Featured post

Skutečný smysl života – 5. přednáška (AIDA + FAQ)

Velmistr Radan Chrobok/ Naše Učení

Většina lidí se snaží dát svým životům smysl. Avšak neví skutečný smysl života, a tak jejich snahy nevedou ke skutečně žádoucím výsledkům. Díky níže uvedenému přednáškovému příspěvku se můžete dostat na správnou Cestu… Attention (Pozornost – upozornění) Představte si, že máte klíč ke vstupu do tajného světa, kde všechny vaše nejistoty, pochybnosti i strachy zmizí jako pára nad hrnkem. Místo,

Read More

Featured post

Služby a zboží (5 druhů dokumentů včetně knih)

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení

Naše hlavní služby jsou uvedené v rámci příslušného štítku – https://DMDU.kvalitne.cz/stitky/sluzby. Naše zboží tvoří víceméně jen dokumenty, které jsou v dnešní době všechny již digitální (kromě hmotných knih). Tím šetříme peníze našim zákazníkům (i nám). Ceny dokumentů kromě hmotných knih jsou 5,- Kč / A4 (každá načatá) černobíle a 7,- Kč / A4 (každá načatá – i jen jeden obrázek)

Read More

Featured post

1) Poskytujeme poradenství plus přímé pomáhání – jednorázové rady až ucelené Učení

Ariya/ Naše Učení

Poskytujeme poradenství plus přímé pomáhání – jednorázové rady až ucelené Učení. Tyto i všechny naše ostatní činnosti děláme neziskově a přesto KVALITNĚ!:)…: Psychologie, Jóga i Tantra pro rozvoj, rady až transformační tréninky pro úspěšnost a well-being pro zdraví i kondici!:) Poskytujeme poradenství pro „Pět p Perfektnosti“ – přínosná práce, požehnané peníze, patřičné prostory, praví přátelé, plnohodnotná pohoda. Prodáváme rady, tréninky až ucelené Učení!:)

Read More

Featured post

Jak mít 100%ní Well-being – dobré žití (dobrý život)

Vedení Dokonalé DMDU/ Životospráva, zdraví a kondice

„Vyčistěte si hlavu“, protože pravděpodobně máte nějaké falešné představy týkající se tématu well-being (též wellbeing – dobré žití) i tématu životospráva. V našem webu najdete dost příspěvků pro výborné vztahy, osobní i duchovní rozvoj i kvalitní kondici, takže níže bude něco také na téma stravovací životospráva. Staňte se ve vlastním zájmu ryze dobrým člověkem!:) Co ničí zdraví až well-being celkově

Read More

Featured post

Etický kodex (5 bodů) všech pracovníků DMDU

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení, Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Etický kodex poradce DMDU slouží: Etický kodex je závazný pro poradce z DMDU. Naši pracovníci (zvláště Učitelé až Velmistři) při práci s klienty dodržují následující zásady: Profesionální odpovědnost a) Pracovník poskytuje rady všem klientům bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci,světonázorovou orientaci či politickou příslušnost, sociální status apod.b) Pracovník při jednání s klienty postupuje podle svého nejlepšího vědomí a

Read More

Featured post

Odpovědi otázek (12)

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení

Prosíme Vás, než položíte dotazy – zvláště po přednášce či na našem duchovním Setkání -, tak alespoň zběžně zkontrolujte, zda už to nevyřešily zdejší otázky, respektive odpovědi. Vyhrazujeme si právo (zvláště při našich duchovních Setkáních) – namísto zdržování se s odpovídáním (navíc většinou více lidem) dávat odkaz sem. Následující dotazy jsme vybrali a přeformulovali tak, abychom mohli dát obsáhlejší odpovědi.

Read More

Featured post

1) poptejte patřičného poradce!

