5. transformační Trénink – dosažení Osvícení a následně (či rovnou) plného Osvobození!:)

Vedení Dokonalé DMDU/ 12 listopadu, 2022/ Naše Učení, Transformační tréninky

Je nanejvýš přínosné mít „otevřené oči“ a tím spíše otevřenou (i pružnou) mysl!:) Nejvyšším stavem, či spíše procesem toho je Osvícení, respektive plné Osvobození. U tohoto Tréninku se obvykle odkrývají skryté (i speciální!) schopnosti a proto trváme na nejpozději současném absolvování Tréninku na ryze dobrého člověka! Proto jsme toto vybrali až jako pátý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (=> transformace). Upozorňujeme, že bez Mistra je to opravdu obtížné (plné Osvobození je bez milosti živého Mistra naprosto nemožné) a že zde podáme pouze podklad. Chcete být Osvícen(a), natož opravdu Osvobozen(a)? Tak to jste právě teď a tady a takto (3t!:)) na té nejlepší adrese!:)

Naším hlavním cílem je pomoci k Osvícení ba k plnému Osvobezení každého Zájemce. I pokud si myslíte, že ani jedno z toho (už) nemáte důvod chtít, stejně se podívejte na video (zvuk anglicky a titulky česky) vysvětlující, že kdo je součástí systému, tak je zotročen! My máme a nabízíme řešení i proti tomuto strašnému systému světa. Prosíme, přidejte se k nám – ve vlastním zájmu!:)

Osvícení je mnohem pestřejší proces (ne jen stav), než si většina lidí myslí.
Osvícení je mnohem pestřejší proces (ne jen stav), než si většina lidí myslí.

Připravte se – prostudujte plus použijte podklady a v případě potíží (bez pomoci ani „jen“ Osvícení nečekejte) nás kontaktujte

Jakmile si uvědomíte sílu svých slov, neřeknete jen tak něco. Až si uvědomíte sílu svých myšlenek, nebudete si myslet jen tak něco. Pokud si uvědomíte sílu své přítomnosti, nebudete jen tak někde. Ve výsledku nebudete jen tak někdo.

*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska - Buddha Maitreya
*Pokud platí, že máš jenom sám sebe, a ze zakoušení této své vlastní subjektivní reality není úniku, pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou. Tak určuješ kvality svého vlastního štěstí, či neštěstí. Kdy proto na základě svého uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu, anebo sám proti sobě.* Lumír Láska – Buddha Maitreya

O co vše je plné Osvobození lepší než „jen“ Osvícení (jenž zahrnuje)

Při Osvícení získáte „otevřené oči“ (i Vyšší vnímání) a otevřenou (mladou) mysl, plus Poznání Pravdy (opustíte Matrix). Získáte Vyšší Vyzařování. Budou se o Vás zajímat Vyšší bytosti – pozor – i Temné! Avšak stále se Vás budou týkat reakce na Vaše činy i z minulých životů (včetně „úroků“). Ovšem plné Osvobození – jak naznačuje název – Vás od toho osvobodí. S plným Osvobozením se pochopitelně pojí Osvícení. Aktivují se Vám Vaše tři (původně pouze potenciální) Principy – napojení na vlastnosti Boha a po zácviku budete moci úspěšně používat všechny… Navíc získáte přístup do Nebe již za života (pokud si to nepokazíte). Vaše osobní Vyzařování se dostane na nejvyšší úroveň. Budou se o Vás značně zajímat Vyšší bytosti, přičemž proti Temným, ba obecně proti Temnotě, budete mít a moci poskytovat Ochranu!:)

Jak jednou řekl Buddha: "Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti." (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.
Jak jednou řekl Buddha: „Ten, kdo je mentálně soustředěný, vidí věci podle skutečnosti.“ (SN XXII. 5) Meditace zbavuje mysl nečistoty zaslepenosti nebo nevědomosti; snižuje předsudky, závist a další faktory, které zatemňují naši mysl a úsudek.

Co můžete získat po Cestě, zvláště pod vedením někoho z nás

Metody pro rozvoj i uplatnění podle školy Dokonalá DMDU.
Metody pro rozvoj i uplatnění podle školy Dokonalá DMDU.

