Ochrana od Mistra – 1. píseň

MUDr. Ariya Jyoti, Ph.D., MBA/ 18 října, 2023/

Zvukový záznam obsahuje první píseň od Žáků tehdy teprve Mistra a později Velmistra Radana Chroboka. Je to děkovná píseň za pozitiva, která přináší ochrana od Mistra.

Ochrana od Mistra

Ochrana poskytovaná Učitelem svým Žákům je základním kamenem učednického vztahu. Tato ochrana, jak praví duchovní tradice, nespočívá pouze v odvrácení bezprostředního nebezpečí, ale obsahuje i odhalování a napravování kořenů chyb, jež mohou vést k duchovnímu, mentálnímu či fyzickému úrazu.

Význam a přínosy této ochrany jsou mnohovrstevnaté. Nejenže chrání Žáka před vnějšími nebezpečími, ale také poskytuje prostor pro bezpečný osobní rozvoj. Učitel zde vystupuje jako průvodce, který rozpoznává rizika a vede svého Žáka po cestě, kde jsou výzvy a překážky přiměřené jeho současným schopnostem a potenciálu k růstu.

Velmistr Radan Chrobok, odborník na psychiku a podvědomí, uvádí, že ochrana Žáka před jeho vlastními nevědomými sklony je klíčová. Takto se Žák učí rozpoznávat a integrovat různé aspekty svého Id, toho zvířecího v nás, a přeměňovat je na pozitivní síly ve svém životě.

Nicméně, nadměrná ochrana, jak radí Velmistr, může Žáka ochudit o důležité životní lekce. Nejde o to odstranit každé stéblo z cesty, ale naučit Žáka rozpoznat, jak takové překážky překonávat. V tomto duchu Velmistr Ninpo, Judan Ninpo Daishi Suzumetaka (vrabec + jestřáb, anglicky sparrowhawk + hawk neboli Sparrowhawk čili Krahujec), ví, že Žák musí nalézt rovnováhu mezi skromností vrabce a odvážným letem krahujce, což znamená být skromný v nárocích, ale odvážný a úspěšný v činnostech, které podniká.

Krahujec vzlétá (znak Dokonalé DMDU). Krahujec má mistrovské manévrování, vidí i se zavřenýma očima a je agilní (dokáže ulovit i větší kořist než je sám)..
Krahujec vzlétá (znak Dokonalé DMDU). Krahujec má mistrovské manévrování, vidí i se zavřenýma očima a je agilní (dokáže ulovit i větší kořist než je sám)..

Velmistra Radan Chrobokasvou ochranou a vedením tedy napomáhá Žákům k objevování a rozvíjení jejich vlastních schopností, což je v konečném důsledku nejvyšší formou ochrany – osvobození Žáka, aby mohl žít plnohodnotný život podle svého nejlepšího potenciálu.

Sdílejte!:)