1 právnička překroutila právo

Vedení Dokonalé DMDU/ Vztahy

I právnička vypadající tak zkušeně, jako Daniela Kovářová se může mýlit a nebo nedejBože vědomě mást… Každopádně se jí „povedlo“ překroutit právo!:(

Právnička Daniela Kovářová podala příspěvek 27. 10. 2022 překrucující právo

Právnička Daniela Kovářová překroutila právo.
Právnička Daniela Kovářová překroutila právo.

Sex prý vyvolává nenávist

Člověk už ani nemůže vystoupit na sexuologické konferenci, aby se tím nedotkl nenávistných, útlocitných nebo vztahovačných duší. V sobotu jsem se na sexuologické konferenci v Motole zabývala tématem manželské a nemanželské sexuality a rozborem několika ustanovení občanského zákoníku dospěla k závěru, že manželé mají právo a povinnost provozovat sex, protože účelem manželství je založení rodiny a „tvorba“ dětí. K mému údivu se citace zákona dotkla zlých hrubiánů, kteří se patrně do občanského zákoníku nikdy nepodívali a nejspíš dosud nevědí, co to manželství pohledem práva vlastně je. Moje sice lehce pojaté, nicméně naprosto vážné téma budí na sociálních sítích od soboty značné povyražení. A spílání, útoky, sprostoty, pokusy o umlčení. Nejsem si jista, zda někoho víc provokují slova jako sex, právo, povinnost či samo slovo manželství, nebo zda někoho prostě od mého zvolení uráží cokoliv, co napíšu či někde řeknu.

Před chvílí jsem dostala otázku od jakési Jany Magdoňové z Českého rozhlasu:

„Dobrý den, paní Kovářová. Volala jsem vám, protože bych se potřebovala zeptat na váš post na Facebooku ohledně manželství. Citovala jste své vystoupení z konference v Praze Motole. Tvrdíte v něm například, že manželé mají právo a povinnost provozovat sex a taky spoustu jiných zákonných povinností. To z žádného zákona neplyne. Proč prosím něco takového tvrdíte? Nemyslíte, že podobnými vyjádřeními podněcujete nenávist k homosexuálům? Děkuji za odpověď, Jana Magdoňová, Český rozhlas.“

Moje odpověď zní takto: „Dobrý den. Na základě jakého právního posudku tvrdíte, že to z žádného zákona neplyne? Ve svých dvou komentářích jsem uvedla vše, co jsem chtěla říci, včetně přesných citací občanského zákoníku. Nemyslím, že je potřeba, abych své výroky a zákonné citace překládala z češtiny do češtiny. Zákony se vám nemusejí líbit. Dokud však platí, je třeba se podle nich chovat. Chcete snad svým dotazem říci, že citace platného práva vyvolává nenávist?“

Takhle totiž nenávist vzniká. Tak, že si ji někdo vymyslí a rozšiřuje ji veřejným prostorem. Moje vystoupení bylo o manželství. O tom privilegiu, o té svátosti. O manželských právech a povinnostech. A o sexu, protože šlo o sexuologický kongres. Jak může slovo o povinném sexu vyvolávat nenávist zrovna k homosexuálům? To nejspíš vědí jen ti nálepkovači a paní Magdoňová. V jejich pojetí může totiž nenávist vyvolávat cokoliv a všechno, na co ukáží prstem.

Kde konkrétně v zákoně je psané právo, co tvrdíte?

Lucije Stříbrná Mašínová

Je tam toto: Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti….

Nevidím nikde, že ty děti musí být společné 🤷

David Slováček

Důvodová zpráva k NOZ: „Hlavní účel manželství je vymezen jako založení rodiny a řádná výchova dětí. Děje se tak přesto, že je nepochybné, že existují i manželství, jejichž účelem je něco docela jiného. Účelem manželství může být vytvoření pevného základu pro plození a výchovu dětí, ale ke vzniku manželství mohou vést i důvody psychologické, zdravotní, důvodem existence manželství může být i vzájemná podpora sociální, či naplnění nějakých zájmů ekonomických.“ konec citace

Nový občanský zákoník tedy upustil od předchozí kategorické dikce zákona o rodině a zákonodárce záměrně rozvolnil účel manželství. Je smutné, že to nevíte, nebo spíš víte, ale hrajete si svoji hru.

Radan Chrobok přečtete si § 655 NOZ. Účel manželství již není definován tak úzce, jak senátorka předstírá. Z důvodové zprávy Parlamentu: „Hlavní účel manželství je vymezen jako založení rodiny a řádná výchova dětí. Děje se tak přesto, že je nepochybné, že existují i manželství, jejichž účelem je něco docela jiného. Účelem manželství může být vytvoření pevného základu pro plození a výchovu dětí, ale ke vzniku manželství mohou vést i důvody psychologické, zdravotní, důvodem existence manželství může být i vzájemná podpora sociální, či naplnění nějakých zájmů ekonomických.“

Sdílejte!:)