3. Velmistrova kniha „Srdeční záležitosti“

MUDr. Ariya Jyoti, Ph.D., MBA/ 14 září, 2022/ Ostatní

LitRPG (málo známý literární žánr) podle RPG hry Monserhearts (v tomto webu – anglicky). Ta používá postupy RPG „Apocalypse World“: http://apocalypse-world.com (anglicky) a která patří mezi Velmistrovy srdeční záležitosti.

Úvod – aneb jaká je Vaše srdeční záležitost?

„Kdybyste měli hrát nestvůru – i hodnou – v lidském těle, jakou byste si vybrali? Já jsem si vybral vílu – tedy víláka – a myslím, že by to mohla být moje srdeční záležitost.“ – Velmistr Radan Chrobok

Tanec s elfím princem (srdeční záležitost).

Citace nejvyšší srdeční záležitosti:

Láska znamená

– budovat, ne ničit,

spojovat, ne rozdělovat,

darovat, ne chtít vlastnit,

odpouštět, ne vyčítat,

chápat, ne odsuzovat,

zastavit se, ne spěchat,

dávat, ne brát,

důvěřovat, ne podezírat,

být laskavý, ne se odvracet,

rozdělit se, ne uchvacovat,

přijímat, ne odmítat,

naslouchat, ne poučovat,

doufat, ne naříkat,

věřit, ne pochybovat.

Citace další srdeční záležitosti:

Hlavní *závěry* (Cíle…) Učení „Nezávislé vztahy“ (srdeční záležitost)

1/a/ Nikomu nic a nikdo (!) nepatří.

Ani „Tvůj“ Partner (např. manžel(ka), či podobně) není žádná „Tvoje VĚC“ (ani jako pes). Ani věci ve Skutečnosti nikomu z omezených bytostí nepatří (tedy ne trvale) – a Partner hlavně není žádná věc. Partner není ani nižší bytost (jak se mnohdy zvláště k Partnerům „slabšího pohlaví“ přistupuje). 

Kdykoli při jednání s Partnerem (či za Partnera) se sebeméně ozve svědomí (!) či onen Partner, tak jednající by měl ihned přehodnotit své jednání.

     Pro bytosti, které neslyší hlas svědomí dostatečně či jsou jinak více omezené, je dobrou pomůckou představení si sama sebe na místě Partnera. „Nečiň nikomu, co je Tobě nemilo – jedině že by se mu (jí) to líbilo!“ 😉  To znamená, že je možné jednání nemilé jednajícímu, pokud je to milé Partnerovi. Co by jeden neudělal pro milovanou bytost?

Co by udělala Láska?!“. Představ si sebe sama jako Dokonalou bytost (což ve Skutečnosti jsi!). Představ si sebe sama jako Boha či Bohyni (čehož živoucí částí jsi, byť třeba zatím ne Vědomě). Pak dospěješ k logickým závěrům o nesmyslnosti jakýchkoli trestů (vč. Pekla) a vyhrožování jimi (vč. prodávání odpustků což není ani nikde v Bibli).

Nač by BOŽSKÁ BYTOST (všemohoucí) potřebovala vyhrožování či trestání?

Lidé mají svobodnou vůli s mnoha aspekty Božské bytosti (Tvořit, Udržovat a Ničit) Takže vyhrožování a trestání nepotřebují. Inteligentní bytost, byť nezná své Božské možnosti (či neuznává ani dané Potenciály), když chce, tak si přeci dokáže ZAŘÍDIT co potřebuje. A může to dokázat to BEZ ČEHOKOLI NEGATIVNÍHO! Více viz „Čisté touhy“ – 3/b/, předposlední bod…

     Z výše uvedeného plyne, že nemáš žádné právo jakkoli „trestat“ (ani omezovat) své bližní – ani Partnera, ani „vlastní“ děti – NIKOHO! Můžeš (a *musíš*) omezit (kohokoli!), kdo by svým jednáním mohl Tobě způsobit větší omezení či ohrožení (a hůř). Je na Tvé Odpovědnosti Rozlišování, nakolik je čí jednání pro Tebe omezující až ohrožující (a hůř).

