Odpovědi otázek (12)

Vedení Dokonalé DMDU/ 8 listopadu, 2022/ Naše Učení

Prosíme Vás, než položíte dotazy – zvláště po přednášce či na našem duchovním Setkání -, tak alespoň zběžně zkontrolujte, zda už to nevyřešily zdejší otázky, respektive odpovědi. Vyhrazujeme si právo (zvláště při našich duchovních Setkáních) – namísto zdržování se s odpovídáním (navíc většinou více lidem) dávat odkaz sem.

Jak jednou řekl Buddha: "Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti." (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.
Jak jednou řekl Buddha: „Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti.“ (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.

Následující dotazy jsme vybrali a přeformulovali tak, abychom mohli dát obsáhlejší odpovědi. Proto je leckdy jedna otázka vlastně více otázkami a odpovědi jsou v oddělených odstavcích.

Obsah
 1. Následující dotazy jsme vybrali a přeformulovali tak, abychom mohli dát obsáhlejší odpovědi. Proto je leckdy jedna otázka vlastně více otázkami a odpovědi jsou v oddělených odstavcích.
 2. 1) Jakou mám jistotu, že jste slušná společnost a ne podvodníci – natož například sekta? (Toto je podle nás hlavní otázka a potřebuje pořádné odpovědi.)
 3. 2) Kdo je ve vašem vedení a kdo všechno smí vaši společnost známou jako Dokonalá DMDU reprezentovat?
  1. Pro účetní účely máme mezinárodní firmu – BRITSKÉ IČO. COMPANY No. 13412513 (Ekumenický laický rytířský Husitský řád posvěcených bratří a sester / Oldřich Král LTD.).
 4. 3) Jaké zkoušky skládají vaši Učitelé až Velmistři, co vše potvrzuje jejich odbornosti i osobnostní kvality?
  1. To znamená, že stupeň Učitel umožňujeme po složení i „jen“ teoretické zkoušky – odpovědi odborných otázek), avšak my požadujeme i praktické předvedení umění Učení a alespoň dobré (poslední vysvědčení s průměrem nejhůře 3) osobní Nastavení (osobnostní kvality).
 5. 4) Jaké přesně nabízíte služby a zboží a za jaké ceny?
 6. 5) Je Vám jakožto dobročinné společnosti možné dávat dary oficiální cestou – odečitatelné z daní?
 7. 6) Jaké dáváte odpovědi na českou energeticko-finanční krizi?
 8. 7) Jaké máte odpovědi na problémy menšin (nejste rasisté?), LGBT a sociálně slabých (včetně uprchlíků)?
 9. 8) Jaké jsou vaše většinové politické odpovědi – a jste nějak politicky činní?
 10. 9) Jaké zdroje doporučujete a co naopak naprosto nedoporučujete?
 11. 10) Jaké poskytujete odpovědi pro zdraví, kondici a až well-being celkově?
 12. 11) Vzhledem k tomu, že jste se ze společnosti chudých studentů stali velkým holdingem, prozradíte do čeho a proč jste investovali a případně dále investujete?
 13. 12) Proč a jak vaše společnost známá jako Dokonalá DMDU vlastně vznikla – co je jejím cílem? (Odpovědí jak a proč začala DMDU jsme se rozhodli skončit, protože víme, že na konci je pozornost zase zvýšená:))

1) Jakou mám jistotu, že jste slušná společnost a ne podvodníci – natož například sekta? (Toto je podle nás hlavní otázka a potřebuje pořádné odpovědi.)

Naprostou!:) My jsme dokonce ANTIsekta – a to první a zatím jediná na světěstáhněte si naši e-knížečku, která k tomu dává dokonalé důkazy!:) Má 30 stran A4, většinou Arial 10. Náš vedoucí, Velmistr Radan Chrobok nejen neodděluje z duchovního učení jen to, co by se hodilo na ovládání „oveček“, avšak i přímo podporuje (posílá) přítomnost „svých“ Žáků u jiných Mistrů. To platí od jednotlivých akcí až po (zkušební) Učení. Nemluvě například o knihách kupovaných či alespoň doporučovaných (viz otázky číslo 5 a 9). Máme mimo jiné nezávisle napsaný (!) seminář o sektách – viz vše v http://duchovni.mysteria.cz/sekty (vyzkoušejte si klidně i na nás http://duchovni.mysteria.cz/sekty/prilohy/test.doc). Také nám nejde o „tahání peněz“ z lidí, což dokazují naše nízké ceny – jen na náklady a rozumný rozvoj. Opět jde příkladem. Velmistr Radan Chrobok, který žije skromně jako mnich – bydlí na ubytovně a živí se prospěšnou prací jakožto bezpečnostní pracovník.

