Jednota harmonického spojení protipólů (2 v 1)

Jednota harmonického spojení protipólů (2 v 1)

Jste-li dominantně ambiciózní, přidejte pečování – a jste-li submisivně pečující, přijměte ambicióznoznost. Harmonická jednota spojení protipólů je převelice přínosná (viz i společné používání pravé plus levé ruky). Buďte zároveň jako orel (ambiciózní a asertivní) a jako labuť (pečující a jemná). Nebojte mít zásadovost až naprostou věrnost (labuť má jen jediného partnera za celý život). A neváhejte být kontrolovaně agresivní (orel…

Základy bojových umění, Jógy a Tantry – 6. přednáška

Základy pro níže podanou přednášku (multimediální) byly potíže budoucího „našeho“ budoucího Velmistra Radana Chroboka. Ty se týkaly i některých jeho spolužáků zažívané v době začínající jeho docházením do první třídy základní školy. Tehdy tam zavedl záhodné protahovací cviky i zastavil šikanu. I díky tomu začal získávat výborné vztahy (jimiž je známý dodnes), k čemuž také vedl zájemce :). To vše…

Sexuální výchova – 4. přednáška

Velmistr Radan Chrobok při přednášení používá příběhy. Prosím napište nám, jak jste pochopil(a) níže uvedené multimediální záznamy. Nás pochopitelně zajímá vliv, jaký má naše výchova. Níže uvedená přednáška byla připravena plus používána pro děti. ~ Ariya Jyoti („Džjóty“) Obsah „ Jak poznáš, jestli je to jen zamilovanost nebo pravá láska – a co s ní pak můžeš dělat dospělého (výchova…

„Jak udělat záhodný zásah – neboli Karma“ – 2. přednáška

Velmistr Radan Chrobok při přednášení používá příběhy. Prosím napište nejlépe komentářem zde, jak jste pochopil(a) níže uvedené multimediální záznamy. Nás pochopitelně zajímá zásah našich sdělení. ~ Ariya Jyoti („Džjóty“) „ Jak poznáte zásah Karmy Jel jsem autobusem od metra na vzdálenou zastávku, kde se výborně vyznám. Vystoupil jsem však o zastávku dřív – omylem? Cestu tam také znám. Protože po…

4 typy inteligence a jak každý rozvíjet

Podle psychologů existují čtyři typy inteligence: 1. Inteligenční kvocient (IQ) Toto je míra vaší úrovně porozumění. IQ potřebujete k řešení matematiky, zapamatování si věcí a zapamatování lekcí. 2. Emoční kvocient (EQ) To je míra vaší schopnosti udržet mír s ostatními, udržet si čas, být zodpovědný, být upřímný, respektovat hranice, být skromný, čestný a ohleduplný. 3. Sociální koeficient (SQ) Toto je…

1 řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita (TQM)

Používáme v rámci DMDU i pro klienty model řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita. Jde o námi vylepšenou verzi systému známého jako „Celkové řízení kvality“, čili Total quality management – TQM. Tento přístup čerpá z dříve vyvinutých nástrojů a technik řízení jakosti (ISO 9000, štíhlá výroba, Six Sigma), ale rozšiřuje je i na ostatní procesy. Nedovolujeme si polevit, protože naši…

Seznamování – 2x pozor na Program lovec!

Ariya: Znám (a nemám ráda a zároveň lituji) i vědomé „lovce“ a „lovkyně“, kteří se vyžívají v seznamování, respektive jen „balení“ (= seznamování jen pro svádění)… Takoví „lovci“ nejspíš dosáhnou ve vztazích kvantity, avšak kvalita – zvláště Vyšší – jim bude zcela unikat. Jak se pozná seznamování s programem lovec Podle používání „balicích hlášek“, většinou až přehnaného sebevědomí (až drzosti)…

4 pokročilé postupy – oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti

Na základě své vlastní zkušenosti (zlé) důrazně doporučuji, abyste tyto postupy pro oproštění se od negativních pocitů až zlepšení povahy i Zákon přitažlivosti použil(a) přesně (nezapomeňte nebo neignorujte přípravu)! Pročištění pocitů a jejich zlepšení Proměna povahy k lepšímu – i pro podporu přitažlivosti Použít postup pod předchozím podnadpisem, avšak místo pocitů použít povahový prvek – nebo několik naráz… Důrazně doporučujeme…

Výchova dítěte ve 21. století

Ariya: Doufám, že žádné dítě nikdy nebude svěřeno do výchovy páru stejných pohlaví či někoho s takzvaným „jiným pohlavím“ – ve skutečnosti neexistujícím (viz genetika). „Neučte své děti přizpůsobovat se společnosti a tomu, co v ní je, dělat kompromisy s tím, co je před nimi. Dejte jim vnitřní hodnoty, se kterými mohou změnit společnost a odolat ďábelskému projektu globalizace všech…

Myšlenková mapa Partnerství + 3 poznatky

Vlastní vztah Partnerství (páru) je 3. entita mezi oběma členy páru! Model vztahu entita (nebo model ER) popisuje vzájemně související věci, které jsou zajímavé v konkrétní oblasti znalostí. Základní model ER se skládá z typů entit (které klasifikují věci zájmu) a specifikuje vztahy, které mohou existovat mezi entitami (instance těchto typů entit). Myšlenková mapa Partnerství podaná pouhým psaním Nevyřešená minulost v I v Přátelé plus příbuzní…