Viz níže následující citace písně „Jestlipak jsi Viděl“ – pochopte, případně omluvte tykání a oslovování jen pro muže.

Zdali jsi Viděl? (3. píseň)

Podle písně „White is in the winter´s night EXTENDED VERSION“

– https://www.youtube.com/watch?v=9KFdIv46ptw

Guru Ganesha (Mistr „Bůh se sloní hlavou“)

http://DMDU.kvalitne.cz – skvělá společnost vhodného Vývoje

.

… (zpívat zvonivě)

Umíš plnou Pozornost, jak svatá písma píší?

Dík meditaci bez úsilí Tvé myšlenky se ztiší.

Dokážeš-li uvolnit se též při jednání těžkém?

Věz, že to jen těžší bude třeba s alkoholem.

Máš už paměť vyřešenou včetně smazávání?

Pak dokážeš se naučit i o čem nemáš zdání.

Jestlipak jsi ovládl spánek, jenž je bratr smrti?

Existuje pro nás též proto, že se Země vrtí.

Zdali jsi Viděl Světlo, kterým Věčnost září?

Věz, že zdroj má v Lásce za Mistrovou tváří.

.

Zelená se živá tráva a oranžově plá běžný oheň,

jako stříbro svítí hvězdy, jenž nevidíš přes den.

Žlutý tulipán je hloupost a moudrost je modrá,

fialovou má duchovnost – tak kéž je jen dobrá.

Zlatě září Dokonalost, však krvavou má cenu,

bílá značí samu svatost, když někdo patří Pánu.

.

Slyšíš Hudbu sfér a slastné vzdechy z Nebe?

Zpívám o tom, abych tam dovedl také Tebe.

Pohlédl jsi na někoho a cítil, jako že se znáte?

Tak to už zase další život, vy dva spolu máte!

Máš-li splněn alespoň již ten svůj sen hlavní?

I pokud ano, měl by jsi mít Vyšší požehnání.

Spatřil jsi svého anděla, jenž Tě stále stráží?

Zastupuje ten Zákon, jenž všechny činy váží!

.

Zelená se živá tráva a oranžově plá běžný oheň,

jako stříbro svítí hvězdy, jenž nevidíš přes den.

Žlutý tulipán je hloupost a moudrost je modrá,

fialovou má duchovnost – tak kéž je jen dobrá.

.

Znáš-li pohádky, jenž učí jak správně žíti,

nebo zda Ti postačuje jenom to běžné bytí?

Víš, že podobenství říká i co je Vyšší pravda?

Kam nedáváš pozornost, odtud chodívá zrada.

Chceš prožít svoje vtělení jako příběh pěkný?

Zajímej se hlavně o to, co je ten život věčný.

Zdali volíš správnou cestu, která trny skýtá?

Přímo uvnitř Tvého srdce je ta Pravda skrytá.

.

Zelená se živá tráva a oranžově plá běžný oheň,

jako stříbro svítí hvězdy, jenž nevidíš přes den.

Žlutý tulipán je hloupost a moudrost je modrá,

fialovou má duchovnost – tak kéž je jen dobrá.

.

Zvládáš zůstat nepoutaný přes veškerá pokušení?

Nejlepší je sloužit tomu, kdo neřeší jenom jmění.

Nepodléháš-li nepravdám a dokážeš-li uznat omyl,

věz, že také Syna Božího jeden tamní Mistr pokřtil.

Chápeš-li, že dobrý konec, musí také dobře začít,

neváhej přímo Božskou Lásku všude možně zasít.

Zda správné rozlišování Ty už zcela zvládáš?

Šest klenotů vlastní duše ať též brzy poznáš.

Zaslechl jsi hrozný nářek, jenž se line z Pekla?

Tam jsou ti, kdož nejednali, jak má píseň řekla.

.

Zelená se živá tráva a oranžově plá běžný oheň,

jako stříbro svítí hvězdy, jenž nevidíš přes den.

Zlatě září Dokonalost, však krvavou má cenu,

bílá značí samu svatost, když někdo patří Pánu.