Máme patřičně přísná pravidla pro Učitele a natož pro Mistry! Přičemž naopak na začátku (od Žáků) požadujeme pouze zcela základní 3 pravidla poskytující bezpečnost a úspěšnost hlavně jim. Viz vše v http://duchovni.mysteria.cz/pravidla. Je to na 3 stupně – Žáci, Vyšší Žáci a Učitelé a pak Mistři a Velmistři) – pravidla chrámu se týkají i nežáků. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Naši Žáci spolu s našimi Učiteli skládají převelice přísnou přísahu (zvukový záznam je ze méně dokonalého překladu – kolik rozdílů najdete?). Již naši Vyšší Žáci mají všech *Šest klenotů* Dokonalé duchovnosti!:) Viz též video s odpovědí otázky „Jak poznat pravého Mistra„. Takže také tím zajišťujeme alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality) odpovědných osob.

Mistra poznáte třeba i podle přijímaného potlesku.
Mistra poznáte třeba i podle přijímaného potlesku.

2) Kdo je ve vašem vedení a kdo všechno smí vaši společnost známou jako Dokonalá DMDU reprezentovat?

Jak jsne snad dostkrát uvedli, naším hlavním vedoucím – i reprezentantem – je velevážený Velmistr Radan Chrobok. Reprezentovat nás smí všech pět členů vedení (Vědomě udržujeme tak malé vedení – snáze se dohodne). Také nás smí zastupovat poradci kohokoli ze členů vedení (pozor, poradce ostatních členů vedení zde z důvodu stručnosti neuvádíme, takže pokud se Vám tak někdo nabídne, zkontrolujte si to u odpovídající odpovědné osoby, přičemž poradci pověřovat nikoho nesmí).

 1. Velmistr Radan Chrobok (zmíněn výše) – FB: https://facebook.com/Velmistr.Radan.Chrobok (Sri Satguru Traraja – Ctěný „pravý Mistr – duchovní Velmistr“ „Pán osvobození“). Velmistr Radan Chrobok je členem jedné z nejdelších a rozhodně nejlepší linie Mistrů – je v ní nejvíce oceněných Mistrů (Včetně Velmistra, resp. tehdy „teprve“ Mistra Radana Chroboka)…: http://duchovni.mysteria.cz/linie_mistru_dmdu.htm.
  • Spolupracovník Karel Zíma – mistr devatera řemesel a přínosný podnikatel, zmíněn v odpovědi na otázku číslo 7.
  • Poradce Jiří Karmazin – expert na telemarketing, ostrahu a krypto-měny.
 2. Kardinál Oldřich (Augustin) Král – kardinál Církve Jednoty, velmistr rytířského husitského řádu – https://www.rytirsky-husitsky-rad.cz.
 3. Mistr Adam Perský – róm („bílý“). Bývalý dlouholetý vězeň a nyní přínosný podnikatel – nejlepší příklad vylepšení vlastní osobnosti a života díky pomoci Velmistra Radana Chroboka, viz odpověď na otázku číslo 7.
 4. Mistr Aleš Drahokoupil – manažer ve firmě na solární energetiku atd. – viz odpověď na otázku číslo 6.
 5. Duchovní Učitelka Alice Berdarová – specialistka na ostrahu.

Dříve měli oprávněné osoby náležité navštívenky, avšak v dnešní digitální době to již považujeme za překonané. Co si o tom myslíte Vy?

Pro účetní účely máme mezinárodní firmu – BRITSKÉ IČO. COMPANY No. 13412513 (Ekumenický laický rytířský Husitský řád posvěcených bratří a sester / Oldřich Král LTD.).

Také používáme oprávněné osoby, které mají alespoň živnostenské IČO.

