Život věčný a svět snů (2 v 1)

Ariya/

Zvukový záznam obsahuje mou píseň na téma život věčný a snový svět (slova a průvodní dopis viz níže). Jinde byste život věčný nejspíš netrávil(a) rád(a).

Anděla a život věčný.
Anděla a život věčný.

.

Potkala jsem smrt, avšak mám život věčný,

teď a tady nemám proč spěchat a čeho se bát.

Smysl všeho mi ukázal „můj“ Mistr jedinečný,

Král Osvobození umožnil mi andělou se stát.

.

Spánek je bratr smrti – jak i svatá písma učí,

těšívám se na ráno, však unavená chci spát.

Též do mých snů přichází, kdo Vidí i bez očí,

Probuzení do Nesmrtelnosti i Tobě může dát.

.

Ráda užívám svou Vládu též ve světě snění,

o milých i užitečných Věcech nechávám si zdát,

tak jsem ráno Dokonale připravená na Bdění,

na tento Nejvyšší Rozvoj se Mistra musíš ptát!

.

Průvodní dopis pro výše vypsanou píseň na téma život věčný a snový svět

Duchovní Mistře Trarajo – Králi Osvobození, přijmi prosím píseň od mé maličkosti…

Děkuji Ti za vyjasnění mého vnitřního světa, vnitřního životního prostředí duše.

Děkuji Ti za prosvětlení i mého snového světa, které již je v mé v duši plný jen krásných snů nejen ve spánku, k přesným představám při bdění a k jistým cílům v rozjímání přes meditaci po plnou Pozornost .

Děkuji Ti za zářný příklad pro každý sen – bdělý i ve spánku.

Kdokoli bude zpívat, poslouchat či číst výše uvedenou píseň, nechť prosím věnuje pozornost i tomuto vzkazu…

Pro lepší pochopení a hlavně pro dosažení hodnot v písni a ve vzkazu uvedených je vhodné se obrátit na naši duchovní univerzitu, kterou založil (a vede) Satguru Traraja duchovní Velmistr „Král Osvobození“ (VM. Radan Chrobok).

Každý Zájemce dobré vůle bude Vítán!:)

Více viz příspěvek na téma, jak se stát skutečně dobrým člověkem, neboli andělem v lidském těle.

Symbolický příběh v pozadí

V jednom tajemném kraji, kde se stíny setkávají s prvními paprsky úsvitu, žila žena jménem Ariya. Potkala smrt, ale namísto temného stínu, který by měl pohltit její duši, našla světlo věčného života.

Ariya nyní prochází životem s nezbytným klidem, který jí darovala setkání s Králem Osvobození, jejím jedinečným Mistrem. Smysl všeho jí byl odhalen, a tak nyní žije bez spěchu a bez strachu. V jejím srdci pulzuje jistota, že cesta k věčnému životu je zároveň cestou k nesmírné svobodě.

Spánek, bratr smrti, ji již netrápí. Ariya jej dost ovládá vědoma si toho, že ve snu může zažít stejně skutečné a živé okamžiky jako ve bdění. Svatá písma ji v tom utvrzují, a ona se těší na každý nový den, protože ví, že i na podzim jejího života může kvést Pohoda.

Ve snových světech, kde se míchají barvy a tvary, Ariya vládne jako královna svého vlastního království. Užívá si každý okamžik ve svých snech. Nejsou jen prostředkem odpočinku, ale příležitostí k tvorbě a objevování. A když přichází ráno, je dokonale připravená na bdění, na setkání s výzvami života.

Ariya již ví, že probuzení do nesmrtelnosti není jen tím co ji činí BOHA tou, ale také darem, který může sdílet s těmi, kteří jsou ochotni se zeptat na náležitou životní cestu. Její příběh je jako kapka v oceánu nekonečných možností, které otevírá setkání s Králem Osvobození.

Sdílejte!:)