1. a nejlepší cvičení pro paměť

Ariya/ Naše Učení

Toto cvičení pro paměť je použitelné i jako meditace. Nejprve bych ráda udělala jasno v pojmu meditace. Meditace je stav bez myšlení, bez představování si (!), kdy je vypnutá paměť atd. Díky tomuto stavu získáte Mocné možnosti!:) Takže (pak) i můžete meditovat na něco (kdy si něco přejete či dokonce představujete), avšak už nejde o „čistou“ meditaci v původním slova smyslu.

Představte si Vaši paměť (klidně i celou mysl) jako archív – knihovnu. Nebo jako labyrint – ne však jako bludiště = zmatek)

Ideální je toto cvičení poprvé provádět v příslušném místě – v archívu, knihovně či v labyrintu!

Vyšehradský labyrint (podpora pro paměť).
Vyšehradský labyrint (podpora pro paměť).

Propojení reálných míst (resp. detailních poloh v rámci místa) s příslušnými přihrádkami (viz níže) převelice pomáhá!

Paměťové přihrádky doporučuji dělat jako v knihovně (s archívem ještě nemám zkušenost), kdy si dáte nadpisy – vodítka (třídění včetně INDEXOVÁNÍ). Například PĚT P: – práce, peníze, prostory, přátelé, Pohoda. V každé takové hlavní přihrádce pak příslušné menší přihrádky… Pět p: Přínosná práce, požehnané peníze, patřičný prostor, praví přátelé, plnohodnotná pohoda.

Po naorganizování paměti (až celé mysli, avšak to je na samostatnou stránku) dost doporučuji, abyste si alespoň v představě vše pečlivě prošel / prošla plus překontroloval(a).

Používejte mnemotechnické pomůcky včetně veršů a aliterace (to je má oblíbená technika – slova se stejnými počátečními písmeny).

Na tuto stránku by patřila ještě SPOUSTA sdělení, avšak jeví se mi nevhodné to dávat vyloženě veřejně, takže v případě zájmu – což důrazně doporučuji – mne kontaktujte zde či si smluvte setkání!

Sdílejte!:)