1. prevence a řešení: Zasekávání, závislost, prokrastinace, negativní přitahování, Nabalování, syndrom vařené žáby – aneb šílená 6

Ariya/ Naše Učení, Vztahy

– a související témata (psány přednostně prevence).

Psáno prvně formou poznámek z Učení, takže jde jak o „pohled pod pokličku“ tak o zápisy „z natáčení“…

Jak je doufám patrné z nadpisu, jedná se o faktory, o které nikdo normální nestojí. Výše vypsané spolu souvisí většinou i přímo, jak vyplyne z následujícího textu. Podotýkám, že i například pojem prokrastinace je „kapitola sama pro sebe“, takže prosím:

Podívejte se, co je o tom-kterém pojmu psáno jinde jak dále doporučuji

Obsah dalšího textu (téma prevence)

 1. Prevence a řešení ke každé potíži z nadpisu jednotlivě.
 2. Prevence a řešení pro více potíží z nadpisu až nezávislé na nich (čili použitelné i pro podobné potíže).
 3. Hlubší zdůvodnění příslušných potíží a zkušenosti s jejich řešeními.

1) Prevence a řešení ke každé potíži z nadpisu jednotlivě

 • Ad zásek:
  • Předcházení zásekům: Buďte “ v proudu“ (a anglicky „What is a Flow state?„) a používejte přístup mindfulness (vědomá pozornost).
  • Odstraňování záseků – použít příslušnou techniku z bytí v proudu či (nebo TAKÉ) z mindfulness – viz výše. Vědomě využít Vnitřní zvíře (základní řídící podvědomý prvek), které je nezasekávací, nebo dokonce má vyloženě vlastnost(i) proti zaseknutí. Nejspíš nejlepší je na to krahujec – mistr manévrování, který je naším znakem:Krahujec vzlétá (znak Dokonalé DMDU). Krahujec má mistrovské manévrování, vidí i se zavřenýma očima a je agilní (dokáže ulovit i větší kořist než je sám)..Nebuďte vrabec – buďte dravec! Pozor – z ptačích až všech Vnitřních zvířat se značně zasekává Volavka. Více o tom je pod níže napsaným nadpisem začínajícím číslem 3.
 • Ad závislost:
  • Předcházení závislosti: Buďte skromní – speciálně nebažte po ničem „rychle a snadno“ ani po ničem nepřirozeném – zvláště pozor na drogy avšak i léky s varováním ohledně možné závislosti. Vyzkoušejte (opatrně) naše poněkud šílené cvičení proti připoutanosti…
  • Odstranění závislosti: Objednejte odborné poradenství až terapii!
 • Ad prokrastinace:
  • Předcházení prokrastinace – viz výše předcházení zásekům.
  • Odstranění prokrastinace – viz výše řešení záseků. Nenuťte se do příslušné povinnosti (hrozí zvýšení znechucenosti), avšak stanovte si „dead line“ čas na započetí a hlavně na dokončení – přičemž promyslete (a těšte se na) přestávky plné příjemností…
 • Ad negativní přitahování – viz výše o přitahování (odkazy mimo tento web). Objednejte odborné poradenství až terapii!
 • Ad Nabalování – i pokud není z důvodu nezvládané empatie, tak Vám může pomoci cvičení určené hlavně k získání ovládání empatie – Oko srdce v http://duchovni.mysteria.cz/moc_havraniceObjednejte odborné poradenství až terapii! Obrázek srdce v oku - ilustrační obrázek ke cvičení *Oko srdce*.
 • Ad syndrom vařené žáby – uvědomujte si a jednejte podle pravdy, že kdo nijak nebojuje proti zlu (či i jen nedobrotě), tak to podporuje! Objednejte odborné poradenství až terapii!

2) Prevence a řešení pro více potíží z nadpisu až nezávislé na nich (čili použitelné i pro podobné potíže)

Objednejte odborné poradenství až terapii! – haha, čekali jste výklad, že? – „dostali“ jsme Vás, ne? Už nyní nabízíme nanejvýš nadprůměrné poznatky plus postupy bezplatně v tomto webu a dalších našich zdrojích (viz např. náš malý web jakožto skladiště veřejně vydaných souborů pro pokročilejší: http://duchovni.mysteria.cz. Další nebude neplaceně…

3) Hlubší zdůvodnění příslušných potíží a zkušenosti s jejich řešeními.

Z důvodů nanejvýš vysoké hodnoty našich poznatků a postupů (viz výše) zde zdůvodníme zasekávání Volavky (vč. toho jaký druh psychiky to je) a příslušné předcházení a řešení.

 • Volavku v povaze má taková osoba která:
  • Touží po či již má velmi výraznou psychickou rovnováhu (ne nutně harmonii – to je jiný a poněkud pokročilejší stav) – volavka stabilně stojí (jde i o cvičení, respektive pozici Volavka jak uvádí Jóga je pro rovnováhu). 
  • Dopodrobna, dlouho, důsledně se rozhoduje – volavka volí.
  • Je klidná až stabilní a až chladná a rád(a) nechává vše plynout kolem… (viz výše „Ad zásek“) – volavka je vodní pták.
 • Příslušné předcházení a odstranění: Dávat si pozor na neztrácení se v myšlenkách, dávat si podmínečné či časové „dead line“ pro rozhodování, přepnout na jiné – co možná nejlépe ovládnuté – Vnitřní zvíře (každý člověk má většinou 3, méně = mentální zaostalost či podobná potíž – a více = psychické přetěžování (mnoho myšlenek). Objednejte odborné poradenství až terapii!
Sdílejte!:)