Jak jde poznat opravdový Mistr – 1. otázka

MUDr. Ariya Jyoti, Ph.D., MBA/ 18 října, 2023/

Ptal se duchovní Mistr Adam Perský a odpovídal Velmistr Radan Chrobok:

„Čtyři věci Ti napoví, jak jde poznat pravý Mistr

– Svatá písma a úsudek (respektive rozlišování – viz https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani), Védy (vědy) a přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým V). To byla citace z nejvíc autoritativního Písma na téma Mistr i Mistrovství jménem „Gurugita“ („Píseň o Mistrovi“).

Svatá písma

Mistr má mít přinejmenším praktické poznatky ze všech svatých písem (všech Učení). Kam Korán překvapivě počítám také. Co se například kamenování nevěrných žen týká, tak jsme proti „právu“ šaríja. Ačkoli chápeme jeho užitečnost pro příslušnou dobu a společnost. I v současnosti bychom se značně zastali podvedené(ho) Partnerky / Partnera plus přiřkli převážný podíl ze spoluvlastnictví!

Úsudek – respektive rozlišování (viz https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani).

Je nanejvýš záhodno znát umění rozlišování – pravdy od nepravd, pravých pocitů od pomýlených a skutečností od iluzí i falešných představ! Zadáváme Zkoušku: Máte někam jet autobusem a můžete mít jen jedno nevětvené přání. Jaké je nejlepší a v zásadě jediné skutečně správné přání v takové situaci?!

Související příběh na téma Guru a rozlišování

Příběh o duchovním Mistrovi a jeho Žákovi, který se učí umění rozlišování, poskytuje praktický příklad toho, jak je důležité rozumět skutečným potřebám a nezaměňovat je s povrchními charakteristikami nebo okamžitými požadavky – jako je výběr správného autobusu pro cestu domů. Toto poučení zdůrazňuje důležitost hlubokého porozumění a uvědomění si, co vlastně je „to správné“, což je zásadní pro duchovní praxi a hledání pravého Mistra.

Védy (vědy)

Mistr má mít odbornost v přinejmenším jedné – pokud možno vědecké – oblasti. Musí být schopen věrohodně – vědecky prokazatelně – poučit, případně předvést, co se týká jeho Učení.

Přímé vnímání (respektive Vnímání s velkým „V“) – pravý Mistr musí mít Vyšší vyzařování!

Což Bohužel neznamená možnost vnímání toho pro zaslepené osoby. Vnímání s velkým „V“, které v rámci tohoto bodu potřebujete začíná soustředěním (souhrn – STŘED – DĚNÍ) a končí plnou Pozorností. Více viz http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/07-bdeni-pozornost-soustredeni.mp3http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/09-bdeni-pozornost-meditace-buh-laska.mp3!:) („POZOR – NÉST“).

Zvláště platí povinnost plnit příslušná pravidla – viz 3 + 3 základní v http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla1/pravidla1.htm 1)

Mistr musí své Žáky chránit – tedy jejich astrální a duchovní těla – dohromady duše (naopak Žáci mají povinnost chránit tělesnou i společenskou složku Mistra, čili například musí dělat dobré jméno jeho škole). Viz píseň o ochraně od Mistra v http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/ochrana-mistr.mp3. 2) Mistr musí být více než jen učitel – musí umět Probouzet s velkým „P“. To znamená vše od probouzení zájmu (ba Zájmu s velkým „Z“), přes povzbuzování sebevědomí po Probuzení skutečného sebeuvědomění, neboli (návratu do) Osvícení až úplného Osvobození – viz https://dmdu.kvalitne.cz/5-transformacni-trenink-osviceni. Viz kratičký úryvek z písně (Písma) „Gurugita“ („Píseň o Mistrovi“) v http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/guru-mistr.mp3. 3) Mistr musí Vést s velkým „V“. To znamená vše od jití příkladem, přes reprezentativní vystupování až po Vedení jednotlivců až skupin. Osoba s takovým titulem musí mít majestát (viz viz krátká píseň pro Velmistra Radana Chroboka v http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/majestat-velmistra-radana-chroboka.mp3) a musí Vést každého zájemce do lepší situace – do rajské země, země Mistra (viz http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/zeme_mistra.mp3).

Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut - mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.
Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut – mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.
Sdílejte!:)