Služby a zboží (5 druhů dokumentů včetně knih)

Vedení Dokonalé DMDU/ 27 května, 2023/ Naše Učení

Naše hlavní služby jsou uvedené v rámci příslušného štítku – https://DMDU.kvalitne.cz/stitky/sluzby.

Naše zboží tvoří víceméně jen dokumenty, které jsou v dnešní době všechny již digitální (kromě hmotných knih).

Tím šetříme peníze našim zákazníkům (i nám). Ceny dokumentů kromě hmotných knih jsou 5,- Kč / A4 (každá načatá) černobíle a 7,- Kč / A4 (každá načatá – i jen jeden obrázek) barevně. Některé barevné obrázky v dokumentech nejsou počítány do barevnosti (když jejich barevnost není důležitá).

Kniha *Klíč k Tajemství Dokonalosti* - Katarína Kuňová a Hana Přádová
  1. Písemné semináře a dokumenty s DMDU hlavičkou (ty, které jsou samostatné, zvláště jednostránkové, jsou jakožto PR materiály zdarma i v tištěné podobě!:) – sem patří i dopisy, letáky a plakáty bez DMDU hlavičky). Ty se vyznačují přístupem „samé maso a žádná omáčka“!:)
  2. Povinné přílohy k hlavním dokumentům písemných seminářů, většinou díla DMDU. Ty jsou v naprosté většině případů použitelné i samostatně.
  3. Doplňující přílohy (nepovinné) k hlavním dokumentům písemných seminářů, většinou díla mimo DMDU. Ty jsou všechny použitelné i samostatně.
  4. Lekce, příběhy a podobné „volné“ dokumenty DMDU.
  5. Další dokumenty (včetně videí či knih) mimo DMDU.

Jelikož máme nyní přes 150GB dat (s minimem filmů a videí), tak to znamená více než dost dokumentů na každé z našich témat!:)

Naše písemné semináře – více viz ceník DMDU

Cena = str. * 5 + koef… * 5

Costr.koef. – bar.
Seminář o DMDU132
Seminář o duchovním učení232
Seminář o duši241
Seminář o energiích302
Seminář o forenzních (duchovních) vědách111
Seminář o Karmě131
Seminář o léčení131
Seminář o legendách a věštbách324
Seminář o magii321
Seminář o sektách253
Seminář o světech (+ přílohy navíc dle výběru!)102
Seminář o vedení225
Seminář o životosprávě181

Vybrané dalších důležité dokumenty a jejich ceny (pro datové verze a 0. duchovní úroveň – více viz ceník DMDU) – koncové ceny jsou tučně

Co
str.koef. – bar.cena – č.cena – b.
Psychosexuální konverze (podle Jógy)1406382
Seminář o Tantře (duchovní sexualita)13 + dle výběru21 souborů / 10,5 MB130
Povídání 1.3014Jen černobíle.
Povídání 2.209Jen černobíle.
Povídání 3.3014Jen černobíle.
Kniha umožňující navštívit Vyšší svět.
Kniha umožňující navštívit Vyšší svět.
Sdílejte!:)