Využívání Vnitřních zvířat – standardně 3

Ariya/ 6 listopadu, 2023/

Vhodné využívání lekcí od od Velmistra Radana mi dalo dosažení Dokonalosti!

Kniha *Klíč k Tajemství Dokonalosti* - Katarína Kuňová a Hana Přádová
Kniha *Klíč k Tajemství Dokonalosti* – Katarína Kuňová a Hana Přádová

I tuto lekci vedl Velmistr Radan Chrobok, jehož kamarádem a Žákem je i jeden z nejstarších členů slavné cirkusácké rodiny Berousek – Marian Berousek. Velmistr vtipně uvedl lekci o zvířatech otázkou o ženách ;).

Vnitřní zvířata a jejich zájmy pro využívání ke sblížení

Vytváření výborných vztahů může být uměním, ve kterém je klíčem porozumění „Vnitřním zvířatům“ v lidech, tedy různým osobnostním typům, které lze přirovnat k charakteristikám určitých zvířat. Chápání a vhodné využívání těchto archetypů nám může pomoci vytvářet harmonické vztahy.

**Liška:** Chytrý a vynalézavý jedinec, který oceňuje intelektuální výzvy. Srdce „lišky“ získáte, když ji zapojíte do řešení problémů nebo záhad, které stimulují její bystrou mysl.

**Vlčice:** Osoba s vlastnostmi vlka je loajální a vytrvalá. Váží si příběhů a lekcí o důležitosti vytrvalosti a společenství, což podporuje její pocit sounáležitosti a důvěry.

**Havran:** Inteligentní a tajemný, havranice preferuje hluboké konverzace a intelektuální debaty. Projevení zájmu o její myšlenky a názory ji naplňuje pocitem uznání.

**Labuť:** Tento graciózní a estetický typ oceňuje krásu a luxus. Labuť bude mít radost z projevů obdivu a z dárků, které zdůrazní její jedinečnost a eleganci.

**Pes:** Přátelská a společenská bytost, která oceňuje sociální kontakt. Pes se rád zapojí do aktivit, kde může prokázat svou loajalitu a společenskou soudržnost.

Přidávám další příklady

Vize zvířecí kvality *kočka* v ženě.
Vize zvířecí kvality *kočka* v ženě.

**Kočka:** Nezávislý a někdy rezervovaný typ, kočka“

oceňuje autonomii a hru. Přilákáte ji možností prozkoumávat nové situace vlastním tempem a bez tlaku.

**Medvěd:** Silný a ochranitelský, medvěd oceňuje pocit bezpečí a rodinnou pohodu. Uvítá činnosti, které posilují rodinné vazby a nabízejí pohodlí domova.

**Kůň:** Energetický a svobodomyslný, kůň miluje pohyb a dobrodružství. Zaujme ho možnost prožít vzrušující a aktivní dobrodružství, kde může projevit svou sílu a vytrvalost.

**Orel:** Mající nadhled a jsouce perspektivní, orel se zaměřuje na velké cíle a vize. Ocení příležitost diskutovat o svých dlouhodobých plánech a ambicích.

**Krahujec:** Mistr manévrování, vnímavý a agilní, dokáže dosáhnout větších cílů než na co vypadá. Má rád respekt a vítá vhodné výzvy.

Krahujec vzlétá (znak Dokonalé DMDU). Krahujec má mistrovské manévrování, vidí i se zavřenýma očima a je agilní (dokáže ulovit i větší kořist než je sám)..
Krahujec vzlétá (znak Dokonalé DMDU). Krahujec má mistrovské manévrování, vidí i se zavřenýma očima a je agilní (dokáže ulovit i větší kořist než je sám)..

Rozpoznání a patřičné používání těchto Vnitřních zvířat může pomoci vytvářet silnější, hlubší a osobnější vazby. Vztahy se tak stávají obohacením pro obě strany, protože každý jedinec je uznáván a oceňován za svou jedinečnou povahu.

Vtipný příběh o využívání Vnitřních zvířat

Jednoho večera Velmistr Radan, známý také jako Suzumetaka (což je jeho jméno hlavně ve světě bojových umění) neboli Sparrowhawk čili Krahujec, se rozhodl využít svého duchovního vhledu pro něco méně vážného: speed dating (rychlé rande více mužů s více ženami – organizované někým).

Se svým bystrým okem a intuicí se rozhodl odhalit Vnitřní zvíře každé ženy, se kterou se tam setkal, a přizpůsobil svůj přístup tak, aby vyvolal zájem každé z nich.

U prvního stolu narazil na „lišku“ – chytrou a vynalézavou. Předstíral záhadu, kterou musela vyřešit, a její oči se rozzářily vzrušením.

U dalšího stolu seděla „labuť“ – elegantní a sofistikovaná. Radan ji potěšil slovy, která byla jako hladina klidného jezera pro její graciózní duši.

Když se přesunul ke stolu „vlčice“, mluvil o věrnosti a hlubokých poutech, která z ní vylákala spokojený úsměv.

„Kočku“ zase zaujal tím, že si s ní povídal o tématu, na které byla zvědavá a přitom respektoval její potřebu prostoru a nezávislosti, což ji přimělo k přemýšlení, co by to mohlo znamenat v dlouhodobém horizontu.