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení

Chcete služby perfektního poradce či poradkyně pro vztahy, vzdělání či učení se nebo co se týká práce až podnikání či finančních záležitostí? Stojíte o nejlepší cvičení až postupy? Toužíte po Osvícení až po opravdovém Osvobození?! Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme. Nikdo z nás v tomto ještě nikdy nezklamal! Prosíme, navazujte s kýmkoli z nás kontakt pouze při pozitivním a zároveň vážném úmyslu. Přednostně vyřizujeme záležitosti ZA PENÍZE. „Náš“

Read More

Featured post

2) Jak mít výborné vztahy

Vedení Dokonalé DMDU/ Vztahy

Výborné vztahy jsou pozitivní uspořádání, ve kterých účastníci vidí smysl ve společném růstu. Společně, bok po boku, ženy i muži jako bohyně a bohové. Když se spojí lidé se záměrem společného růstu, tak se celé příslušné uspořádání vyvíj k něčemu vyššímu, než jen k uspokojení potřeb každého z nich. Jakožto Učitelé až Velmistři všeho, co vztahy obnáší se díváme, jak můžeme začít identifikovat tyto

Read More

Featured post

4 svatá Setkání ročně

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení, TTRPG

Svatá Setkání pořádáme 4 ročně – pravidelně (od 2. 6. 1998 včetně, čili v 2023 bude již 25 sekvence), přičemž proměňujeme program – včetně vstupů dle dohod!:) Pozor, platí pravidla chrámu pro všechny! Prosíme každého účastníka o alespoň stručný zápis pokud možno i s reprezentativními fotografiemi (dodejte dokument *.doc, fotografie i zvlášť). Velmistr Radan Chrobok vyhradil níže napsané dny duchovnímu

Read More

Featured post

1. prevence a řešení: Zasekávání, závislost, prokrastinace, negativní přitahování, Nabalování, syndrom vařené žáby – aneb šílená 6

Ariya/ Naše Učení, Vztahy

– a související témata (psány přednostně prevence). Psáno prvně formou poznámek z Učení, takže jde jak o „pohled pod pokličku“ tak o zápisy „z natáčení“… Jak je doufám patrné z nadpisu, jedná se o faktory, o které nikdo normální nestojí. Výše vypsané spolu souvisí většinou i přímo, jak vyplyne z následujícího textu. Podotýkám, že i například pojem prokrastinace je „kapitola

Read More

Featured post

1. Velmistrova kniha „Vyšší svět Nira“

Ariya/ Naše Učení

Kniha pojednává o Velmistrově Přenosu (duševním) na Vyšší svět. Najdete v ní příslušné postoje, přístupy i postupy a spoustu odpovídajících obrázků – odkazovaných zvláště. Okrasná obálka ke knize: http://duchovni.mysteria.cz/soubory/kniha/obalka_nira_dimenze.doc Kniha „Vyšší svět Nira“ (stažitelný soubor – 1. část) http://duchovni.mysteria.cz/soubory/kniha/nira_dimenze_cestovani1-AKTUALNI.odt. Citace z textu: „ Vešel velitel vojáků a zpěvavě a současně se širokopásmovou telepatií shrnul situaci s útokem na spojence saně

Read More

Featured post

3) cvičení i techniky pro vnímavost, osobní a duchovní rozvoj

Velmistr Radan Chrobok/ Naše Učení

Osobní i duchovní rozvoj začněte sebepřijetím – viz https://tajemstvispokojenosti.cz/jak-se-nerozvijet. Naše další postupy v tomto webu – dost doporučujeme Jako další cvičení můžete použít, co uvádí píseň „Proč nemít žádná přání“ – http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla2/souvisejici-pisne/pisne-piralaidipa/prani-pisen-3.doc. Odpovídající odkazy pro rozvoj osobní i duchovní http://duchovni.mysteria.cz/moc_havranice = postupy pro citlivost až všeobecnou vnímavost , včetně naopak jejího snížení (ochrana proti přetížení). Cvičení respektive technika „oko srdce“