3) Jaké zkoušky skládají vaši Učitelé až Velmistři, co vše potvrzuje jejich odbornosti i osobnostní kvality?

Postupujeme podle pravidel pocházejících z dávnověku (min. cca 2000 let př. n. l.), z dnešní Indie a okolí – viz pojem Bharatkandha (anglicky). Tato pravidla, respektive jen jejich 2. stupeň používá Jóga (a méně přísně Tantra) – již předpokládá fungování prvního stupně u Žáků a třetího stupně u Mistrů. Naši Žáci spolu s našimi Učiteli skládají převelice přísnou přísahu (též viz zvukový záznam jedné z dřívějších verzí – jaké rozdíly najdete?). Již naši Vyšší Žáci mají všech *Šest klenotů* Dokonalé duchovnosti!:) Takže také tím zajišťujeme jejich alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality). Viz ukázka předběžné zkoušky na Učitele v a za naši skvělou společnost – Dokonalou DMDU.

To znamená, že stupeň Učitel umožňujeme po složení i „jen“ teoretické zkoušky – odpovědi odborných otázek), avšak my požadujeme i praktické předvedení umění Učení a alespoň dobré (poslední vysvědčení s průměrem nejhůře 3) osobní Nastavení (osobnostní kvality).

Úroveň Mistra (opravňující k založení vlastní Školy) obsahuje to co je u Učitele, samozřejmě s praktickým předvedením Uměním Učení i vyloženě Zasvěcování a Probouzení. (Očekávejte požadavek předvést přinejmenším pár pokročilých schopností. Může jít i o život!) „GU je symbolem Temnoty, Ru představuje jasný Svit, kdo svým Světlem probouzí, ten smí Mistrem být.“ (To byla citace z pradávného duchovního textu „Guruguta“ – „Píseň o Mistrovi“. Odkaz vede na anglickou verzi a česky jsou výňatky v písni „Ocenění pro mého Mistra„, jenž je i 3. úrovní našich pravidel.) Viz též video s odpovědí otázky „Jak poznat pravého Mistra„. Takže také tímzajišťujeme alespoň chvalitebné osobní Nastavení (osobnostní kvality) příslušných Mistrů.

Úroveň Velmistra vyžaduje totéž co Mistrovská, jen ještě náročnějšího… Konkrétně musíte mít minimálně: Tři Mistrovské tituly či odpovídající odbornosti (stačí nám dokončené VŠ vzdělání alespoň prvního stupně či výjimečně VOŠ), tři vyškolené Mistry „pod“ sebou a získání za spolupracovníka či naopak přemožení (!) jiného Velmistra (pozor, také tady může jít o život!). Jedině u této úrovně může dojít k auto-jmenování, jinak musíte jmenování ještě získat (mít potvrzeno nejméně jednou nadřazenou osobou).

Též viz náš náš seminář pro učitele (časoprostorové a peněžní prvky zmíněné v příslušném dokumentu jsou již pochopitelně neaktuální)

Máte-li oprávněnou odvahu, obratem se k nám přidejte!

4) Jaké přesně nabízíte služby a zboží a za jaké ceny?

Pokud jste dosud nepochopili, jaké služby a zboží nabízíme, tak naše investice do tohoto webu byla nejspíše nadarmo :(. Stručně shrnuto nabízíme vše od jednorázové rady po ucelené Učení v oborech od praktické psychologie, přes Jógu, Tantru, Zen i bojová umění až po Dokonalou duchovnost (užívající uvedené obory).

Ceny služeb začínají na symbolické tisícikoruně za hodinu (za služby od Učitele a výše), přičemž při prokázání přečtení podrobností o nás platí poloviční sleva na první objednávku – a to na 1 službu (do délky 1 hod. včetně) či zboží. Také poskytujeme první poučení případně předvedení zcela zdarma, navíc naprosto nezávazně (i anonymně a až 1 hodinu). Objednávání je možné minimálně po 2 hodinách, avšak je možná dohoda i o jen jedné ukázkové hodině, která bude bezplatná (viz výše). BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!:) Mistrovské masáže a další intenzivní činnosti mají ceny od 2 000 Kč / hod. Mistr Radan Chrobok provádí Thajskou masáž.

