Nepřipoutanost – 1 cvičení i proti používání drog

Velmistr Radan Chrobok/ 6 září, 2022/ Naše Učení

Připraveno podle knihy „Kostkař„, přičemž důrazně doporučuji její přečtení či alespoň konzultaci se mnou před tímto cvičením na nepřipoutanost.

Toto cvičení na nepřipoutanost je pro pokročilé a já se vůči všem mimo „moje“ Žákyně a Žáky vzdávám odpovědnosti za případné negativní následky tohoto cvičení (to je také nepřipoutanost).

Sežeňte si 6ti stěnou kostku. Hrací kostka (klasická - šestistěnná). Házejte jednou denně, nejlépe hned po probuzení, ale před úplně prvním hodem pochopitelně proveďte přípravu: Napište si, či nechte napsat někým, komu důvěřujete, 5 úkolů ne nejlehčích a ne přímo příjemných (s Partnerem doporučuji dát úkoly přímo příjemné, zvláště pro případ poptávky po zpestření intimity až přímo sexu). Volte úkoly, které podporují nepřipoutanost. 6. bod označte jako úkol hodit pokročilejší úkol. To znamená vytvoření druhého seznamu s úkoly náročnějšími či bláznivými nebo dokonce s náročnějšími a bláznivými zároveň. S bláznivými úkoly buďte opatrní! Pro pokročilejší verzi tohoto cvičení můžete druhou 6ku také dát jako úkol pro hození ještě náročnějšího či bláznivějšího (i obojího) úkolu. Nadále nepokračujte – bezpečnost především!

Níže následuje verze s bláznivými úkoly pro bláznivou Žákyni

Ještě jednou Vás varuji. Teď si možná říkáte, proč jsem se rozhodl zveřejnit až natolik nebezpečné cvičení. Takže i pro onu Žákyni prozradím o co vše v tomto cvičení jde:

 1. Kvůli kostce bude budoucnost řízena nikoli Tebou, ale náhodou – podobně jako ve stavu opilosti či zfetovanosti. Třeba takto získáš zábavu skoro stejnou a přitom neničící zdraví (nezadáš-li nadmíru nezdravý úkol).
 2. Podřízenost potřebná pro fungování tohoto cvičení nikomu neuškodí – naopak. Toto cvičení rozvíjí nepřipoutanost – zvláště na vlastní osobu! (Protože místo sebe necháš rozhodovat náhodu.)
 3. Napětí ohledně toho, co padne, je zajímavé samo o sobě.
 4. Když necháš Partnera či i kamarádku zadat úkoly, natožpak i pokročilejší, tak zjistíš, co ona osoba chce a co se třeba obávala říct přímo.
 5. Zjistíš, že se Ti touto hravou formou snáze splňují i zatěžující záležitosti.

Níže následuje první návrh na 2 vrstvy úkolů

Vyšší číslo znamená vyšší náročnost. Ještě naposledy varuji, že půjde o bláznivou verzi. (Žákyně, pokud Ti nějaký úkol u vyššího čísla nepřipadá náročnější než nižší úkol, tak si sama zvyš zátěž.)

 1. Sněz syrový stroužek česneku – žůžo žvýkej. Pak si vyčisti zuby a vezmi si sladkou žvýkačku, kterou před políbením Partnera vyndej a vyřiď mu, že to mám u něho.
 2. Příprav pokročilé pití alespoň pro Partnera (vyřiď mu, že to mám u něho) alespoň ala James Bond (vodka a suchý vermut – protřepat, nemíchat + přidat olivu).
 3. Úplně se svlékni a před Partnerem předveď pár perfektních kočičích hřbetů. Nezapomeň na náležité přecházení z prohnutí do vyhrbení. Dej mi vědět, jak se to Partnerovi líbilo a vyřiď mu, že to mám u něho…
 4. Ve spodním prádle jdi vynést koš či (nebo TAKÉ) vyzvednout Partnera na zastávku a vyřiď mu, že to mám u něho.
 5. Úplně ukliď a zároveň si představuj (medituj na), že uklízíš i uvnitř sebe. Dávej pozor, abys nenarušila jak má Partner věci organizované (nebo neorganizované, ale alespoň snad ví kde co má). Vyřiď Partnerovi, že to mám u něho.
 6. Hoď pro bláznivější úkol.