Následovala „medvědice“, které zahrál na city rodinnými hodnotami, a „kobyla“, kterou pozval na dobrodružnou jízdu na koni po pláži při západu slunce.

Každé ženě předložil něco, co přesně odpovídalo jejímu vnitřnímu zvířeti, a výsledek? Všechny byly okouzlené.

Nakonec se v místnosti rozšířila šuškanda, že Velmistr Ninpo patřícího k Ninjutsu má nějaký ninja trik, protože zatímco ostatní muži byli ignorováni, kolem něj se vytvořila smějící se a švitořící skupina žen. Vtipná situace vygradovala, když jeden z mužů zvolal: „Co je to za techniku? Je to nějaká hypnóza?“ Načež Velmistr Radan s úsměvem odpověděl: „Ne, jen pozorné vnímání a respektování povah.“

A tak večer, který měl být o hledání lásky, se proměnil ve večer plný legrace a poučení od Velmistra, který než skončil ten speed dating, tak okouzlil i přítomné muže svým duchovním poznáním.

Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut - mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.
Velmistr Radan Chrobok drží kartu o bohyni Nut – mající nadhled a všeobjímající. Jeho respekt má každá víra.

Smutný příběh o pozdním zjištění dalšího a bohužel horšího Vnitřního zvířete (standardně má každý 3 Vnitřní zvířata – 1. je prezentační, 2. vyrovnává a uklízí a 3. je na využívání odpočinkových možností a na čerpání energie).

Jednou žena, plná naděje a touhy po lásce, potkala muže, který jí připadal jako záhadný a nezávislý kocour. Jeho klidná přítomnost a nezávislý duch ji uchvátili. Připadal jí tajemný, jako by jeho oči skrývaly hluboké příběhy noci. Společně trávili večery hrou a objevováním světa jeho a jeho kamarádů, takže ona se cítila jako součást jeho tichého království.

Ale jak čas plynul, začala si všímat, že její kocour má i jinou tvář. Postupně se jeho nezávislost proměnila v apatii a jeho záhadnost ve zvyk. Namísto poutavých rozhovorů a objevování se její dny začaly plnit monotónním zvukem televize, kde fotbalové zápasy vystřídaly jejich dřívější společné chvíle. Muž, kterého považovala za milého kocoura, se ukázal být pitomým psem, který se raději věnoval svým vlastním zájmům, než aby hledal společné dobrodružství s ní.

Přestože se snažila porozumět této nové stránce jeho osobnosti a najít v ní něco, ke čemu by mohla nalézt cestu, byla ve svém srdci zklamaná. Láska, kterou k němu cítila, se začala plíživě měnit v rezignaci. A tak žena, která kdysi snila o společném toulání se pod měsíčním světlem, nyní seděla sama ve stínu, zatímco televize svítila na prázdné stěny jejich bytu, který už Bohužel přestal být domovem.

Pravdivý příběh o zlepšení známky změnou učitele

V českých krajích, kde historie sahá hluboko do temných lesů a vzdělanost je vytesána do každého stavebního kamene, se Radan Chrobok, budoucí Velmistr a stálý nositel jména znamenajícího „Přinášitel radosti“ a „Svatý Skarab válící kouli Slunce,“ ocitl v životní zkoušce během svých středoškolských let. Střetl se s učitelem českého jazyka a povahy vyhroceného vlka, který byl známý mezi studenty jako „Komandant“, což byla přezdívka vzniklá z jeho neúprosného vyučovacího stylu, který byl tvrdý jako křižácký meč. Radan nedělal nudné domácí úkoly a tak mu hrozila známka 3 (C) už na pololetní vysvědčení.

Situace se ještě zhoršila tlakem od jeho matky, která, jako učitelka českého jazyka, pohrozila tvrdým trestem, pokud by se Radanovo zvládání předmětu „Český jazyk“ nezlepšilo. Avšak, jako slunce, které vždy vystoupí z temnoty, osud Radana příjemně překvapil – tyranské vládě vyhroceného vlka Komandanta byl učiněn konec a on byl odvolán.

Na jeho místo nastoupila žena s povahou luxusní labutě – oplývající důstojností. Byla to dáma se siluetou vznešené postavy, která svým příchodem do třídy přinesla novou éru. Tato učitelka, s jejími stimulujícími lekcemi, znovu zapálila Radanův zájem o český jazyk. Přístup této učitelky k domácím úkolům byl jako vánek svěžího vzduchu po dlouhém dni, a Radan, inspirován těmito novými horizonty, nalezl v sobě novou motivaci pro své studium. Tento obrat v osudu nejenže mu umožnil dosáhnout potenciálu svého jména, ale také osvětlil jeho cestu vpřed, jakožto Skaraba, který bez námahy válí svou sluneční kouli ve Vesmíru.

Zlatý skarabeus - symbol světla (Slunce) a bohatství (nejen peníze) - obrázek pro dobrodružství.
Zlatý skarabeus – symbol světla (Slunce) a bohatství (nejen peníze) – obrázek pro dobrodružství.
Sdílejte!:)