Zboží nabízíme hlavně z naší vlastní výroby – většinou v digitální podobě. Ceny jsou od symbolických 5,- Kč za A4 popsanou převážně písmem Arial 10, ovšem občas odpovídající obrázek (okraje okolo 1,5 cm) . Jestli jste něco našeho přečetl(a) mimo tento web a mimo pravidla (včetně souvisejících písní) či prokazatelné PR, tak to byste měl(a) zaplatit. Cizí zboží – například knihy atd. – již „jen“ doporučujeme (viz otázka číslo 9).

5) Je Vám jakožto dobročinné společnosti možné dávat dary oficiální cestou – odečitatelné z daní?

Ano, máme i nadační fond pro osobní a duchovní rozvoj. Dost doporučujeme mít takovou finanční situaci, aby bylo možné dávat alespoň symbolických 10% z čistého příjmu na dokonalou dobročinnost – nejlépe nám!:)

Velmistr Radan Chrobok dává přinejmenším 20% ze všech svých příjmů a navíc dělá dokonalé dobré skutky – každý měsíc alespoň jeden v ceně cca 2000,- Kč, což je v průměru 10% jeho čistého příjmu z práce mimo DMDU a jeho osobní příjem z DMDU je jen symbolický 1000,- Kč měsíčně (jinak jsou veškeré výdělky DMDU patřičně používány pro provoz a rozvoj!:)).

6) Jaké dáváte odpovědi na českou energeticko-finanční krizi?

URČITĚ ŠETŘETE A INVESTUJTE DO EFEKTIVNĚJŠÍ TECHNIKY (i kvůli ekologii) – s naší pomocí se to zajisté bude výborně dařit: Například díky nám můžete mít řešení od výměny světel za úplně úsporné LCD (návratnost nejdéle do půl roku, většinou však již tříměsíční!:)) po solární panely na střechu (návratnost nejdéle pětiletá, většinou však již za tři roky).

Přiznáváme se, že nejspíše nechápeme důvod oné krize. Elektřiny vyrábíme více než dost (a vyvážíme – snad stále?!), vyměnit závislost na Rusku za závislost na Západu jsme neměli – kdybychom jen získali více dodavatelů, tak by nám nejspíše bylo lépe (nemuseli jsem a nejspíše neměli ani posílat zbraně na Ukrajinu – úplně stačí, jak velkou podporu mají uprchlíci u nás). Nás nanejvýše nahněvala paní Pekarová-Adamová svým příšerným, pitomým plus provokativním prohlášením, aby i chudí lidé šetřili (jako kdyby tím Češi nebyly známí) a to vyvrcholilo větou doporučující dodatečné svetry!:(

Textový obrázek: Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl. - Oscar Wilde
Textový obrázek: Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl. – Oscar Wilde

7) Jaké máte odpovědi na problémy menšin (nejste rasisté?), LGBT a sociálně slabých (včetně uprchlíků)?

Menšiny mají v současnosti v našem státě snad ještě větší práva než většiny – z čehož jsme zarmouceni až pochopitelně pohněváni. Avšak určitě nikdo ze členů vedení není rasista či xenofob atd. Nemyslíme si však, že „zkusit se má všechno“.

I proto jsme proti hnutí LGBT+ atd. My víme, že lidské bytosti mají přirozeně pouze dvě pohlaví (zvláštní případy jsou MUTACE) a mají tvořit páry. Kdo to nechápe či dokonce s tím má problém (a homosexualitu chápeme jako problém – je proti Pánembohem plus přírodou nastavenému rozmnožování), tak potřebuje psychologickou až psychiatrickou pomoc (i osoby narozené s oběma pohlavími mají jedno přednostní).

Uprchlíci také mají podporu větší než někteří naši občané (viz v zásadě náležitě neřešený problém bezdomovectví v našem státě). Co se nás týká, tak i přesto jsme ochotni jim ještě pomáhat. Avšak jak jsme již naznačili, dáváme přednost našim občanům.

Například jeden ze členů vedení DMDU (Učitel Karel Zíma) bezplatně pracuje jednou týdně ve výdejně potravinové pomoci pro sociálně slabé v Praze a jeden člen vedení DMDU (Mistr Svatopluk Perský – jeden ze dvou rómů v našem vedení) vstoupil jako aktivní záloha do armády ČR.

