Základy bojových umění, Jógy a Tantry – 6. přednáška a podklad i motivace ke kupování příslušného školení

Ariya/ Vztahy, Životospráva, zdraví a kondice

Základy pro níže podanou přednášku (multimediální) byly potíže budoucího „našeho“ Velmistra Radana Chroboka a některých jeho spolužáků (včetně mé maličkosti) zažívané v době začínající Jeho docházením do první třídy základní školy. Tehdy tam zavedl záhodné protahovací cviky i zastavil šikanu a začal získávat výborné vztahy (jimiž je známý dodnes), k čemuž také vedl zájemce :). To vše Radan Chrobok s

Read More

Sexuální výchova – 4. přednáška (pro děti i rodiče)

Ariya/ Vztahy, Životospráva, zdraví a kondice

Velmistr Radan Chrobok při přednášení používá příběhy. Prosím napište nám, jak jste pochopil(a) níže uvedené multimediální záznamy. Nás pochopitelně zajímá vliv, jaký má naše výchova. ~ Ariya Jotla „ Jak poznáš, jestli je to jen zamilovanost nebo pravá láska – a co s ní pak můžeš dělat dospělého (výchova Velmistra Radana Chroboka) Pravdivý příběh i pro malé dítě – výchova

Read More

„Jak udělat záhodný zásah – neboli Karma“ – 2. přednáška

Ariya/ Naše Učení, Vztahy

Velmistr Radan Chrobok při přednášení používá příběhy. Prosím napište nejlépe komentářem zde, jak jste pochopil(a) níže uvedené multimediální záznamy. Nás pochopitelně zajímá zásah našich sdělení. ~ Ariya Jotla „ Jak poznáte zásah Karmy Jel jsem autobusem od metra na vzdálenou zastávku, kde se výborně vyznám. Vystoupil jsem však o zastávku dřív – omylem? Cestu tam také znám. Protože po cestě

Read More

4 typy inteligence a jak každý rozvíjet

Vedení Dokonalé DMDU/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání, Vztahy

Podle psychologů existují čtyři typy inteligence: 1. Inteligenční kvocient (IQ) Toto je míra vaší úrovně porozumění. IQ potřebujete k řešení matematiky, zapamatování si věcí a zapamatování lekcí. 2. Emoční kvocient (EQ) To je míra vaší schopnosti udržet mír s ostatními, udržet si čas, být zodpovědný, být upřímný, respektovat hranice, být skromný, čestný a ohleduplný. 3. Sociální koeficient (SQ) Toto je

Read More

1 řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita (TQM)

Vedení Dokonalé DMDU/ Finance, Naše Učení, Vzdělání, učení se, práce / podnikání, Vztahy

Používáme v rámci DMDU i pro klienty model řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita. Jde o námi vylepšenou verzi systému známého jako „Celkové řízení kvality“, čili Total quality management – TQM. Tento přístup čerpá z dříve vyvinutých nástrojů a technik řízení jakosti (ISO 9000, štíhlá výroba, Six Sigma), ale rozšiřuje je i na ostatní procesy. Nedovolujeme si polevit, protože naši

Read More

Seznamování – 2x pozor na Program lovec!

Ariya/ Vztahy

Ariya: Znám (a nemám ráda a zároveň lituji) i vědomé „lovce“ a „lovkyně“, kteří se vyžívají v seznamování, respektive jen „balení“ (= seznamování jen pro svádění)… Takoví „lovci“ nejspíš dosáhnou ve vztazích kvantity, avšak kvalita – zvláště Vyšší – jim bude zcela unikat. Jak se pozná seznamování s programem lovec Podle používání „balicích hlášek“, většinou až přehnaného sebevědomí (až drzosti)

Read More

4 pokročilé postupy – oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti

Velmistr Radan Chrobok/ Naše Učení, Vztahy

Na základě své vlastní zkušenosti (zlé) důrazně doporučuji, abyste tyto postupy pro oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti použil(a) přesně (nezapomeňte nebo neignorujte přípravu)! Pročištění pocitů a jejich zlepšení Proměna povahy k lepšímu – i pro podporu přitažlivosti Použít postup pod předchozím podnadpisem, avšak místo pocitů použít povahový prvek – nebo několik naráz… Důrazně doporučujeme

Read More

Výchova dítěte ve 21. století

Ariya/ Naše Učení, Vztahy

Ariya: Doufám, že žádné dítě nikdy nebude svěřeno do výchovy páru stejných pohlaví či někoho s takzvaným „jiným pohlavím“ – ve skutečnosti neexistujícím (viz genetika). „Neučte své děti přizpůsobovat se společnosti a tomu, co v ní je, dělat kompromisy s tím, co je před nimi. Dejte jim vnitřní hodnoty, se kterými mohou změnit společnost a odolat ďábelskému projektu globalizace všech

Read More

Myšlenková mapa Partnerství + 3 poznatky

Vedení Dokonalé DMDU/ Vztahy

Vlastní vztah Partnerství (páru) je 3. entita mezi oběma členy páru! Model vztahu entita (nebo model ER) popisuje vzájemně související věci, které jsou zajímavé v konkrétní oblasti znalostí. Základní model ER se skládá z typů entit (které klasifikují věci zájmu) a specifikuje vztahy, které mohou existovat mezi entitami (instance těchto typů entit). Myšlenková mapa Partnerství podaná pouhým psaním Nevyřešená minulost v I v Přátelé plus příbuzní

Read More

2) Jak mít výborné vztahy

Vedení Dokonalé DMDU/ Vztahy

Výborné vztahy jsou pozitivní uspořádání, ve kterých účastníci vidí smysl ve společném růstu. Společně, bok po boku, ženy i muži jako bohyně a bohové. Když se spojí lidé se záměrem společného růstu, tak se celé příslušné uspořádání vyvíj k něčemu vyššímu, než jen k uspokojení potřeb každého z nich. Jakožto Učitelé až Velmistři všeho, co vztahy obnáší se díváme, jak můžeme začít identifikovat tyto

Read More