význam tohoto vedení?

Vedení Osvíceným Mistrem může poskytnout živoucí příklad a moudrost. Pomáhá lidem na jejich duchovní cestě a vývoji.

Jaký význam má duchovní služba ve vašem přístupu k cestě k sobě?

Duchovní služba je nejlepším způsobem, jak dávat zpět a pomáhat druhým na jejich cestě k sobě. Služba může být součástí duchovního rozvoje.

Jak mohou duchovní lidé různých vyznání spojit síly a spolupracovat?

Hlavně skrze použití pochopení, že všem takovým lidem jde o vhodný Vývoj. Také například díky pracovním či i osobním vztahům. Spojení duchovních lidí různých vyznání určitě nejen jim bude přinášet bohatství různorodých perspektiv a bude pomáhat šířit mír a porozumění.

Můžete nám říct více o projektu „Síť světla“ a jeho cílech?

Projekt „Síť světla“ se zaměřuje na spojování duchovních společností a jednotlivců. Jeho prvním přínosem byly dříve dělané „Mezináboženské rozhovory“.

Jaký je váš osobní zážitek ve spojení se společností „Cesty k sobě“?

Potěšilo mne, že přinejmenším Madam Adriana (členka jejich vedení) pochopila, že mi nešlo jen o vystoupení v jejich pořadu. Totiž toho jsem se zastal proti kritice, že jde jen o PR pořad.

Jak můžeme kontaktovat vaši školu „Dokonalá DMDU“ a dozvědět se více o vašich učeních a přístupu?

Fungujeme hlavně on-line. Takže viz https://DMDU.kvalitne.cz.

Sdílejte!:)