Více o odporu vůči LGBT+ hnutí viz anglicky psaný příspěvek https://DMDU.kvalitne.cz/nukes-statements-not-just-opinions. Příslušný příspěvek začíná odporem k sebevraždám, potratům a pokračuje podobně „výbušně“ (proto to slovo“ nukes“) – a anglicky je proto, že jej Velmistr Radan vytvořil nejprve pro občany USA, kde je v současnosti spor s příznivci potratů oproti odpůrcům potratů.

8) Jaké jsou vaše většinové politické odpovědi – a jste nějak politicky činní?

My máme většinou volení velmi obtížné. Například jsem uvěřili straně ANO a pak společně se spoustou lidí litovali. Naposledy volila většina z nás SPD, přes protesty vůči panu Okamurovi. Souhlasíme přinejmenším s posunem demokracie k přímé demokracii.

V připravované volbě prezidenta plně podporujeme váženého pana Lumíra Láskuhttps://srdcenahrad.webnode.cz. Podpoříme příslušnou stranu, nebo založíme související svou (již jednáme na to téma).

9) Jaké zdroje doporučujete a co naopak naprosto nedoporučujete?

Důrazně doporučujemeDost doporučujemedoporučujemeNedoporučujemeNaprosto nedoporučujeme
„Mít“ Mistra, natož našeho Velmistra!:)Připravit se (přečíst přinejmenším tuto stránku) před duchovním setkáním – zvláště s někým z nás.Zjistit a využívat vlastní vlohy (talenty)! Postupovat příliš podle „zkusit se má všechno“.Jakoukoli nezdravou závislost! Viz naše trochu šílené odpoutávací cvičení.
Postupovat podle naší osnovyZačít od sebe! Po základním náležitém Nastavení osobnosti zlepšit vnímání, souSTŘED-dění a paměťMáte-li Partnerku / Partnera, přivést ji / ho na Cestu sladěnou s Vaší! Jinak hrozí odloučení (až opuštění) kvůli narůstající rozdílnosti v duchovním Dosažení.
Knihu „Klíč k tajemství Dokonalosti“Mít takovou finanční situaci, aby bylo možné dávat alespoň symbolických 10% z čistého příjmu na DOBROčinnost – nejlépe nám!:)
I jiné Cesty konzultovat s námi. My jsme pro spolupráci všech duchovních osob a společností!:) Takže nebudeme bez důvodu nikoho kritizovat natož odrazovat od osoby / společnosti. Pokud má kdokoli duchovní problém s konzultací s Kolegou, tak je jeho skutečná duchovnost dost na pováženou, že ano?

10) Jaké poskytujete odpovědi pro zdraví, kondici a až well-being celkově?

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TĚMA ZDRAVÍ TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PLUS WELL-BEING – odpovídal Shri satguru Traraja – Velmistr Radan Crobok.

Otázka: Jak můžeme uzdravit svoje tělo?
Odpověď: Musíme se léčit. Neměli bychom zanedbat žádný druh léčby. Bylinná (ne podvodná homeopatická) léčba je dobrá, ale někdy musíme využít tradiční medicínu. Záleží na tom, o jaký druh nemoci jde a podle toho bychom měli zvolit léčení. Energetické (Pránické) léčení někdy funguje, jindy ne. Když člověk krvácí, musíte jet do nemocnice.

Šrí Dévpurídží uměl uzdravovat, ale my jsme jiní. Je mnoho různých způsobů uzdravování. Měli bychom využívat stejných látek, z jakých sestává i naše tělo, k tomu, abychom ho „opravili“ – to je naturopatie.

Otázka: Co se stane, když duchovnímu dá krev materialista (zaslepený)?
Odpověď: Taková krev s sebou nese nižší Nastavení (nemám rád používání termínu „vibrace“ v takovýchto souvislostech, protože duchovno nemá částice, které by mohly mít vibrace). Podle mého mínění, zachrání-li to váš život, udělejte to. Abyste to napravili, tak byste měli meditovat – a i cvičit jógové pozice každý den, velmi pomalu a vědomě.

Cvičte i pránajámu (dechová cvičení), relaxaci. Cvičte systematicky a pomalu. Jóga je požehnání.