     Věz, že i princezna zamčená ve věži se může osvobodit. Ve skutečnosti nic nebrání ani bezdomovci svou situaci vyřešit (totéž platí pro hladové lidi v Africe!). Pokud tedy nemáš možnost pomoci aniž by Tě to omezilo, pak nemáš co pomáhat. Navíc jsou špatné pomoci – např. dát alkoholikovi peníze znamená ho podpořit v jeho sebeničivém jednání.

     Každý má svou Karmu („Osud“) a každý má možnosti (!) to (z)měnit, každý má také odpovídající odpovědnost za sebe a za další „příslušející“ bytosti (bližní)! Pokud však pomoci, resp. UDRŽITELNĚ FUNKČNĚ POMÁHAT můžeš, tak to Přijmi a Používej jako velké Požehnání Příležitostí (z)měnit svůj „Osud“ k lepšímu pomocí svého lepšího jednáním, jímž zlepšení něčí situace bezesporu je. Nezapomeň však začí(na)t u sebe, zvláště pokud na Tvých zdrojích (Tvé úrovni) jakkoli závisí úroveň (kvalita – vč., odbornosti až zasvěcenosti) poskytované pomoci (jakože většinou zmíněná závislost je).

Jednej *nesobecky sobecky* – čili starej se nejprve o sebe, o své možnosti a o své zdroje.

Úroveň, kdy ono starání (rozvoj!) přejde na kvalitativně vyšší rovinu, kdy můžeš (a máš!) pomáhat ostatním jistě Rozlišíš (a pokud ne, tak Ti to bude sděleno, ba víckrát a různými způsoby, aby jsi se nemohl vymlouvat, že jsi to nevěděl). Pamatuj, že nic světského ani vnějšího (ani Partnera až na nějakou tu výjimku;)) si po smrti svého těla neudržíš a pamatuj, že největší Práce i Zábava je skrze další bytosti  – a už Víš PROČ BYL STVOŘEN TENTO SVĚT?!;)… Dokonce i peníze se lépe „množí“ když jsou „v oběhu“, když díky INVESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ VYŠŠÍ ZISK, než když se někde bez užitku hromadí (či jen „leží“ a nebo dokonce promrhávají!).

Takže Nezávislé vztahy Tě „pozvednou“ na úroveň neomezené Příležitosti Žít

Budeš tak moci Tvořit, Udržovat a Ničit – pro sebe i  pro ostatní) podle Tvé vůle, podle Tvých přání, podle Tvých nejkrásnějších představ… – a pokud nejsi příliš omezený až duševně nemocný ;(, tak Tvé nejkrásnější představy budeš jistě schopen uskutečnit bez čehokoli negativního!

Pokud učiníš či dopustíš (!) cokoli negativního, tak krom nepřímých následků (budeš to mít stále „na talíři“, budeš to mít jako kapku jedu ve víně svého života a tak podobně), tak se Ti to „vymstí“ i zcela přímo – podle zákona Akce – Reakce (dokud budeš tomuto zákonu podléhat). Podotýkám, že nejde o žádné vyhrožování či trestání („Peklo“ a podobné představy jsou v duchovním učení jako *víceméně symboly* – více viz níže), avšak o Vesmírný zákon, který funguje tak jistě, jednoduše a spolehlivě jako gravitace. Ostatně zákon Akce – reakce funguje ve fyzice, v chemii, v biologii (a tím se to už blíží životu) a vůbec ve všech oblastech!

Jak je možné Vidět, vesmír byl Stvořen a je Řízen Dokonale… (Přesně – Spravedlivě, Pestře – Krásně a Harmonicky – Jednotně). Díky duchovnímu učení můžeš získat, resp. znovu obnovit svůj vlastní, nezávislý vztah se Stvořitelem vesmíru, s Vesmírem (což je v Podstatě Jedno) – s celou tou(to) Dokonalostí! Více viz 3/c/…

1/b/ Ty tedy také nikomu nepatříš (jestli Ti to nedošlo z 1/a/;).

Ani „Tvůj“ Partner, ani „Tví“ rodiče – NIKDO – Tě nesmí (a ve Skutečnosti ani nemůže!) jakkoli „vlastnit“, „věznit“ (poutat) či omezovat. Běda pokud dopustíš, aby Tvé vnímání podlehlo Iluzi (jakkoli se může jevit „sladká“ – tak je to faleš, prudký jed…).