Zelená se živá tráva a oranžově plá běžný oheň,

jako stříbro svítí hvězdy, jenž nevidíš přes den.

Zlatě září Dokonalost, však krvavou má cenu,

bílá značí samu svatost, když někdo patří Pánu.

.

Nepůjdeš-li kde je Pán, čeká Tě Pekelná láva.

Volej také „Mistru Trarajamu budiž sláva!“.

(konec)

Principy (napojení na vlastnosti Boha získatelné plným Osvobozením) a poznámky k nim

Orientační číslo (Principy si jsou rovnocenné)1. párový Princip2. párový PrincipPoznámka
1PravdaPodstataPřinejmenším tento Princip poznáte i při „jen“ Osvícení.
2LáskaVztahyViz vše v http://duchovni.mysteria.cz/soubory/vztahy-principy/.
3VítězeníZískáváníBásnička o Mistrovi Radanu Chrobokovi.
4CestyProcházení
5SvětloZář
6Božská hraProměňování
7Zákony (Všehomíra)PlányPrincip „Plány“ předává poznání Božího plánu pro Vás i hlavního Božího plánu.
8SrdceCity (i pocity)
9VěděníIntelektToto je nejspíš nejznámější Princip – Akashi – „Knihovna veškerého vědění“ (pozor – pouze intelektového a pouze z tohoto Vesmíru).
10Oběti (a dary)Zkoušky
11Moc (autorita)Síly (energie)
12SchopnostiMožnosti
13ŠťastnostPožehnání
14MistrovstvíŽákovství

Délka a cena tohoto Tréninku

Pokud se Vám jedná „jen“ o Osvícení, tak to můžete dokázat sami – a i dost rychle (viz výše v podkladech). Avšak v případě neúspěchu budete potřebovat pomoc – zvláště s patřičným Nastavením. Ze zkušeností i mimo DMDU víme, že nejkratší potřebná doba na nové Nastavení je 28 dní (lunární měsíc). V případě tréninku i s malým t trénujte přinejmenším 2 hodiny denně (nejlépe 1 ráno a 1 večer). Přitom za každou vynechanou hodinu trénujte alespoň 2 hodiny (ne nutně naráz) další den, případně přidejte dvoudenní trénink k původní délce celého tréninku.

U tréninku pro Osvícení stačí nepřímé (online) vedení s konzultacemi k jednotlivým tématům – Nastavením. Proto Vám naúčtujeme následující položky pro platbu předem (nevyužité položky zpětně neproplácíme)…:

2 hodiny vstupního výkladu a analýzy Vašeho stavu pro perfektně přizpůsobený Trénink (!), každá po 1 000 Kč = 2 000 Kč

1 hodinové konzultace (tento Trénink obnáší 1 téma – Nastavení) po 1 000 Kč = 1 000 Kč.

Trénink na ryze dobrého člověka, pokud jste jej ještě neabsolvoval(a) = 4 000 Kč

Baťovská sleva = -1 Kč

Celkem 6 999 Kč (případně jen 2 999 Kč)

Ovšem plnoé Osvobození je něco jiného – a je to kapitola sama pro sebe.

Bude potřeba prvně přijetí Vás mezi Žáky (obřadní), pokud ještě neproběhlo. Jinak viz výše a ještě navíc intenzivní osobní setkání s Mistrem, který Vás přijal či s nadřazeným Velmistrem – to platí zvlášť pro případ přijetí mezi Žáky jen od někoho z Učitelů. Setkání pro získání plného Osvobození čekejte nejméně 1 hodinu dlouhé – a kvůli jeho náročnosti je od nás v ceně 2 000 Kč. Výhodou tohoto Tréninku je, že obsahuje Osvícení (viz výše).

Celkem 8 999 Kč (případně jen 4 999 Kč)

Jsme si jistí, že tato naše nabídka je velmi vzácná (ne-li jedinečná) a nejspíš nejlevnější. Nemusíte cestovat například někam do Indie, abyste získali plné Osvobození od duchovního Mistra!:)

Sdílejte!:)