Otázka: Když jsem zkusil všechno, ale nic nezabírá, ani operace, znamená to, že nastal čas odejít?
Odpověď: Když nic nepomáhá, pak se musíme modlit k Bohu, aby nám dal zdravé nové tělo a být vděční Pánu za dny, které jsme mohli strávit na této planetě. Znamená to, že osud a přirozenost chtějí něco jiného. Příroda udělá to, co chce. Nejlepší řešení je modlitba.

Otázka: Věříš experimentům prováděným na zvířatech při vývoji nových léčiv?
Odpověď: Záleží na okolnostech. Když si lékař myslí, že není jiné cesty, máte svobodnou volbu pro své rozhodnutí. Když já řeknu ano, pak karma jde na mne. Když řeknu ne, pak jde karma na vás.

Otázka: Sledujíce násilnosti na Středním Východě, jak bychom se s tím měli vyrovnávat, když jsme osobně s těmi lidmi svázáni?
Odpověď: Je to karmická odpověď lidské společnosti – protože lidé v minulosti konali mnohé proti přírodě a proti jiným lidem. Ovšem, modlitba a meditace pomůže a pomáhá. Kdyby zde bylo více meditace a modliteb, pak by tento svět a lidstvo byly osvobozeny od všeho soužení. Jsou milióny lidí v různých částech světa, kteří se za to modlí, a proto se ještě udržuje určitá rovnováha.

Víme, že nemůžeme vždy všechno dělat přímo, třeba to není možné, nebo snad kdybychom to zkusili, museli bychom se s něčím střetnout. Nejlepší nepřímá cesta je modlitba a meditace.

Otázka: Jak si udržet fyzické, mentální, sociální a duchovní prvky v rovnováze?
Odpověď: To patří mezi hlavní předměty vyučované v naší duchovní univerzity http://DMDU.kvalitne.cz 🙂

Fyzické zdraví udržujeme prostřednictvím náležité stravy (a životospráva celkově); mentální zdraví zdravým způsobem myšlení – odpouštění, láska, pozitivní myšlení (a další duševní nástroje (nejen z psychologie) jako např. duševní hygiena); sociální zdraví máme díky tomu, že nebereme drogy, nestýkáme se se špatnou společností (a přitom jsme zapojení až pomáháme v rámci možností osobních a společenských…); duchovním zdravím záříme tak, že jsme tolerantní a respektujeme jiná náboženství a kultury a že se modlíme – respektive dokonce přímo komunikujeme s Bohem:) – a meditujeme… Tím se udržuje rovnováha celé bytosti (a ta pak vyzařuje i do okolí..:)).

Otázka: Jak máme cvičit toleranci ke všem náboženstvím a kulturám? Jak máme vyjít s tvrzeními typu: „Moje cesta je jediná správná cesta.“?
Odpověď: Děti v mateřské školce se ptají: „Koho máš rád nejvíc?“ a odpovídají: „Svoji matku a otce.“ Děti říkají: „Moje matka je nejlepší ze všech.“ Každý si myslí, že jeho nebo její matka je ta nejlepší matka. Nikdy si žádné dítě nemyslí, že jeho matka je ta nejhorší! Každý Bůh je ten nejlepší Bůh. Měli bychom mít demokracii v náboženství. Ať mají lidé svobodu víry. „Moje cesta je jediná správná cesta“ je způsob, jakým myslí teroristé. To je ten problém. Každý Bůh je ten pravý. Každý Bůh je nádherný.

V Austrálii jsme poslušni australských zákonů. V Evropě se řídíme evropskými zákony. Jsme-li v Austrálii a neřídíme se australskými zákony, budeme posláni domů. V křesťanském kostele bychom měli ctít křesťanskou tradici. V mešitě bychom měli ctít islámskou tradici. A zrovna tak v synagoze. Musíme mít odpuštění, toleranci, úctu a být schopni věci přijmout. Jste-li alergičtí na banány, nemůžete kvůli tomu zničit všechny banánovníky! Je jeden Bůh, jeden Univerzální Bůh, který je v srdcích všech. Můžete vidět odraz Měsíce v mnoha různých šálcích vody, ale stále je tu jen jeden Měsíc. Jeden Bůh ve všem a vše v Jediném. Svatí jsou ti, kdo mají velké srdce plné lásky.