     Pokud máš pocit, že se Ti něco takového děje, tak je to na jednu stranu iluzorní (pocit), na druhou stranu pokud je taková „reálná“ situace, tak je a může být taková jen na základě Tvé vůle. I lidé jinak „zbabělí“ dokázali bojovat, když jim o něco šlo – a co je víc než SVOBODA?!

A navíc nejde jen tak o nějakou „svobodu“, jako když se osvobodí otrok, co už bez pána ani neumí žít (! – viz např. politická situace *nad* českým národem…), avšak jde o Skutečnou Svobodu, kterou tolik bytostí „zapomenulo“, odmítlo a odmítá i pouhou možnost její existence a spokojuje se s iluzí jakou poskytuje současná „demokracie“ (viz narušování jejích principů zvláště v USA, policejním státě nové doby), resp. konzumní komerce (!) a podobných víceméně *vězeňských* systémů ve stylu „chléb a hry“ – copak je takový životní styl („úroveň“) hoden homo SAPIENS (člověk ROZUMNÝ)?! 

Pokud jsi v situaci, kdy „nemůžeš“ jakkoli *vybojovat* svou svobodu či jiné oprávněné (životní!) zájmy (lidská práva), tak se z dané situace co nejvíce (po)uč a třeba objevíš způsob co unikal Tvé pozornosti. V takové situaci by jsi také měl MEDITOVAT NA svou KARMU (Karma = „Zákony Osudu“), jelikož do jakékoli „trestuhodné“ situace jsi se dostal na základě svých dřívějších akcí, ze kterých vyplynuly odpovídající reakce. Opět je potřeba dostat na vědomí, že nejde o žádné TRESTání, avšak o (byť pozdější) reakci na (byť Tebou „zapomenutou“) akci… Pamatuj si, že smrtí se fungování zákona akce – reakce nepřeruší, jen se „odloží“ reakce…

A nebe či peklo můžeš mít (a také máš) už za života * a následně tak budeš *žít po životě*…

     Zamysli se, jestli by jsi dokázal vytvořit systém, který by byl více Spravedlivý (přesnější co se týče velikosti akce a reakce, co se týče trvání akce a tedy „čekání“ na čas reakce, atd.), zamysli se, jestli by jsi dokázal vytvořit systém alespoň blížící se DOKONALOSTi tohoto.

Věz, že v tomto systému je i Princip MILOSTi (odpuštění, požehnání, pomoc…) a také na jeho základě fungují nezávislé vztahy a vůbec duchovní učení (a vůbec vše)…

Nezávislé vztahy Tě „zatíží“ vahou Odpovědnosti za vlastní život (sebou počínaje) a za Život jako takový! Už se nebudeš smět (a ani moci) vymlouvat na své byť „opravdu“ omezené možnosti, nebudeš se moci schovávat za FALEŠNOU POKORU (jako argument, proč něco neděláš). Nebudeš se moci zaštiťovat partnerem, rodiči, společností či jakýmikoli vlivy krom své vlastní vůle a z ní plynoucích akcí, rozhodnutí a svolení (!) k záležitostem s Tebou souvisejícím.

Závěr

Ariya: Náš Velmistr tuto (svou třetí) knihu teprve naplánoval, avšak určitě se můžete těšit na srdeční záležitost!:)

Jelikož jsem byla opravdu zvědavá – a i další, co se o příslušném plánu dozvěděli (hlavně ode mne) – tak jsem Velmistrovi položila pár otázek ohledně plánované knihy a zjistila jsem, že by měla být znovu z post-apokalyptického prostředí, kdy hráči budou také hrát hodné (ale i zlé) nestvůry v lidských tělech a bude to (podruhé) Pražské prostředí (žánr: Městské sci-fantasy, avšak LitRPG).

Velmistr bude mít postavu víláka – haha. Anna bude hrát vyvolenou (to je druh postavy – překvápko!:)) zcela zamilovanou do onoho víláka. A zase se něco „pěkně“ pokazí…

Sdílejte!:)