Druhá vrstva:

 1. Udělej pohřební obřad za zvíře, které jsi viděla mrtvé jako prozatím poslední. Obleč si alespoň něco černého, pusť z mobilu předem připravenou smutnou písničku, nezapomeň na alespoň jednu květinu a zapálenou svíčku. Na náhrobek dej křížek, kolečko či Tvůj oblíbeny svatý symbol. Prones smuteční řeč. Udělej smuteční hostinu. Nejlépe nech někoho celou akci natočit a výsledné video mi pošli k oznámkování. Za pohřeb ptáka dostaneš +. Když Ti tento úkol padne znovu a nepotkáš předtím nové mrtvé zvíře, tak udělej obřad za zvíře před posledním. A tak dále. Pokud už si nedokážeš vzpomenout, zopakuj poslední obřad, ale věnuj jej jinému mrtvému zvířeti (v závislosti na náladě – nezapomeň, že za ptáka dostaneš +).
 2. Jdi s Partnerem na diskotéku či na návštěvu k někomu a dělej tam srandu tak důsledně, dokud Tě někdo nezačne zklidňovat. Nech někoho nahrávat a výsledné video mi pošli na oznámkování.
 3. Zjisti jaké je nejdelší české slovo a jako mantru jej třikrát zněle zopakuj na nahrávku a tu mi pošli na oznámkování.
 4. Někde kde Tě nikdo nezná sebou sekni a lež dokud Ti někdo nezkusí pomoct či zavolat záchranku (když to bude moc trvat tak volej o pomoc ale ne mobilem). Pěkně poděkuj a vysvětli toto cvičení. Za předání odkazu dostaneš +. Na nahrávku popiš průběh se zvláštním zřetelem na lidskou lhostejnost a nahrávku mi pošli na oznámkování.
 5. Schovej si 200,- Kč krásnou oranžovou bankovku či 1% z nejbližší výplaty – podle toho co bude víc – a neutrať ji až do další výplaty. Na nahrávku popiš poražení pokušení a výsledek mi pošli na oznámkování.
 6. Tady by mohl být hod na ještě vyšší vrstvu, avšak prozatím postačí když mne navštívíš!:)

Čili cvič výše vypsané tak dlouho, dokud Ti nepadne 2x 6. Kontaktuj mne při problému, se kterým si nebudeš vědět rady. Uvítám, když mne navštívíš i dříve, než Ti padne 2x 6, avšak cvičení neodvolám, dokud Ti ty dvě šestky nepadnou. Ukaž, co umíš!:)

Kdo z vás nežákovských čtenářů je toho názoru – lépe odborného – či Ví s velkým V, že prospěl dobře (známky jen 3 a lepší) a dostal se na 2x 6, tak má nárok navštívit mne!:)

Velmistr Radan Chrobok

Sdílejte!:)

About Velmistr Radan Chrobok

Ahoj (Ad HOnorem Jesus - na počest Ježíše)!:) Tento pozdrav byl původně používán loděmi, když se potkaly na své cestě po moři. Tak mi dovolte, abych Vás zavedl na cestu vašeho života, která může začít, pokud se ke mně připojíte jako Źák(yně) nebo dokonce spolupracovník / spolupracovnice. Jmenuji se Radan Chrobok, což znamená "Přinášitel radosti" a "Svatý Skarab válící kouli Slunce". Ujišťuji vás, že žiji podle tohoto svého jména a dalších jmen i titulů, které jsem získal. Jsem Velmistr v následujících oborech: Nepřímé bojového umění Ninpo (jenž je součástí Ninjutsu), duchovní Jóga a Tantra, kterážto se ve skutečnosti více týká vztahů než sexuality. Jakožto duchovní Velmistr se specializuji na oblast psychiky - zejména na její podvědomou část známou jako Id, která má zvířecí vlastnosti. Takže jsem též expert na psychologii. Moje duchovní jméno je Shri Satguru Traraja, v překladu "Ctěný pravý Mistr Král Osvobození (i komunikace)". Jakožto Velmistr Ninpo jsem Judan Ninpo Daishi se získaným jménem Suzumetaka. To se překládá jako nejvyšší, desátý stupeň Ninpo, které je nepřímým bojovým uměním patřícím do Ninjutsu, zatímco "daishi" znamená Velmistr a "Suzumetaka" je vrabec a jestřáb dohromady, anglicky sparrow a hawk, čili sparrowhawk což je krahujec. To znamená, že žiji skromně jako vrabec, avšak ve všem, co mne zajímá, jsem aktivní a úspěšný jako jestřáb. Vlastním a vedu šikovnou Školu: Dokonalá DMDU, https://DMDU.kvalitne.cz