1. Transformační trénink – sebe-motivace, vůle, disciplína

Alespoň dostatečná sebe-motivace, vůle a disciplína jsou základními předpoklady pro úspěch v čemkoli! Proto jsme to vybrali jako první transformační Trénink (viz všechny). Zde je podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme jen podklad. Chcete mít v čemkoli úspěch? Tak to…

2. transformační Trénink – patřičná omluva

Je velmi přínosné vědět, jak vypadá opravdová omluva, umět ji dát – a nejlépe napravit, co jste pokazil(a)! Při chybě, u níž nesvedete nápravu, je namístě vynahrazení! Proto jsme téma patřičné omluvy atd. vybrali jako druhý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme…

3. Transformační trénink – být dobrý člověk

Být ryze dobrý člověk přináší zvýšenou přitažlivost i návratnosti všeho dělaného dobra a dokonce to umožňuje – a teď se podržte – být v nebi už na Zemi!:) Proto jsme to vybrali jako třetí transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje je podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Níže následuje podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele…

4. transformační Trénink – sebevědomí a vystupování i veřejné

Pro patřičné působení na ostatní a zvláště pro veřejné vystupování je potřeba sebe-uvědomění a správné sebevědomí (pozor proti pýše). Máte-li nízké sebevědomí, tak Vás to značně znevýhodňuje! Proto jsme to vybrali jako čtvrtý transformační Trénink (viz všechny). Zde je podklad pro příslušný Trénink (= transformace). Upozorňujeme, že bez alespoň Učitele je to obtížné a že zde podáme jen podklad. Chcete…

5. transformační Trénink – dosažení Osvícení a následně (či rovnou) plného Osvobození!:)

Je nanejvýš přínosné mít „otevřené oči“ a tím spíše otevřenou (i pružnou) mysl!:) Nejvyšším stavem, či spíše procesem toho je Osvícení, respektive plné Osvobození. U tohoto Tréninku se obvykle odkrývají skryté (i speciální!) schopnosti a proto trváme na nejpozději současném absolvování Tréninku na ryze dobrého člověka! Proto jsme toto vybrali až jako pátý transformační Trénink (viz všechny). Níže následuje podklad…

19+ cvičení podle zvířat – naše oblíbená a zároveň doporučovaná

Níže následují cvičení podle zvířat – jaká učí Jóga (ty budeme číslovat) a naše i nezávislá cvičení. Pro perfektní páteř 1) Pozice tygra – Vyaghrasana: https://www.youtube.com/watch?v=BE0mGtDq3mk. Pozice ležícího tygra 2) Pozice kočky – Marjariasana: https://www.youtube.com/watch?v=yi7JUr516Lc. Kočka se protahuje – cvičení, které vytvořil Velmistr Radan Chrobok. 3) Pozice krávího pohledu – Go Mukhasana: https://www.spojujenasjoga.cz/pozice-kravy (podrobný popis s fotografiemi). 4) Pozice kobry…

Nepřipoutanost – 1 cvičení i proti používání drog

Připraveno podle knihy „Kostkař„, přičemž důrazně doporučuji její přečtení či alespoň konzultaci se mnou před tímto cvičením na nepřipoutanost. Toto cvičení na nepřipoutanost je pro pokročilé a já se vůči všem mimo „moje“ Žákyně a Žáky vzdávám odpovědnosti za případné negativní následky tohoto cvičení (to je také nepřipoutanost). Sežeňte si 6ti stěnou kostku. Házejte jednou denně, nejlépe hned po probuzení,…

3) cvičení i techniky pro vnímavost, osobní a duchovní rozvoj

Osobní i duchovní rozvoj začněte sebepřijetím – viz https://tajemstvispokojenosti.cz/jak-se-nerozvijet. Naše další postupy v tomto webu – dost doporučujeme Jako další cvičení můžete použít, co uvádí píseň „Proč nemít žádná přání“ – http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla2/souvisejici-pisne/pisne-piralaidipa/prani-pisen-3.doc. Odpovídající odkazy pro rozvoj osobní i duchovní http://duchovni.mysteria.cz/moc_havranice = postupy pro citlivost až všeobecnou vnímavost , včetně naopak jejího snížení (ochrana proti přetížení). Cvičení respektive technika „oko srdce“…

1. a nejlepší cvičení pro paměť

Toto cvičení pro paměť je použitelné i jako meditace. Nejprve bych ráda udělala jasno v pojmu meditace. Meditace je stav bez myšlení, bez představování si (!), kdy je vypnutá paměť atd. Díky tomuto stavu získáte Mocné možnosti!:) Takže (pak) i můžete meditovat na něco (kdy si něco přejete či dokonce představujete), avšak už nejde o „čistou“ meditaci v původním slova…

9+ zlepšení vztahů – postupy

9+ zlepšení vztahů – postupy

Níže následují postupy pro zlepšení vztahů – jakýchkoli! Termín „postupy“ zahrnuje cvičení, techniky i hry (používáme přístupy plus postupy v duchu „Škola hrou„). Mnou vynalezené (a oblíbené) cvičení – „Dravčí drápy“, kdy každý v páru (nejlépe přinejmenším potencionální Partneři) udělá pravou (pak levou a pak oběma naráz) rukou gesto jako když chce dravec drápy něco chytit. A pak na povel…