Read More

Featured post

9+ zlepšení vztahů – postupy

Vedení Dokonalé DMDU/ Naše Učení, Vztahy

Níže následují postupy pro zlepšení vztahů – jakýchkoli! Termín „postupy“ zahrnuje cvičení, techniky i hry (používáme přístupy plus postupy v duchu „Škola hrou„). Mnou vynalezené (a oblíbené) cvičení – „Dravčí drápy“, kdy každý v páru (nejlépe přinejmenším potencionální Partneři) udělá pravou (pak levou a pak oběma naráz) rukou gesto jako když chce dravec drápy něco chytit. A pak na povel

Read More

Featured post

„Zjištění, rozvoj a uplatnění vloh“ – 1. přednáška (se cvičeními)

Ariya/ Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Až alarmující procento lidí má uplatnění jen mimo obor svého studia – nemluvě o tom, že leckdy lidé i studují něco jiného, než co by skutečně chtěli. Účelem níže uvedené přednášky bylo a je zlepšení i této situace. Přednášejícím byl velevážený Velmistr Radan Chrobok – viz http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla2/souvisejici-pisne/pisne-jayshunaka/1-nejlepsi-velmistr.htm!:) Abyste si více vážili Velmistrova poznání plus přednášení, tak příslušná přednáška počítá s

Read More

Featured post

1+ rozbor osobnosti – popis postupu a příklad

Ariya/ Naše Učení

Tento rozbor může být extrémně jednoduchý („chytrý jako liška“) až převelice podrobný. Níže dávám příklad podrobného rozboru. Rozbor, který používáme Nejvyšší věda – věda o duši (viz http://duchovni.mysteria.cz/pisma/atmagita.doc) učí to, co (opět) odhalila i jako moderní psychologie, čili že člověk má tři duševní vrstvy. Ony vrstvy jsou podvědomí (id), vědomí (ego) a nadvědomí (superego). 1) Podvědomá vrstva Obsahuje zvláště zvířecí

Read More

Život věčný a svět snů (2 v 1)

Ariya/

Zvukový záznam obsahuje mou píseň na téma život věčný a svět snů (slova a průvodní dopis viz níže). Jinde byste život věčný nejspíš netrávil(a) rád(a).

Tady, teď a takTo – 3t

Velmistr Radan Chrobok/

Jelikož Velmistr Radan Chrobok řekl (nevážně) o „speciálních hodinkách“, níže následuje odkaz na video, ve kterém je vidět, že vlastně o hodinky nejde ;). Jde o čip do bazénu, čili jako „hodinky“ to nemá žádné ručičky ani čísla, a tak to vždy ukazuje správný čas – čili TEĎ. Taty, teď a TakTo (3t) – YouTube Téma vlohy viz https://dmdu.kvalitne.cz/prednaska-se-cvicenimi-zjisteni-rozvoj-a-uplatneni-vloh.

Úcta – 4. díl

Velmistr Radan Chrobok/

Rozhovor jednoho ze nejstarších členů slavné cirkusácké rodiny Berousek – Mariana Berouska (Velmistrova kamaráda a Žáka) s Velmistrem Radanem Chrobokem.

Úcta (i uctívání) – 1. díl

Ariya/

Velmistrův výklad na téma, že s úcta (i uctívání) je něco, co znají i zvířata ba dokonce rostliny. Níže následuje citace od začátku Velmistrova vysvětlování (od slova Světlo:)) – nejde o přepis všeho, zato jsem to drobátko doladila. 0:00:00 Zdravím, skutečně vám přeji zdraví tělesné i duševní – a o duševních, ba dokonce duchovních věcech budu hovořit. Toto je můj

Read More

Ochrana od Mistra – 1. píseň

Ariya/

Zvukový záznam obsahuje první píseň od Žáků tehdy teprve Mistra a později Velmistra Radana Chroboka. Je to děkovná píseň za pozitiva, která přináší ochrana od Mistra. Ochrana od Mistra Ochrana poskytovaná Učitelem svým Žákům je základním kamenem učednického vztahu. Tato ochrana, jak praví duchovní tradice, nespočívá pouze v odvrácení bezprostředního nebezpečí, ale obsahuje i odhalování a napravování kořenů chyb, jež

Read More