Otázka: Co je duchovnost (svatost)?
Odpověď: Duchovnost znamená čistotu. Modlit se, držet půst, meditovat, stravovat se vegetariánsky – to není duchovnost, to jsou cesty k duchovnosti. Slovo duchovnost znamená čistota. Křišťálová jasnost. Neposkvrněnost. Čisté vědomí.

Pomocí meditace, modlitby, dodržování ahimsy, soucitu, odpouštění, pomáhání a laskavosti je potřeba usilovat i to, aby se mysl a vědomí pročistily natolik, že se osobní kvality přemění na božské!


Ahoj Radane

Ahoj Culí. Co pro Tebe mohu udělat?

Možná by mi stačil názor na hormonální antikoncepci.

Můj vztah k lékařům vznikal už v dětství, kdy jsem měla strach z každého nového člověka. Z každé nové situace. Ustrašené děcko, které se bálo cokoliv udělat samo, aby to neudělo špatně. A kolikrát mu ani nebylo jasné, jak je to vlastně správně…

Tehdy mě učili říci lékaři, co mi vlastně je a vždy jsem byla hodně ráda, když jsem mohla zmizet z ordinace. Všímala jsem si jak postupují, poslechnou si, co jim říkám, pak na mě očkem kouknou a už mám předpis v ruce. A letí se do lékárny.

Chceš-li OMYLNÝ NÁZOR, tak se zeptej někoho na ulici. MISTR sděluje jen Pravdy (a i osobně dávám přednost názorům alespoň odborným).

Já chci jen pravdu, chci si ověřit, že mé rozhodnutí je to nejlepší…

Rozhodla jsem se přestat brát antikoncepci po šesti dlouhých letech.

Tak proč se ptáš na pouhý omezený názor?☹️

Podle ZKUŠENOSTÍ, co mám i DÍKY ŽÁKYNÍM, jsou tři úrovně antikoncepce:

 1. Pokusný králík = doktoři Ti dají to první, co jim padne pod ruku a pokud si kvůli vedlejším účinkům nebudeš stěžovat (či když to Tvé tělo bude zatím zvládat), tak to tak nechají.

Když jsem začala mít bolesti prsou, které mě vylekaly, tak jsem navštívila gynekologii, kde mi doktor vysvětlil, že je vše v pořádku a že se to časem spraví: hormony. Po pár letech jsem se rozhodla pro antikoncepci a stala se pokusným králíkem.

Jo to jsem podstoupila a je to důvod mých opakujících se depresí

Nebo alespoň mám takový pocit, že to způsobují prášky. Možná i bez nich by mi nebylo nejveseleji, ale přijde mi, že ty stavy dokážou prohloubit…

 1. Základní zájem = po stížnostech či při dobrém doktorovi Tě i vyšetří a bude se namáhat najít Ti verzi více pro Tebe. Záruka zatím stále žádná, že? Doporučuji zjistit, co má rád ten doktor a dát mu to za plnohodnotnější péči… Za práci se platí a jejich plat jim zřejmě připadá moc malý (?!), a tak se moc nenamáhají.
 2. PLNOHODNOTNÁ PÉČE = důkladně Tě vyšetří, aktivně se ptají zda je vše OK, dají Ti antikoncepci NA MÍRU a průbězně sledovanou a i upravovanou. Výsledkem může být i ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ těla – jako HORMONÁLNÍ KÚRA. Obvykle se o této úrovni žena dozví, až když jí odoperují vaječníky či dělohu či podobně a kdy POTŘEBUJE HORMONÁLNÍ KÚRU, aby vůbec fungovala. Též viz „přechod“.

Neznám kolem sebe moc žen, které by se dostaly k Plnohodnotné péči a snad ani k Základnímu zájmu. Tak se budeme snažit, aby se to změnilo. Děkuji Ti, Radane, za objasnění těchto tří úrovní.


Obecněji viz příspěvek na téma well-being.

11) Vzhledem k tomu, že jste se ze společnosti chudých studentů stali velkým holdingem, prozradíte do čeho a proč jste investovali a případně dále investujete?

