Myšlenková mapa Partnerství plus poznatky (3 obsahující +4)

Vedení DMDU/ 29 října, 2022/ Vztahy/ 0 comments

Vlastní vztah Partnerství (páru) je 3. entita mezi oběma členy páru!

Model vztahu entita (nebo model ER ) popisuje vzájemně související věci, které jsou zajímavé v konkrétní oblasti znalostí. Základní model ER se skládá z typů entit (které klasifikují věci zájmu) a specifikuje vztahy, které mohou existovat mezi entitami (instance těchto typů entit).

Myšlenková mapa Partnerství podaná pouhým psaním

Nevyřešená minulost
v
I
v
Přátelé plus příbuzní (!) příslušného páru
[]
V
Nevyřešená minulost
I
v


Dcerovské dopady
^
/
I
I
v
[]
V
^
/
^
Zlepšování zázemí, příjemnosti pro Partnera 😉 <-


<- Žůžo ženuška

^
/
^
<- vlastní vztah -> Partnerství (páru) je 3. entita
V v / .
v .
Mužný -> muž
-> Podporování, pomáhání, přinášení peněz

Synovské slaďování
/
<
v
^
[]
^
.
.
.
Nejistá budoucnost, obavy []
<
^
[]
Ex-vztahy obou členů příslušného páru
.
v
Nejasná budoucnost, budování

Stop nezdravým vztahům!
Stop nezdravým vztahům!

Psychika (psýché – duše) a tělo (soma -tělo) mají zvláštní spojení, v němž převládá psychika (to učí PSYCHO-SOMAtika)

Pokud si uvědomíme, čím a jak vzniká onen psychický „tlak“ (blok) a změníme v sobě ony podmínky, dochází nejen k uvědomění, ale i následnému uzdravování…

Psychika (psýché - duše) a tělo (soma -tělo) mají zvláštní partnerství, v němž převládá psychika (to učí PSYCHO-SOMAtika)... Pokud si uvědomíme, čím a jak vzniká onen psychický "tlak" (blok) a změníme v sobě ony podmínky, dochází nejen k uvědomění,  ale i následnému uzdravování...
Psychika (psýché – duše) a tělo (soma -tělo) mají zvláštní partnerství, v němž převládá psychika (to učí PSYCHO-SOMAtika)… Pokud si uvědomíme, čím a jak vzniká onen psychický „tlak“ (blok) a změníme v sobě ony podmínky, dochází nejen k uvědomění, ale i následnému uzdravování…

Podívejme se blíže na to, jak se intimita mezi členy páru vyvíjí, a na důsledky její ztráty.

Intimita je definována jako úzké, známé a jedinečné pouto mezi lidmi. Jako základní potřebu vyžadujeme lásku, náklonnost a to jak mluveným slovem, tak jemným dotykem, mazlení.  Intimita vytváří silné základy pro to, aby páry přežily i v těch nejnáročnějších dobách. Je to pomyslná kotva pro situace, kdy to bude těžké. Je tedy potřeba, abychom byli co nejvíce emocionálně blízcí jedné osobě, se kterou jsme slíbili, že s ní strávíme zbytek života.

Fyzická a emocionální intimita jde ruku v ruce. Pro dlouhodobý vztah nemůžete vytvořit fyzické spojení bez navození emoční intimity. Chybějící emoční intimita, zatímco fyzické spojení prospívá, může u párů vyvolat komplikace s důvěrou, hněvem, frustrací a zmatením.

Na druhou stranou je velmi obtížné udržovat vztah, který má pouze emocionální intimitu bez té fyzické.

Emoční intimita 

Pokud víte, že můžete svému partnerovi poskytnout „vědomý“ pohled z celé místnosti a že bude reagovat zvláštním mrknutím nebo úsměvem, pak jste si ve svém vztahu vytvořili emocionální intimitu.

Fyzická intimita

Je lidskou přirozeností vyžadovat fyzickou intimitu, proto je pro váš vztah důležitá jednoduchá fyzická náklonnost, jako je držení rukou, mazlení, objímání a líbání. spolu s emocionálním porozuměním a schopnostmi. Komunikace je srdcem sexuální intimity.

V počátcích vztahu vás touha může často přenést, ale postupem času se sexuální vztahy mohou změnit. Ve zdravých vztazích se sice úroveň vášně může snížit, ale emocionální spojení se prohlubuje a naplňuje; partneři, kteří jsou schopni otevřeně mluvit, nepociťují žádné zábrany ohledně sdílení jakýchkoli obav a vyjádření svých potřeb a odpovědí. Některé páry, zejména ty, které nikdy ve skutečnosti nemluvily o svém sexuálním chování, se však snaží přijmout a přijmout změnu a mohou v sobě skrývat pocity zklamání nebo ztráty. Spíše než mluvit o problémech, které jim připadají nepříjemné nebo trapné, mohou se dostat do rutiny, ve které milování hrozí, že se stane rutinní prací, a tím méně odmění jednoho nebo obou partnerů.

Co se stane, když je jeden partner důvěrnější?

Je velmi běžné, že jeden typ intimity je důležitější pro jednoho partnera než pro druhého nebo pro jednoho partnera, který je pro intimitu pohodlnější. V tomto případě se páry často domnívají, že je vše v pořádku, dokud jeden z partnerů konečně nepromluví a nedá jim najevo, že úrovně intimity nejsou takové, jaké by měly být. Nebo ještě tragičtější, žádný z partnerů nic neříká a zjistí, že končí vztah, aniž by věděli skutečnou příčinu. Pokud nemůžete být se svým partnerem intimní, ať už fyzicky nebo emocionálně (nebo obojí), znesnadní vám to trvalé vztahy s partnerem. Důvod je zcela jednoduchý: bez emocionálního a fyzického pouta mezi partnery se není čeho držet, když se situace zhoršuje a oba partneři mají pocit, jako by neměli kotvu, která by je udržovala v bezpečí ve skalnatém oceánu života .

Nedostatkem intimity mezi členy páru vzniká nejistota

Už nebudete vědět, že je tu ten druhý pro Vás, nebo nebudete vědět, že Vás opravdu miluje. Tam, kde chybí intimita, většina partnerů nemá v úmyslu ublížit nebo si vůbec neuvědomuje nedostatek intimity. Vztah kde chybí intimita ať už emocionální nebo fyzická, nemá slibnou úspěšnost.

Tento nedostatek důvěrnosti může mezi párem způsobit problémy s podporou, porozuměním, osamělostí a hněvem.

A proto je udržování intimity velmi důležité. Pár může přežít bez intimity, ale postupem času se stane skutečným bojem pro oba partnery; žádný z partnerů nebude ve vztahu šťastný nebo se nebude cítit bezpečně. Bez štěstí a bezpečí je základ pro párování příliš komplikovaný.

Možnosti pro sdílení

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*