Nesouhlasíme s pořekadlem, že „risk je zisk“. Proto jsme vžy investovali přednostně do sebe – počínaje osobním rozvojem – a jinak jen do důvěryhodných příležitostí. I v současnosti investujeme opatrně. Například neinvestujeme do žádného obchodování ne burze, protože platformy podle zákona uvádí sice malým písem a dole, avšak pravdivě, že přes 70% investorů přijde o svoje investice. Do toho může investovat jedině někdo nenormální. Vyjímkou by mohl být případ, kdy by nějaká poctivá obchodní (brokerská) firma nabídla solidní slouvu zaručující ziskovost.

V současnosti již nepotřebujeme aktivní příjem, takže o obchodování na burze nestojíme. Zajímá nás již jen pasivní příjem, to znamená bez obchodování či dělání čehokoli (předávání pokynů brokerovi je vastně aktivní obchodoání a navíc s tím problémem procent ztrátovosti – viz výše). I pro případy pasivních přímů a pro klasickéobchodování (atd.) požadujeme – a sami poskytujeme – solidní smlouvy. Jelikož občas dostaneme nesolidní nabídku (takové budeme od roku 2024 hlásit příslušným úřadům jako obtěžování), tak tady stručně shrneme náležitosti solidní smlouvy:

 1. Uvedení zákonů, na základě kterých byla smlouva sepsána. Uvedení řešení případných potíží (viz bod 5) či sporů.
 2. Uvedení všech internetových adres společnosti (/ odpovědné osoby) – včetně facebookové stránky.
 3. Uvedení úplných identifikačních údajů odpovědných osob a to včetně naskenování oficiálních dokladů (občanský průkaz – ID). Uvedení kontaktních ůdajů všech odpovědných osob jako je email, telefon (včetně WhatsApp) a ideálně i Messeneger.
 4. Uvedení výhod plynoucích ze smlouvy. Při investiční smlouvě uvedení ziskovosti investice – ROI.
 5. Uvedení kompenzací při potížích a zvláště nesplnění jakéhokoli ze závazků (viz výše vypsaný bod).

Pokud nabídka postrádá kteroukoli část kteréhokoli bodu, tak ji považujeme za nedůvěryhodnou, nežádoucí a tedy obtěžující. Na takové nabídky budeme od roku 2024 reagovat razantně v neprospěch nabízející společnosti i osoby. Zvláště nás rozčilují klamavé reklamy typu „Vydělejte 1000 USD denně…“, které se po prověření opakovaně prokázali jako jen aktivní (brokerské) obchodování (viz výše o procentu ztrátovosti) a navíc nenabízely solidní smlouvy. Při případné příští komunikaci s kýmkoli nabízejícím zisk budeme onu osobu odkazovat sem, abychom omezili obtěžování nás nesolidními nabídkami.

12) Proč a jak vaše společnost známá jako Dokonalá DMDU vlastně vznikla – co je jejím cílem? (Odpovědí jak a proč začala DMDU jsme se rozhodli skončit, protože víme, že na konci je pozornost zase zvýšená:))

Jakmile Radan Chrobok složil své Mistrovské zkoušky (jejichž součástí bylo i odmaturovat alespoň chvalitebně, přičemž On odmaturoval s průměrem 1,8), tak se svolením „své“ Mistryně založil svou vlastní šikovnou Školu (2. 6. 1998). Ta dostala jméno „Domov mysli – duchovní univerzita“ – ze sanskrtského originálu „Manaloki ashram“, čímž vznikla zkratka DMDU. Viz česká hymna holdingu jménem Dokonalá DMDU: http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla1/souvisejici-pisne/pisne-ariya/hymna-dmdu-cerstvy-vitr.htm.

Mistr Radan Chrobok byl zklamaný ze školství – až pohněvaný (pochopitelně pro nás všechny – souhlasíme s ním nejen v tomto bodě) – a chtěl dát příležitost zájemcům o obory (i „neodborné“ oblasti) k užitečnějšímu učení až ucelenému Učení s velkým „U“ (velké „U“ znamená, že jde také o duchovní učení).

Ve školní výuce chybí podstatné předměty jako je pro příklad psychická ochrana!
Ve školní výuce chybí podstatné předměty jako je pro příklad psychická ochrana!
7 věcí na naučení se - anglicky.
7 věcí na naučení se – anglicky.
Sdílejte!:)